Egipat

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Arapska Republika Egipat
Položaj: Sjeveroistočna Afrika
Glavni grad: Kairo
Službeni jezik: Standardni arapski
Političko uređenje:Unitarna republika
Površina ukupno:1.001.450 km2
Stanovništvo:
Valuta: egipatska funta

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 56.134.475 68.831.561 82.761.235 92.442.547 94.447.072 96.442.593 98.423.595
GNP ppp (milijrade, biliona*US$) 203,095 400,684 772,379 1,032* 1,025* 1,042* 1,117*
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 3.620 5.820 9.330 11.160 10.850 10.800 11.350
GDP (US$milijardi)

(tekuće cijene):

42,979 99,838 218,88 332,698 332,928 235,369 250,895
GDP po glavi stanovnika (US$): 765,6 1450,5 2.644,8 3.599 3.525 2.440,5 2.549,1
Rast realnog GDP

 (% promjene)

5,7 5,4 5,1 4,4 4,3 4,2 5,3
Balans tekućeg računa (milioni*,milijarde US$): 2,327 -971,0* -4,504 -17,243 -20,494 -7,939 -7,698
Balans tekućeg računa

(% GDP):

5,4 -1,0 -2,1 -5,2 -6,2 -3,4 -3,1
Izvoz (% GDP): 20,4 16,2 21,3 13,2 10,3 15,8 18,9
Uvoz(%GDP) 32,6 22,8 26,6 21,7 19,9 29,3 29,4
Inflacija (% promjene) 17,7 3,9 10,1 9,9 6,2 22,9 21,4
FDI ( milioni, milijarde* USD) -722,0 -1,184* -5,210* -6,743* -7,900 -7,209 -7,818
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) 12,5 16,5 16,5 16,5 11,5

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine: poljoprivreda čini 11,2%, industrija 35,1%, a usluge 51,4% GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: pamuk, riža, kukuruz, pšenica, grah, voće, povrće; goveda, vodeni bivoli, ovce, koze

Glavni industrijski proizvodi su:tekstil, prehrambena industrija, turizam, kemikalije, farmaceutski proizvodi, ugljikovodici, građevinarstvo, cement, metali, lagana proizvodnja

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

25,525 milijardeUSD (2019.) Najznačajniji izvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Azotna gnojiva, mineralna ili hemijska (3102); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (2711); Agrumi, svježi ili suhi (0805); Zlato (7108); Odijela, kompleti, jakne, sakoi (6203); Izolirana žica (8544); Polimeri etilena, u primarnim oblicima (3901); Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima (3902).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

65,114 milijardeUSD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi:Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Pšenica i suražica (1001); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Lijekovi (3004); Soja u zrnu, uključujući i lomljenu (1201); Kukuruz (1005); Ostale letjelice (npr. helikopteri, avioni) (8802); Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem (4407); Goveđe meso, smrznuto (0202).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC (observer), CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS (observer), OIC, OIF, OSCE (partner), PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

Internet domain:.eg

Telefonski kod: +20

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
 • SAD
 • Saudijska Arabija
 • Italija
 • Indija
 • Njemačka
 • Turska
 • Velika Britanija
 • Španija
 • Kina
 • Grčka
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • Rusija
 • SAD
 • Njemačka
 • Turska
 • Italija
 • Indija
 • Francuska
 • Holandija
 • Brazil
 • Ostale države

Bosna i Hercegovina nalazi se na 62.mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 47. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna stopa PDV-a je 14%. Postoje snižene stope od 5%. 0% se primjenjuje na finansijske usluge, medicinski materijal, obrazovanje, osnovne namjernice. Itd.

Dodatne informacije možete naći na https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/africa-and-middle-east/egypt-vat/egyptian-vat-rates.html

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 19,1%
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 63 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,8%

 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura , (orginal i dvije kopije), certifikat porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod: Market Access Database

https://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_lic&hscode=&countryid=KW

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala sa AR Egipat: Trgovinski sporazum, Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Egiptom

                                                 KM

  2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz 41.617.009

 

76.680.038

 

36.048.722

 

61.524.690

 

110.150.836

 

Uvoz 4.703.398

 

3.475.032

 

5.809.794

 

10.176.162

 

8.726.387

 

Obim 46.320.406

 

80.155.069

 

41.858.515

 

71.700.852

 

118.877.223

 

Saldo 36.913.611

 

73.205.006

 

30.238.928

 

51.348.528

 

101.424.449

 

Pokrivenost %

(I / U)

884,83%

 

2206,60%

 

620,48%

 

604,60%

 

1262,27%

 

 

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10):

 

9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete 52,4%
7207 Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika: 22,5%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); 13,4%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima 5,2%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem 3,6%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila 0,5%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kiskovi jedinjenja nemetala 0,4%
8480 Kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče; 0,4%
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću kompresije 0,4%
8413 Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima; 0,3%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

2501 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) 34,8%
2815 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid 24,3%
0805 Agrumi, svježi ili suhi: 12,8%
0701 Krompir, svjež ili rashlađen: 6,4%
0703 Crveni luk, ljutika, bijeli luk, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni. 5,6%
0713 Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno. 4,7%
6802 Obradeni kamen za spomenike i gradevine 1,9%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu 1,8%
1515 Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja 1,0%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi 0,7%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.