eKonsultacije Prednacrta Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kreirala Prednacrt Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku.

Pokrenute su konsultacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi. Registraciju za javnu raspravu možete izvršiti na sljedećem linku https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/8640- .

Svrha donošenja Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku je da se izradi Uputstvo kojim će biti regulirano korištenje jedinstvene bankovne garancije u carinskom postupku stavljanja robe u slobodan promet i centralizirano upravljanje tim garancijama u carinskom podsistemu ASYCUDA World. Imajući u vidu važeće Uputstvo za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku („Službeni glasnik BiH“ broj 89/13), kao i potpunije definiranje korištenja bankovne garancije u carinskom postupku, a vodeći računa o dosadašnjim praktičnim iskustvima i zakonskim propisima iz stvarnopravne oblasti kao i sugestije, preporuke i stavove članova radne grupe za izradu Uputstva, pristupilo se izradi nacrta Uputstva.

Prednacrt Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku možete pogledati ovdje!

Share This