Direktor Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH Sven Petke posjetio Komoru

 

 

Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine predsjednik Ahmet Egrlić zajedno s Elmom Kovačević-Bajtal, direktoricom Instituta za edukaciju primio u posjetu direktora Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH g. Svena Petkea. Tema sastanka je bila međusobna uspješna suradnja koja traje već 8 godina, kao i nastavak iste.

Naime, Predstavništvo fondacije Konrad Adenauer u BiH (KAS) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora uspješno surađuju od 2015. godine do danas. Dosadašnja suradnja se ogledala kroz pripremu i realizaciju brojnih seminara, škola i informativnih/stručnih skupova, iz oblasti i na teme koje se uklapaju u portfolio interesovanja i djelovanja, kako KAS-a, tako i VTK/STK BiH.

Tokom godina uspješno je realizirano 46 edukacija u šest gradova (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać, Tuzla, Tešanj) koje je pohađalo 1827 polaznika.

Inače, Predstavništvo fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini otvoreno je u februaru 1997. godine. Do kraja 2000. godine je bilo sadržajno i organizacijski nadležno za djelatnost fondacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Od 2001. Predstavništvo je nadležno isključivo za projektne aktivnosti u BiH i zajedno sa mnogobrojnim domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama u regionu oblikuje i koordinira svoje programe u suglasnosti sa potrebama i zahtjevima bosanskohercegovačke javnosti.

Oblici djelovanja fondacije su organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija, savjetovanja, političkih dijalog-programa, stručnih i političkih razgovora, te posjeta zemljama u regiji, Njemačkoj i Evropskim institucijama u suradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima.

Share This