Delegacija VTK/STK BiH u posjeti Opštini Žepče

Delegacija Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine odazvala se pozivu Razvojne agencije Žepče, te je prisustvovala juče održanoj sjednici Lokalnog ekonomskog foruma (LEF).
LEF je savjetodavno tijelo Opšinskog vijeća koga čine predstavnici privatnog i javnog sektora čije su osnovne aktivnosti redovno međusobno informisanje javnog i privatnog sektora, razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja, predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje opšinske poslovne klime i konkurentnosti. LEF takođe raspravlja o mjerama i inicijativama privrednog sektora koje se tiču viših nivoa vlasti, te razmatra inicijative za partnerske projekte i njihovu implementaciju.

Na jednoj od sjednica LEF-a, preduzetnici, članovi LEF-a iskazali su interes za prezentacijom statističkih podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni te su inicirali organizaciju „tematske sjednice“ sa predstavnicima VTK BiH, koja je ujedno bila prilika i da se razgovara na druge teme značajne za izvoznike. Cilj organizacije bio je i da se razgovara o mogućnostima podrške izvoznicima sa nivoa BiH, izazovima BH izvoznika na EU tržištima, prilikama koje izvoznici imaju/nemaju te važnim informacijama koje VTK može prenijeti izvoznicima sa područja Općine Žepče.

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore dr.sc. Vjekoslav Vuković upoznao je prisutne sa ulogom, misijom i vizijom Komore prezentujući komorske aktivnosti i usluge koje pruža privrednicima Bosne i Hercegovine, ali i pogodnosti koje nudi svojim članicama. U okviru prezentacije predstavljeni su i tražen podaci vanjskotrgovinske razmjene uz poseban osvrt na razmjenu Ze-do kantona i same opštine Žepče. Nakon prezentacije otvorena je diskusija tokom koje su prisutni predstavnici Komore odgovorali na brojna pitanja prisutnih kompanija.

Razvojna agencija Žepče zahvalila se Vanjskotrgovinskoj komori Bosne Hercegovine na iskazanom interesu za učešće na sjednici i posjeti opštini Žepče kojom su otvorene nove mogućnosti za saradnju i zajedničke projekte. Takođe je iskazana zahvalnost na profesionalnosti i otvorenosti za saradnju, kao i svim odgovorima predstavnika Komore na brojna pitanja preduzetnika.

Delegaciju Vanjskotrgovinske komore činili su Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede, Enes Ališković, direktor BHEPA-e, Mirko Bošković, direktor Sektora za javna dokumenta, Boris Marković, direktor Centra za statistiku i informatiku, Zijad Sinanović, sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Sektora za transport i komunikacije, dok je delegaciju predvodio dopredsjednik Vuković.

[wds id=”11″]