Edukacija o unaprijeđenju odnosa sa kupcima

 

 

Webinar “Oduševljavanje klijenata-kako pretvoriti vaše  klijente u vaše obožavaoce“ je održan 28.01.2021. godine  u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i KVP projekta. Webinar je bio interaktivan i bazirao se na  „Customer Masterplan“ metodologiji, koja se uči na Švicarskom institutu za ekonomsku izvrsnost i Evropskom institutu za sistemski menadžment.

Polaznicima webinara se obratila dr.sci. Elma Kovalević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju koja je upoznala prisutne s Planom edukativnih aktivnosti u 2021. godine.

U toku jednodnevne online radionice, učesnici su stekli znanje kako inovativno uobličiti odnose sa klijentima i diferencirati svoju kompaniju i sebe od konkurencije. Pored toga, na webinaru su se prezentirale tematske cjeline koje se odnose na pogrešna shvatanja u odnosu prema kupcu, univerzalne dimenzije fokusa na kupca, standarde ponašanja  i principe izvrsnosti u odnosu prema kupcu. Učesnici online radionice su imali priliku da rješavaju konkretne primjere iz prakse i dobiju korisne informacije koje će im omogućiti da unaprijede odnose sa svojim kupcima i u konačnom doprinesu njihovom kontiniranom oduševljavanju.

Na webinaru je učestvovalo 26 učesnika. Predavač na webinaru je bio Jörg Hilber, ekspert iz Švicarske, magistar naprednih studija marketinga i menadžmenta usluga. Moderator je bio mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju.

Share This