Dodatni kontigenti bilateralnih dozvola za 2021.godinu

Zahtjevi Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, upućeni nadležnim organima u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Srbiji, Francuskoj i Turskoj, za dodatnim kontigentima dozvola za 2021.godinu, pozitivno su riješeni, te su pristigli kontigenti dodatnih dozvola za ove države i isti su preraspodijeljeni u skladu sa definiranim omjerima organima ovlaštenim za njihovu dalju raspodjelu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini.

Prijevoznici koji imaju potrebu za nekim od navedenih dozvola, mogu se obratiti sa zahtjevom Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, uz razduženje ranije zaduženih dozvola.

Predmetne dozvole odnose se na 2021.godinu i vrijede do 31.01.2022.godine.