Edukacija u VTK/STK BiH-Inovativni poslovni modeli u vremenu Industrije 4.0

 

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u suradnji s Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizirala je dvodnevni seminar pod nazivom „Inovativni poslovni modeli u vremenu Industrije 4.0” u okviru „Go Digital in BiH“ programa, koji podržava Evropska unija.

Prvog dana seminara, koji se održava 16. i 17. novembra, učesnike je pozdravio i prigodno se obratio dr.sc. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik VTK/STK BiH i tom prilikom istaknuo značaj Industrije 4.0 i procesa digitalizacije za bh. kompanije i ukupnu privredu Bosne i Hercegovine.
– Komora je među prvima u Bosni i Hercegovini započela proces edukacije u oblasti digitalizacije i digitalne transformacije, odnosno pripremu kompanija za promjene u prozvodnim procesima i poslovanju, kako bi se prilagodili novim standardima i tako unaprijedili svoje poslovanje i bili konkurentniji na tržištu- kazao je Vuković.

Industrija 4.0, promatrana kao logičan nastavak prethodne tri industrijske revolucije, odnosi se na: brzu digitalnu transformaciju procesa unutar prerađivačko-proizvodnih, ali i ostalih povezanih industrija.

Predavač na seminaru, dr.sc. Advan Begović, poslovni konsultant u proizvodnoj industriji, istaknuo je, između ostalog, da se implementacija digitalnih tehnologija nameće kao ključni faktor uspjeha firmi u današnjem i budućem poslovanju.
– Digitalne tehnologije omogućavaju ostvarivanje simbioze između vrlina ljudskih resursa i tehnologija. Uposlenici preuzimaju kreativne i zahtjevne poslove koji doprinose ispunjavanju zahtjeva kupaca te doprinose razlikovanju na tržištu. Digitalne tehnologije, naspram tome, osiguravaju stabilnost internog procesa i oblikuju efikasno poslovanje”, kazao je Dr.sc. Advan Begović.

Program „Go Digital in BiH” razvila je EBRD uz podršku Europske unije (EU), kako bi podržala MSP u BiH u njihovim naporima da se digitalizuju. „Go Digital in BiH” je dizajniran da omogući MSP u BiH pristup finansiranju za investicje koje im mogu pomoći da se usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvalitete i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost MSP, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Zainteresovana MSP mogu aplicirati na program „Go Digital in BiH“ i dobiti besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju investicija u skladu sa prioritetnim direktivama Europske unije i poticaj do 15% nakon uspješne verifikacije projekta, finansiran od strane EU.

 

 

Share This