Danska

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Danska
Položaj: sjeverozapad Europe
Glavni grad: Kopenhagen
Službeni jezik: danski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Stanovništvo:5.856.733 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: Euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990.-2021.)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 5.140.939,00 5.339.616,00 5.547.683,00 5.683.483,00 5.728.010,00 5.764.980,00 5.793.636,00 5.814.422,00 5.831.404,00 5.856.733,00
BND, PPP (USD) 90.544.827.382,19 149.540.109.273,13 242.469.572.196,06 287.305.055.728,28 305.037.277.594,35 326.115.786.258,35 342.287.470.715,70 351.174.060.502,76 363.081.808.910,92 390.768.618.988,85
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.610,00 28.010,00 43.710,00 50.550,00 53.250,00 56.570,00 59.080,00 60.400,00 62.260,00 66.720,00
BDP (USD) 138.247.285.815,86 164.158.739.097,62 321.995.279.401,50 302.673.070.846,86 313.115.929.314,34 332.121.063.806,39 356.841.216.410,07 347.561.349.210,98 356.084.867.685,64 397.104.343.478,30
BDP po glavi stanovnika (USD) 26.891,45 30.743,55 58.041,40 53.254,86 54.664,00 57.610,10 61.591,93 59.775,74 61.063,32 67.803,05
Godišnji rast BDP – a (%) 1,48 3,75 1,87 2,34 3,25 2,82 1,99 2,11 -2,06 4,69
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 1.371.546.056,78 2.261.835.981,65 21.051.011.384,43 24.953.251.921,34 24.312.984.240,61 26.734.105.169,50 25.762.026.083,54 30.550.146.961,52 28.952.156.091,66 32.956.511.977,35
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 0,99 1,38 6,54 8,24 7,76 8,05 7,22 8,79 8,13 8,30
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 36,42 44,85 50,52 55,42 53,43 55,08 56,56 59,00 54,88 59,57
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 30,87 38,14 43,58 48,63 46,74 47,90 50,42 51,61 48,43 52,86
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,64 2,90 2,31 0,45 0,25 1,15 0,81 0,76 0,42 1,85
SDI, neto priljev (USD) 1.132.146.349,95 36.013.297.907,20 -11.767.861.925,06 1.850.770.714,86 7.804.020.827,15 3.607.276.299,52 8.764.023.726,35 -3.801.733.788,98 1.582.721.537,01 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 6,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
- Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo (govedarstvo, svinjogojstvo) i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora farmaceutska industrija, energetika, elektroindustrija, mašinska industrija, drvna industrija, prehrambena industrija (mesoprerađivačka industrija,  industrija mliječnih prerađevina – maslac, sir, krem namazi, i sl.).

Glavne grane tercijalnog sektora: financije, transport i trgovina.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Kraljevine Danske na svjetsko tržište, u 2021.godini, iznosio je 125,01 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Kraljevine Danske, su sljedeće: farmaceutski proizvodi (15,55 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (13,29 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,64 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (4,9 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, ... (3,76 %); meso i klaonički proizvodi (3,45 %); namještaj, kreveti, madraci, ležišta za madrace, ... (3,13 %); vozila, osim tračnih, i ... (3,02 %); riba i rakovi, mekušci i ... (2,84 %); te plastika i proizvodi od plastike (2,51 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Kraljevine Danske čine (39,91 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Kraljevine Danske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 121,78 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Kraljevine Danske, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (12,06 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,5 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (8,32 %); vozila, osim tračnih, i ... (8,08 %); farmaceutski proizvodi (5,37 %); plastika i proizvodi od navedenog (4,4 %); proizvodi od željeza i čelika (2,95 %); namještaj, kreveti, madraci, ležišta za madrace, ... (2,91 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, ... (2,81 %); te željezo i čelik (2,57 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Kraljevine Danske čine (41,03 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Danska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • EU
 • NATO
 • OSCE
 • OECD
 • Nordijsko vijeće
 • itd…

Telefonski kod zemlje: + 45 – Danska;

+ 298 – Farski otoci;

+ 299 – Grenland

Internet domena:   .dk

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

 

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Kraljevini Danskoj

Standardna stopa PDV- a u Kraljevini Danskoj iznosi (25 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od plaćanja PDV-a.

Od plaćanja PDV – a u Danskoj izuzeto je slijedeće:

 1. zubne proteze koje nabavljaju stomatolozi, zubni tehničari ili zubni laboratoriji
 2. isporuke valute, novčanica i kovanica koje se koriste kao legalno sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih komada
 3. avioni čija bruto tonaža prelazi 5 tona s izuzetkom sportskih aviona i aviona za razonodu, te roba i proizvoda namijenjena za opremanje takvih aviona
 4. plovila čija bruto tonaža prelazi 5 tona i roba namijenjena za opremanje takvih plovila
 5. roba koja se koristi u avionima i plovilima namijenjenim međunarodnom prijevozu ili vanjskoj trgovini, osim robe namijenjene sportskim avionima ili avionima za razonodu
 6. zalihe novina koje se obično objavljuju najmanje jednom mjesečno
 7. isporuke zlata Centralnoj banci Danske

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda na tržištu Danske pronađite OVDJE – (Denmark).

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na određene proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Danskom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA DANSKOM 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 482.180.925,23 111.344.256,26 84.417.410,60 96.627.331,69 84.098.941,16 105.692.985,52
2.) IZVOZ 171.342.244,45 19.863.693,40 25.751.721,54 39.850.896,98 35.308.922,00 50.567.010,53
3.) UVOZ 310.838.680,78 91.480.562,86 58.665.689,06 56.776.434,71 48.790.019,16 55.125.974,99
4.) SALDO: -139.496.436,33 -71.616.869,46 -32.913.967,52 -16.925.537,73 -13.481.097,16 -4.558.964,46
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 55,12 21,71 43,90 70,19 72,37 91,73

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Dansku, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Dansku
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 16.640.019,67 32,91%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 4.563.818,59 9,03%
8544 Izolovana žica … 4.485.253,52 8,87%
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, … 3.901.287,15 7,72%
7308 Konstrukcije … 3.212.491,86 6,35%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 2.208.770,03 4,37%
8438 Mašine i uređaji koji nisu spomenuti niti … 2.005.563,63 3,97%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, … 1.681.415,76 3,33%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili … 1.231.678,61 2,44%
4409 Drvo … 1.030.305,64 2,04%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Kraljevinu Dansku 40.960.604,46 81,00%
  Ostali 9.606.406,54 19,00%

 

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Danske, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Danske
0203 Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: … 5.697.959,29 10,34%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 3.052.158,37 5,54%
4811 Papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od … 2.987.498,29 5,42%
9619 Higijenski ulošci 1.965.417,31 3,57%
0406 Sir i skuta: … 1.869.330,23 3,39%
3004 Lijekovi … 1.644.943,20 2,98%
0203 Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: … 1.626.124,50 2,95%
9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za … 1.371.175,81 2,49%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 1.110.976,29 2,02%
0207 Meso peradi i jestivi klaonični proizvodi od … 954.258,77 1,73%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Kraljevine Danske 22.279.842,06 40,42%
  Ostali 32.846.132,94 59,58%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  SPORAZUMI

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Danskom: link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06