Povodom napisa u medijima, gdje je novinska agencija „Srna“   dana 19.08.2018. godine objavila izjavu delegata u Domu naroda Parlamentarne Skupštine BiH g-dina Marija Karamatića  u tekstu pod naslovom  „ŠAROVIĆU, GDJE JE NESTALO 1,2 MILION KM?“, u kome se u negativnom kontekstu pominje  Spoljnotrgovinska komora BiH, a koju su preuzeli i drugi mediji, u cilju objektivnog i tačnog informisanja javnosti Spoljnotrgovinska komora BiH objavljuje

DEMANTI

Netačni su navodi da je „sa računa Spoljnotrgovinske komore BiH  u Beču nestala  većina novca od  1,2 miliona KM za čije je podizanje predsjedniku Komore Nemanji Vasiću odobrenje dao ministar spoljne trgovine i  ekonomskih odnosa BiH u Savjetu ministara  Mirko Šarović  i da o utrošku tih sredstava nema ni traga“.

Od 1981. pa do 1992. godine, od spoljnotrgovinskog prometa privrede BiH sa Austrijom obrazovana su posebna sredstva namijenjena za promociju privrede. Ta sredstva su bila blokirana u austrijskim bankama od 1992. godine. Nakon dugogodišnjih napora Spoljnotrgovinska komora BiH uspjela je da  odblokira  sredstva u iznosu od 1.034.530,67 KM, koja  je austrijska Unicredit bank doznačila na račun Komore dana 13.12.2017. godine, a koji se vodi kod Unicredit bank d.d. Mostar.

Naglašavamo da prema aktima Komore, Skupština i Upravni odbor su jedini organi koji mogu u skladu sa propisima definisati program utroška navedenih sredstava, koja još u cjelosti nisu ni povučena sa računa u austrijskim bankama. Odluka o načinu utroška navedenih sredstava još nije donešena od strane nadležnih organa Komore, tako da se netaknuta sredstva i zaključno sa današnjim danom, odnosno 20.08.2018. godine, nalaze na računu Spoljnotrgovinske komore BiH.

Jedina istina je da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, g-din Mirko Šarović, kao ministar čije Ministarstvo je Zakonom o Spoljnotrgovinskoj komori BiH zaduženo za nadzor nad radom Komore,  potvrdilo ko su ovlaštena, legalno izabrana lica kao predstavnici  Komore,  s ciljem ispunjavanja austrijskih bankarskih uslova za dokazivanje identifikacije legalnih predstavnika Komore.

Sa žaljenjem konstatujemo da je sastanak parlamentaraca Doma naroda BiH i rukovodstva Komore, koji je održan 07.08.2018. godine, pogrešno interpretiran od strane pojedinih učesnika, iako su tom prilikom prisutni parlamentarci detaljno upoznati o visini i problematici vezanoj za predmetna sredstva, njihovom karakteru i mogućnostima njihove upotrebe, kao i o drugim aktivnostima Komore. Podsjećamo da je nakon sastanka izdato sljedeće saopštenje: https://komorabih.ba/clanovi-komisije-za-vanjsku-i-trgovinsku-politiku-carine-promet-i-veze-doma-naroda-psbih-posjetili-vanjskotrgovinsku-komoru-bih/.

Naglašavamo da je Komora, kao  privredna asocijacija,  u poslednjih par godina  uspjela da  se stabilizuje, poveća i proširi svoje ativnosti  i da se u potpunosti stavi  u funkciju realizacije  promocije privrede i rješavanja privrednih problema kod nadležnih organa vlasti. Smatramo nepotrebnim i štetnim svako neargumentovano pominjanje Komore u medijima, jer ono  doprinosi umanjenju  ugleda Komore,  kako kod privrednih društava, tako i kod nadležnih organa.

Rad Komore je u potpunosti transparentan i javan. Stoga, u prilogu ovog demantija dostavljamo i  finansijske dokumente:

Budući da je izneseno dovoljno činjenica iz kojih se može izvući objektivan zaključak, Komora smatra nepotrebnim svako daljnje oglašavanje po ovom pitanju.

S ciljem poštovanja pravila objektivnog novinarskog izvještavanja, tražimo da se ovaj demanti sa finansijskim dokumentima objavi  na isti način kao i članci čiji se navodi ovim putem demantuju.