EU-UK: Uvjerite se u ispravnost dokumenta potrebnih za carinske kontrole GB/EU

Od 1. januara 2022. svako ko prevozi robu između Velike Britanije (GB) i Evropske unije (EU) preko granične lokacije Službe za kretanje vozila (GVMS) mora biti registrovan za korištenje ove usluge. IRU je obaviješten da 30% vozila koja stižu na prelaze Francuskog kanala (luke i Evrotunel) imaju nevažeće reference za teretna vozila (GMR). Ovo uzrokuje dodatno vrijeme čekanja i može dovesti do toga da se vozilo vrati ili da mu se čak uskrati pristup oblastima za ukrcavanje.

Carina Ujedinjenog Kraljevstva (HMRC) je identifikovala niz grešaka koje se ponavljaju u predstavljenim GMR-ovima i izdala dodatne smjernice, koje dopunjuju smjernice dostupne na web stranici Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

„Ako prevozite robu preko graničnih lokacija koje koriste GVMS, uvjerite se da:
1. Nabavite referencu robnog vozila (GMR) za sva kretanja, uključujući i prazne.
2. Nemojte koristiti reference prikolice kada unosite svoj registarski broj vozila (VRN) u GMR za prateća kretanja, jer to znači da prijevoznik neće moći da potvrdi vaš GMR. VRN mora odgovarati vozilu koje predstavlja GMR.
3. Nemojte dodavati brojeve referentnih brojeva kretanja za izvoz iz EU (MRN) u GMR.
4. Uvjerite se da unosite ispravnu vrstu reference deklaracije, koja je relevantna za vaše kretanje. Za izvoz preko Carinskog upravljanja uvozom i izvozom tereta u Ujedinjenom Kraljevstvu (CHIEF) ili Sistema carinske deklaracije (CDS) ovo je jedinstvena referenca za deklaraciju (DUCR), za uvoz preko CDS-a ovo je MRN, a za uvoz preko CHIEF-a ovo je Referentni broj (ERN). Za potpune detalje oko toga koje vrste deklaracija treba unijeti u GMR pogledajte Get a goods movement reference on GOV.UK.
5. Deklaranti – Koristite dvostruku šifru lokacije za sve izvozne deklaracije iz Velike Britanije u EU – kada se krećete kroz granične lokacije Dover i Eurotunnel.
6. Deklaranti – Uvjerite se da je izjava o dodatnim informacijama „RRS01“ uključena u vašu uvoznu ili izvoznu deklaraciju ako se vaša roba kreće preko granične lokacije GVMS, inače će GMR biti nevažeći i vaša roba će biti odložena. Ako to ne uradite, nećete moći da se ukrcate na brod.

HMRC nastavlja da preduzima širok spektar aktivnosti angažovanja sa zainteresovanim stranama kako bi se osiguralo da razumiju nove obaveze i procese.
Registrujte se za GVMS i saznajte kako da prevozite robu kroz portove za korištenje usluga.”

Dodatne korisne informacije se također mogu naći u priloženoj napomeni HMRC.

Prijevoznicima se preporučuje da koriste tranzitnu proceduru (kao što je TIR) za prijevoz robe iz/u UK, jer korištenje TIR prijevoza olakšava dostavljanje informacija u GVMS.

Izvori: FNTR, Logistics UK, HMRC