Dopredsjednik Vuković u posjeti kompaniji MCI doo Široki Brijeg

 

 

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je danas kompaniju MCI d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu, gdje je s menadžmentom razgovarao o trenutnom poslovanju, kao i njihovim planovima za budućnost.

Tom prilikom dopredsjednik je prisutne upoznao s aktivnostima Komore koje su usmjerene ka otklanjanju svih prepreka s kojima se kompanije suočavaju na putu unapređenja svog poslovanja i kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Kompanija MCI d.o.o. prisutna je na tržištu od 1992. godine. Primarna djelatnost joj je trgovina i zastupanje domaćih i inozemnih robnih marki, s posebnim naglaskom na distribucijsku ulogu na tržištu Bosne i Hercegovine. Tijekom svoga poslovanja, društvo MCI d.o.o. postalo je jednim od vodećih distributera u Bosni i Hercegovini, te je kao takvo snažan partner u različitim poslovnim kooperacijama. Uz, primarno, distribucijsku ulogu na domaćem tržištu, MCI teži i internacionalizaciji poslovanja na regionalnom tržištu. Osim navedenih djelatnosti, MCI posjeduje i veledrogeriju, s kadrom osposobljenim za poslovanje s velefarmacijama na teritoriju BiH.

MCI d.o.o. danas zapošljava preko 350 radnika koji su strateški raspoređeni u četiri poslovne jedinice sa sjedištima u Sarajevu, Banja Luci, Širokom Brijegu i Živinicama. Svaka poslovna jedinica raspolaže sa suvremenim skladišnim prostorom koji je opremljen s pet vrsta temperaturnih režima. Kapacitet svih skladišta iznosi cca 25000 paletnih mjesta. Distributivno logistička organizacija raspolaže s modernim voznim parkom od preko 230 voznih jedinica s ciljem brze i kvalitetne opskrbe kupaca. Distributivna mreža pokriva 7500 prodajnih mjesta, s tendencijom rasta svake godine.

Share This