Elektronska prednajava prijevoza u sistemu BiReg definirana Uredbom Vlade Mađarske stupila je na snagu od 01.01.2021.godine, a kojoj podliježu svi prijevoznici koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta u/iz/kroz Mađarsku ili kabotažu u Mađarskoj, bez obzira da li vozilo ulazi u Mađarsku pod teretom ili prazno. “Grace period” uhodavanja predviđen je do 01.februara, od kada će se izricati kazne u iznosu od 2300 eura ukoliko prijevoz nije najavljen kroz sistem BiReg. Navedena su i izuzeća za prijevoze vozilima ispod 3,5 tone.

Kako zvanični portal za prednajavu prijevoza BiReg nije bio dostupan do 25.01.2021.godine, nije se moglo doći do odgovora na niz otvorenih pitanja, čiji se broj povećao prilikom pristupanja samom portalu za registraciju. Kasno noću, 27.01.2021.godine, u Mađarskom glasniku je objavljena izmjena predmetne uredbe, što je donijelo dodatnu konfuziju, te je juče popodne, 28.01.2021.godine, mađarsko udruženje prijevoznika, hitnim dopisom Ministru za inovacije i tehnologiju Mađarske, tražilo 15-odnevni moratorij na primjenu uredbe kako bi se razjasnile sve nepoznanice i nejasnoće.

Za elektronsku prednajavu prijevoza BiReg može se pristupiti putem sljedećeg linka https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Također, otvoren je i zaseban email account za eventualne upite u vezi sistema registracije: [email protected]

Obzirom je kasno započela implementacija ovog propisa u Mađarskoj, a precizna informiranost svih aktivnih učesnika u predviđenom postupanju tokom izvršavanja transporta (prijevoznici, kontrolni organi, mađarski uvoznici i izvoznici) je vrlo slaba, činjenica je koja zabrinjava i poziva na prolongiranje primjene ovog propisa.