Edukacija o primjeni Zakona o privrednim društvima

 

 

Seminar “Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama”, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je 21.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

U uvodnom dijelu seminara, učesnicima se obratila dr. sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukacija te je tom prilikom prezentirala aktivnosti Sektora i najavila naredne edukativne događaje.

Na seminaru se govorilo  o upravljanju bankom kao dioničkim društvom te su prezentirana iskustava u vezi primjene Zakona o privrednim društvima (ZPD) u svjetlu primjene Zakona o bankama imajući u vidu dio ZPD koji se odnosi na upravljanje bankom. Istaknuto je da banke kao dionička društva, zbog svog ekonomskog potencijala, privredne moći kojom raspolažu, mogu imati veliki utjecaj na privredu i stabilnost tržišta u cjelini. Na seminaru su prezentirana iskustva iz prakse.

Seminaru je prisustvovalo 16 predstavnika bankarskog sektora Bosne i Hercegovine.

Predavač na seminaru je bio dr.sc. Dejan Davidović.

Share This