Edicija Digitalna transformacija BiH

 

 

Prepoznajući važnost uvođenja digitalnih tehnologija u cjelokupno bh. društvo, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pripremila Ediciju Digitalna transformacija Bosne i Hercegovine. Ediciju čine 13 studija koje pokrivaju sve bitne sfere društvenog života. To su:

Narudžba edicije ili pojedinačnih studija vrši se pozivom na broj 033 566-165 ili na e-mail nijaza.avdic@komorabih.ba.

Komplet edicija (13 studija)                 350 KM
Studija/separat po Vašem izboru          30 KM

U cijeni su uračunati PDV i troškovi dostave.

Kupovinom edicije/studije podržavate proces digitalizacije Bosne i Hercegovine i dajete doprinos razvoju bh. privrede i društva u cjelini.

Brošura Digitalna transformacija BiH 

Share This