Dopredsjednik Vuković na sastanku sa predstavnicima komora Evropske unije

 

 

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković prisustvovao je sastanku komora Evropske unije tokom kog je razgovarano o pozicioniranju komora, njihovom djelovanju u toku pandemije koronavirusa,  zakonskim regulativama, te planiranim aktivnostima u narednom periodu. Sastanak je organizovan na visokom nivou i istom su pored dopredsjednika Vukovića prisustvovali i predstavnici komora Austrije, Hrvatske, Njemačke, Grčke, Italije, Luksemburga, Crne Gore, Srbije, Španije i Turske.

Osvrćući se na poslovanje komora u vrijeme pandemije, dopredsjednik Vuković je posebno istakao da je Vanjskotrgovinska komora od marta prošle godine bila na usluzi svojim članicama, te da je nadležnim tijelima u zemlji dostavljeno preko 40 inicijativa sa konkretnim prijedlozima za rješavanje aktuelnih  problema. Činjenica da se Komora stavilia u potpunosti na raspolaganje, bez obzira na otežane uslove rada i  neograničavajući radno vrijeme, pozitivno se odrazila na privrednike Bosne i Hercegovine u čijim krugovima se Komora na ta način posebno pozicionirala i postala prepoznatljiva. Poseban efekat navedenom dala je i odluka organa Komore da se članicama otpišu dugovanja,

Govoreći o aktivnostima planiranim za narednih dvanaest mjeseci, dopredsjednik je kazao da su one u fokusu digitalizacije komorskih usluga, ali i pomoći u procesima digitalizacije boanskohercegovačkih kompanija s ciljem povećanja njihove vidljivosti, umrežavanja sa partnerima u zemlji i inostranstvu, te jačanja njihove konkurentnosti. Takođe je predstavio aktuelni projekat Digitalne komore pokrenut početkom 2021.

Share This