Donesena odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donio je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2024. godine.

Odlukom su obuhvaćene 68 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH br. 74/23, a objavljena je i na web stranici Ministartsva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: https://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/privremenom-smanjenju-carinskih-stopa-kod-uvoza-odredjenih-roba-Potv

Odluka se primijenjuje od 01.01.2024. godine.

Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Napominjemo privrednike da se primjena Odluke, između ostalog, vrši na sljedeći način ukoliko se repromaterijal nalazi na listi tarifnih brojeva:

1. Potvrda iz MVTEO http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/privremenom-smanjenju-carinskih-stopa-kod-uvoza-odredjenih-roba-Potv-
2. Potvrda STK/VTK BiH: https://komorabih.ba/usluge/javni-dokumenti/#1543828408764-9d338dac-e78c