Estonija

Službeni naziv zemlje:         Republika Estonija
Položaj:                                 sjeverna Evropa
Glavni grad:                          Talin
Službeni jezik:                      estonski
Političko uređenje:               republika (parlamentarna demokracija)
Ukupna površina:                45.226 km2
Stanovništvo:                       1.330.932 (podatak iz 2021. godine)
Valuta:                                   euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 1.396.985,00 1.331.475,00 1.315.407,00 1.326.898,00 1.329.522,00 1.330.932,00 ..
BND, PPP (USD) 12.667.492.838,54 27.236.620.889,90 37.535.436.586,18 50.733.183.204,46 50.761.714.014,05 55.592.017.244,94 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 9.070,00 20.460,00 28.540,00 38.230,00 38.180,00 41.770,00 ..
BDP (USD) 5.686.579.747,54 19.523.477.325,62 22.890.762.090,15 31.081.901.909,22 31.370.395.572,77 37.191.166.151,98 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 4.070,61 14.663,04 17.402,04 23.424,48 23.595,24 27.943,70 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 10,09 2,44 1,85 3,74 -0,55 8,01 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -299.009.347,52 340.438.472,30 403.274.473,82 735.796.367,92 -370.204.931,31 -709.328.044,78 -846.714.843,01
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -5,26 1,74 1,76 2,37 -1,18 -1,91 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 61,63 75,05 77,44 73,88 69,27 78,30 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 64,87 68,63 73,50 69,87 69,19 78,66 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 4,02 2,97 -0,49 2,28 -0,44 4,65 19,40
SDI, neto priljev (USD) 416.214.286,79 2.592.255.114,54 -715.465.129,89 3.052.870.944,49 3.616.480.317,59 7.361.224.247,54 1.463.049.639,89
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 6,50 3,50 3,50 .. .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane 2021.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, poljoprivreda (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), ali i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: mašinska, metalna, elektro, elektronička i auto industrija, naftna, kemijska i farmaceutska industrija, drvna industrija, industrija kože, tekstila i obuće, prehrambena industrija, te rudarstvo i energetika.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, turizam, kao i građevinarstvo.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Estonije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 23,1 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Estonije navodimo slijedom: „Mineralna goriva, mineralna ...“ (18,35 %), „Električne mašine i ...“ (12,86 %), „Drvo i proizvodi ...“ (10,73 %), „Mašine, mehanički uređaji ...“ (7,81 %), „Namještaj, kreveti, madraci ...“ (6,06 %), „Vozila osim željezničkih ...“ (5,6 %), „Proizvodi od željeza ...“ (3,83 %), „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (2,51 %), „Plastika i proizvodi ...“ (2,43 %), te „Željezo i čelik“ (2,18 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Estonije čine (27,64 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Estonije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 26,58 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Estonije jesu „Mineralna goriva, mineralna ....“ (19,39 %), „Električne mašine i ...“ (10,67 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (9,45 %), „Vozila osim željezničkih ...“ (8,76 %), „Drvo i proizvodi ...“ (4,05 %), „Plastika i proizvodi ...“ (3,9 %), „Željezo i čelik“ (3,79 %), „Farmaceutski proizvodi“ (2,85 %), „Proizvodi od željeza ...“ (2,83 %), te „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (1,81 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Estonije čine (32,5 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Estonija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • NATO
 • WTO
 • OSCE
 • Vijeće Europe
 • EU
 • OECD
 • itd.

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (372)

Internet domena:                             .ee

Glavni izvozni partneri / 2022 / %
Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Estoniji

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Estoniji, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi od 9 % ili su pak predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 20 %.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Evropske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Estonije, odnosno Evropske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Evropsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Estonije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Estonijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)5.671.926,765.981.068,855.283.446,635.635.057,60984.460,66
UVOZ (KM)1.608.819,991.672.824,762.637.877,015.109.306,59492.090,03
OBIM (KM)7.280.746,757.653.893,617.921.323,6410.744.364,191.476.550,69
SALDO (KM)4.063.106,774.308.244,092.645.569,62525.751,01492.370,63
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)352,55357,54200,29110,29200,06

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Estoniju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9406Montažne zgrade51,64%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini32,86%
4408Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni 6,50%
7325Ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika:2,59%
8504Električni transformatori, statički pretvarači (npr ispravljači) te reaktantni kalemovi i druge p1,11%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj1,08%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 0,86%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 90,78%
4409Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene) profilirano (sa perom i utorom, žlije0,69%
9504Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, posebne stolove za 0,54%
Ostali1,35%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Estonije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi38,25%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari10,48%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr10,45%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:8,47%
2206Ostala fermentirana pića (npr.: jabukovača, kruško6,43%
5603Netkani materijal, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:5,80%
0406Sir i skuta:4,70%
3909Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:4,26%
8716Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi:2,10%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr1,25%
Ostali7,81%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Estonije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Estonije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07