Dogovorena saradnja sa INTERA Tehnološkim parkom

 

 

Dopredsjednik Vanskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je INTERA Tehnoški park u Mostaru gdje ga je  rukovodstvo upoznalo sa aktuelnim projektima i planovima za naredni period.

Tokom sastanka dogovorena je saradnja po pitanju predstojeće konferenencije CONNECTO 2021 koja će se održati 27.-29.07.2021. godine i to po prvi put u kombinovanom modelu uživo i online u u prostorijama INTERA TP-a i na pratećoj online web platformi. Takođe je dogovorena saradnja i po svim ostalim projektima koji budu od zajedničkog interesa. Dopredsjednik Vuković je iskoristio priliku domaćine upoznati sa aktivnostima Komore posebno se fokusirajući na započete projekte u oblasti digitalizacije.

Tehnološki park INTERA neprofitna je i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja i podrške razvojnim ekonomskim procesima u regiji Hercegovine, a na inicijativu  preduzetničke zajednice grada Mostara. Nastala je kao rezultat potrebe za razvojnim tehnološkim i inovativnim projektima te kvalitetnom i obrazovanom radnom snagom koja će biti konkurentna na domaćem i stranom tržištu.
Kroz svoje aktivnosti, INTERA tehnološki park želi poboljšati ekonomsku scenu regije i pomoći pojedincima da ostvare svoj preduzetnički potencijal pružajući odgovarajuća znanja, vještine i početne resurse koji uključuju prostor, opremu, infrastrukturu, partnerstva, pristup finansijama i investitorima. S druge strane, kontinuirano se obrazuju mladi, nezaposleni, ali i ljudi sa dugogodišnjim poslovnim iskustvom kako bi, prateći trendove, opstali u modernom poslovnom svijetu.
Realizacijom više od 20 različitih projekata domaćih i stranih donatora, INTERA tehnološki park stekao je iskustvo koje je postalo pouzdan partner u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.
U svojoj ponudi INTERA TP nudi širok spektar usluga koje nude odgovore na gotovo sve izazove savremenog poslovnog svijeta. Raspolaže modernim poslovnim prostorima i konferencijskim salama.

Share This