Estonija

Službeni naziv države:  Republika Estonija
Glavni grad : Talin
Političko uređenje: parlamentarna republika
Položaj: sjeverna Evropa (istočna obala Baltičkog mora)
Službeni jezik: estonski
Broj stanovnika: 1.331.057 (podatak iz 2020. godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 1.569.174 1.396.985 1.331.475 1.315.407 1.315.790 1.317.384 1.321.977 1.326.898 1.331.057
BND, PPP (mlrd. USD) .. 12,67 27,50 37,81 40,62 43,53 47,09 50,34 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 9.070,00 20.650,00 28.750,00 30.870,00 33.040,00 35.620,00 37.940,00 ..
BDP (mlrd. USD) .. 5,69 19,69 23,05 24,26 26,89 30,62 31,47 31,03
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 4.075,97 14.784,38 17.522,23 18.437,25 20.407,93 23.159,39 23.717,80 23.312,28
Rast BDP (godišnji) % .. 10,11 2,69 1,84 3,19 5,50 4,36 5,00 -2,93
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) .. -0,30 0,34 0,40 0,30 0,62 0,28 0,62 -0,39
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -5,25 1,73 1,75 1,24 2,31 0,91 1,96 -1,26
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 61,55 74,43 76,87 76,36 75,64 74,12 72,91 69,82
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 64,78 68,07 72,97 72,79 71,68 71,54 68,90 69,68
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % .. 4,02 2,97 -0,49 0,15 3,42 3,44 2,28 -0,44
SDI, neto priljev (mil. USD) .. 416,21 2.592,26 -715,47 925,76 1.727,02 1.212,53 2.962,63 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 6,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ..

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, poljoprivreda (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: mašinska, metalna, elekto, elektronička i auto industrija, naftna, kemijska i farmaceutska industrija, drvna industrija, industrija kože, tekstila i obuće, prehrambena industrija, te rudarstvo i energetika.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, turizam, te građevinarstvo.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 16,95 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Republike Estonije: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (16,41 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,67 %); drvo i proizvodi od drveta (10,06 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (8,77 %); namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ... (7,04 %); vozila – osim tračnih (6,05 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji (3,96 %); proizvodi od željeza i čelika (3,72 %); plastika i proizvodi od plastike (2,67 %); te željezo i čelik (1,89 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 17,78 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Republike Estonije: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,43 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (11,23 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (10,32 %); vozila – osim tračnih (9,41 %); plastika i proizvodi od plastike (4,41 %); drvo i proizvodi od drveta (3,76 %); farmaceutski proizvodi (3,61 %); željezo i čelik (2,96 %); proizvodi od željeza i čelika (2,71 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji (2,5 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Estonija je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima (nadolje) izdvajamo samo neke:

 • UN
 • NATO
 • WTO
 • OECD
 • OSCE
 • Vijeće Evrope
 • EU

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Estonije ( ovdje ).

Internet domain:             .ee

Telefonski kod:                + 372

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Finska
 • Švedska
 • Latvija
 • Ruska Federacija
 • SAD
 • Njemačka
 • Litvanija
 • Holandija
 • Danska
 • Norveška
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Ruska Federacija
 • Finska
 • Poljska
 • Litvanija
 • Švedska
 • Latvija
 • Italija
 • Holandija
 • Ostale zemlje

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Republici Estoniji iznosi  (20 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od (9 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN-u, iznosi: (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,1 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Više informacija na: PDV i akcize u EU .

Izvor:       www.europa.eu

World Bank (World Development Indicators)

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

(Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Estonijom

 

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 8.873.129,30 6.344.049,11 5.094.769,73 5.671.926,76 5.981.068,85
UVOZ (KM) 1.859.847,82 2.471.394,53 1.631.503,81 1.608.819,99 1.672.824,76
OBIM (KM) 10.732.977,12 8.815.443,64 6.726.273,54 7.280.746,75 7.653.893,61
SALDO (KM) 7.013.281,48 3.872.654,58 3.463.265,92 4.063.106,77 4.308.244,09
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 477,09 256,70 312,27 352,55 357,54

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Estoniju, u 2020.godini

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Estoniju, 2020.
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti … 58,33%
3304 Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi … 13,11%
4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za … 6,57%
9406 Montažne zgrade 6,17%
3307 Preparati za brijanje, ukljucujuci prije i poslije … 4,66%
3305 Preparati za kosu 2,49%
3923 Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, … 2,48%
4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani … 2,07%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 1,09%
4817 Poštanske omotnice, pisma-omotnice, dopisnice i … 0,86%
Ostali 2,19%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Estonije, u 2020.godini

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Estonije, 2020.
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; … 27,14%
3909 Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u … 12,92%
2206 Ostala fermentirana pića (npr.: jabukovača, … 12,51%
7309 Rerzervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, … 7,95%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 5,22%
8302 Okov, pribor i slicni proizvodi od prostih metala, … 4,82%
7306 Ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profil … 3,46%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja … 3,25%
8701 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709) 3,01%
3214 Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni … 2,35%
Ostali 17,36%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Republike Estonije u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (LINK);
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.