Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković, direktor Sektora za javne dokumente Mirko Bošković i tajnik Grupacije proizvođača vina u BiH Darko Pehar su u sklopu dvodnevne posjete proizvođača vina obišli neke od članica Grupacije proizvođača vina u BiH. Službeno su posjetili „Vinariju Marijanović“, „Podrumi Ostojić“, „Vinariju Čitluk“, „Vinariju Tolj“ i „Carska vina Grgo Vasilj“.

Obilazeći vinarije dopredsjednik Vuković upoznao je menadžment sa aktivnostima i ulogom Komore posebno ističući njen angažman i mjere koje su poduzete tijekom prošle godine koju je obilježila pandemija koronavirusa. Također ih je upoznao sa planovima i započetim projektima digitalizacije koji imaju za cilj unaprijediti poslovanje Komore u korist bosanskohercegovačkih privrednika.

Na sastancima je posebno razgovarano o unaprijeđenju Vinske Ceste Hercegovine za koju su predstavnici vinarija izrazili poseban interes s obzirom da su neki od njih od ranije već bili uključeni u taj projekat. Upoznao ih je o novoj USAID-ovoj projektnoj inicijativi Turizam za oživljavanje Hercegovačke vinske rute u kojoj bi Vanjskotrgovinska komora BiH imala ulogu upravljanja vinskom rutom, te o njenom članstvu u Iter Vitisu. Na sastancima je istaknuto kako je prepoznata vrijednost i značaj hercegovačkih vinskih puteva zbog potencijala za povećanje dolazaka turista i potrošnje i da će iz tog razloga USAID Turizam u suradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i drugim ključnim partnerima podržati razvoj Hercegovačke vinske rute. Vinari su izrazili zadovoljstvo radi ponovnog oživljavanja vinske rute te su Vanjskotrgovinskoj komori BiH pružili punu potporu i suradnju na novom projektu.