Publications

Infokom 73

Glasnik VTK/STK BiH Decembar / Prosinac 2018.

pregledaj
Infokom 72

Glasnik VTK/STK BiH Juli / Srpanj 2018.

pregledaj
Infokom 71

Glasnik VTK/STK BiH Februar/ Veljača 2018.

pregledaj
Infokom 70

Glasnik VTK/STK BiH Decembar / Prosinac 2017.

pregledaj
Infokom 69

Glasnik VTK/STK BiH Novembar / Studeni 2018.

pregledaj
Infokom 68

Glasnik VTK/STK BiH Juli / Srpanj 2017.

pregledaj
Infokom 67

Glasnik VTK/STK BiH April/ Travanj 2017.

pregledaj
Infokom 66

Glasnik VTK/STK BiH Decembar / Prosinac 2016.

pregledaj
Infokom 65

Glasnik VTK/STK BiH Juli / Srpanj 2016.

pregledaj
Infokom 64

Glasnik VTK/STK BiH Decembar / Prosinac 2015.

pregledaj
Infokom 63

Glasnik VTK/STK BiH Septembar/ Rujan 2015.

pregledaj
Infokom 62

Glasnik VTK/STK BiH April / Travanj 2015.

pregledaj
Katalog voća i povrća u BiH 2019
pregledaj
Proizvodnja bezalkoholnih pića i voda
pregledaj
Katalog industrije prerade mesa i mlijeka Bosne i Hercegovine
pregledaj
Katalog proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja BiH
pregledaj
Katalog Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju
Fruit and vegetables sector in Bosnia and Herzegovinas
Obst- und Gemüsesektor in Bosnien-Herzegowina
Calendar of BH fairs & manifestations-2022.
pregledaj