Egipat

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Arapska Republika Egipat
Položaj: sjeverna Afrika
Glavni grad: Kairo
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: republika
Površina ukupno:1.001.450 km2
Stanovništvo:109.262.178
Valuta: egipatska funta (E£)

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA:
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 57.214.630,00 71.371.371,00 87.252.413,00 97.723.799,00 99.784.030,00 101.789.386,00 103.740.765,00 105.618.671,00 107.465.134,00 109.262.178,00
BND, PPP (USD) 202.871.173.861,92 400.228.934.885,20 772.471.367.881,94 1.045.815.284.633,65 1.042.867.889.031,84 1.041.678.981.890,30 1.116.637.186.723,65 1.186.022.352.992,62 1.249.924.145.600,74 1.345.735.134.763,86
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 3.550,00 5.610,00 8.850,00 10.700,00 10.450,00 10.230,00 10.760,00 11.230,00 11.630,00 12.320,00
BDP (USD) 42.978.914.311,35 99.838.543.960,08 218.983.666.061,71 329.366.576.819,41 332.441.717.791,41 235.733.695.652,17 249.712.999.437,25 303.080.865.603,65 365.252.651.278,85 404.142.766.093,05
BDP po glavi stanovnika (USD) 751,19 1.398,86 2.509,77 3.370,38 3.331,61 2.315,90 2.407,09 2.869,58 3.398,80 3.698,83
Godišnji rast BDP – a (%) 5,67 6,37 5,15 4,37 4,35 4,18 5,31 5,56 3,57 3,33
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 2.327.000.000,00 -971.000.000,00 -4.503.800.000,00 -17.243.300.000,00 -20.493.900.000,00 -7.939.700.000,00 -7.698.166.088,33 -10.221.895.259,08 -14.235.956.908,69 -18.610.768.181,50
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 5,41 -0,97 -2,06 -5,24 -6,16 -3,37 -3,08 -3,37 -3,90 -4,60
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 20,35 16,20 21,35 13,18 10,35 15,82 18,91 17,50 13,11 11,10
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 32,57 22,82 26,59 21,66 19,90 29,31 29,37 25,74 20,65 20,28
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 16,76 2,68 11,27 10,37 13,81 29,51 14,40 9,15 5,04 5,21
SDI, neto priljev (USD) 734.000.000,00 1.235.000.000,00 6.385.600.000,00 6.925.200.000,00 8.106.800.000,00 7.408.700.000,00 8.141.300.000,00 9.010.100.000,00 5.851.800.000,00 5.122.300.000,00
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 12,50 16,50 16,50 16,50 11,50 12,50 .. ..

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo:
Industrija (uključujući građevinarstvo):
Usluge:

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda – ratarstvo (uzgoj pšenice, riže, i kukuruza), te uzgoj industrijskih kultura (pamuk), ali i voćarstvo i povrtlarstvo, te stočarstvo (uzgoj stoke krupnog i sitnog zuba – goveda, ovce i koze).

Glavne grane sekundarnog sektora: kožarska i tekstilna industrija, građevinarstvo (industrija građevinskih materijala), metalna industrija, kemijska i farmaceutska industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport i drugi uslužni sektori i djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Arapske Republike Egipat na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio 40,70 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Arapske Republike Egipat, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (32,34 %); plastika i proizvodi od plastike (6,55 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (5,85 %); željezo i čelik (4,23 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (4,08 %); umjetna gnojiva (3,61 %); odjeća i odjevni predmeti, osim pletenih i kukičanih (3,11 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (2,84 %); jestivo povrće i korjenje i ... (2,62 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,92 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Arapske Republike Egipat čine (32,85 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Arapske Republike Egipat sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 73,78 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Arapske Republike Egipat, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (14,11 %); mašine, mehanički uređaji, ... (8,38 %); vozila, osim ... (6,75 %); žitarice (6,69 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (6,62 %); plastika i proizvodi od plastike (5,55 %); farmaceutski proizvodi (4,83 %); željezo i čelik (4,76 %); sjeme uljarica i koštunjičasti plodovi uljarica (3,32 %); te organske kemikalije (2,58 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Arapske Republike Egipat čine (36,41 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Arapska Republika Egipat je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • WTO
 • Svjetska Banka
 • ADB
 • IDB
 • IBRD
 • EBRD
 • IMF
 • OSCE
 • ICC
 • IOM
 • WHO
 • itd

Pozivni (telefonski broj zemlje):               00 (20)

Internet domena:                                           .eg

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 150 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Arapskoj Republici Egipat

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Egiptu, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet snižene stope od 5 % ili nulte stope), iznosi 14 %.

Nulta stopa PDV – a primjenjuje se na medicinski materijal, osnovne životne namirnice, kao i u sektoru obrazovanja.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 19,70 % u 2019. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi 40,34 % u 2019. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 12,62 % u 2019. godini

Izvor:        World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Komercijalna faktura, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, polica osiguranja, a shodno proizvodu i veterinarska, sanitarna, te fito – patološka uvjerenja.

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Arapskom Republikom Egipat potpisala „Trgovinski sporazum“, „Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji“, te „Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija“.

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Arapskom Republikom Egipat, detaljnije, informacije pronađite na linku: sporazumi.

Navedene informacije dostupne su na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vezanoj za bilateralne trgovinske odnose.

Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Arapske Republike Egipat koristite vezu.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Egiptom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM)            
1.) UKUPNO: 369.104.568,40 41.858.515,35 71.700.851,98 118.877.222,94 81.910.757,97 54.757.220,16
2.) IZVOZ 327.711.974,37 36.048.721,71 61.524.689,89 110.150.835,74 75.609.382,07 44.378.344,96
3.) UVOZ 41.392.594,03 5.809.793,64 10.176.162,09 8.726.387,20 6.301.375,90 10.378.875,20
4.) SALDO: 286.319.380,34 30.238.928,07 51.348.527,80 101.424.448,54 69.308.006,17 33.999.469,76
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 791,72 620,48 604,60 1.262,27 1.199,89 427,58

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Arapsku Republiku Egipat, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Arapsku Republiku Egipat
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 34.745.205,36 78,29%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 2.557.942,54 5,76%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili … 1.355.910,23 3,06%
8710 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, … 1.133.588,75 2,55%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 1.023.189,79 2,31%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 1.019.598,62 2,30%
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na … 750.863,19 1,69%
8419 Mašine, uređaji i laboratorijska oprema … 280.483,80 0,63%
8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna … 251.634,27 0,57%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … 250.522,50 0,56%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Arapsku Republiku Egipat 43.368.939,05 97,73%
  Ostali 1.009.405,95 2,27%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Arapske Republike Egipat, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Arapske Republike Egipat
2501 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i … 2.167.810,37 20,89%
0805 Agrumi, svježi ili suhi: … 1.660.772,43 16,00%
0713 Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili … 1.009.890,33 9,73%
6802 Obrađeni kamen za spomenike i građevine … 834.514,21 8,04%
2501 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i … 597.849,03 5,76%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 494.227,30 4,76%
0701 Krompir, svjež ili rashlađen: … 466.237,60 4,49%
0713 Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili … 392.503,57 3,78%
8516 Električni protočni i akumulacioni grijači vode i … 289.760,38 2,79%
2002 Paradajz, pripremljen ili konzerviran na drugi … 281.575,71 2,71%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Arapske Republike Egipat 8.195.140,93 78,96%
  Ostali 2.183.734,07 21,04%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06