Dizajniran novi web portal s informacijama o zelenoj ekonomiji

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je u saradnji sa Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u sklopu Green Recovery komponente COVID-19 Investment Response projekta izradila web portal sa sadržajem vezanim za  zelenu tranziciju evropske i bh. privrede https://zelenaekonomija.komorabih.ba/.

Na web stranici su dostupni aktuelni projekti i javni pozivi za učešće u projektima u BiH, informacije o najnovijim trendovima u Evropi, publikacije o zelenoj tranziciju Evrope i BiH, legislativni okvir iz segmenta zelene tranzicije i drugo.

Potreba za novim cirkularnim načinima poslovanja i zelenim proizvodnim procesima je sve češće prisutna u praksi bh. kompanija. Svjesni činjenice da će Bosna i Hercegovina svoje ekonomske interese moći braniti samo ako postupi po istim principima, VTK/STK BiH se još od potpisivanja Sofijske deklaracije u novembru 2020, aktivno uključila u ove procese tranzicije bh. privrede prepoznajući potencijal zelenih lanaca vrijednosti u smislu stvaranja novih kompetencija, jačanja konkurentnosti izvoznog potencijala, maksimalnog korištenja unutarnjih resursa, redukcije otpada, očuvanja životne sredine i naravno kreiranja novih radnih mjesta.

Funkcionalan legislativni okvir Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti je preduslov za provođenje sistema cirkularne ekonomije, što je i prepoznato u zaključcima brojnih sastanaka komorskih asocijacija privrednika, okruglih stolova i konferencija. Kontinuirana edukacija privrednika u oblasti cirkularne ekonomije je važan preduslov za postizanje ciljeva zbog čega VTK/STK BiH već godinama predstavlja mjesto susreta takvih događaja.

Green Recovery je komponenta Covid-19 Investment Response projekta koju finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Green Recovery za cilj ima adresiranje sve većeg pritiska koji zelena tranzicija predstavlja za sve relevantne aktere u BiH, uključujući mala i srednja preduzeća, aktere na mezo-nivou i predstavnike vlasti.

Share This