Danska – Nova COVID pravila

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Parlament Danske usvojio novi zakon koji poslodavcima daje pravo da od zaposlenih zahtijevaju pokazivanje Covid sertifikata ili da se testiraju na Covid-19 i da objave rezultate. Zakon će stupiti na snagu sutra, 26. novembra 2021. godine.
Usvajanjem ovog novog zakona, poslodavcu je dozvoljeno da zahtijeva od zaposlenog da pokaže Covid sertifikat sve dok je Covid-19 kategorisan kao kritična bolest za zajednicu. Ako poslodavac želi da iskoristi ovu opciju, zaposleni moraju biti prethodno pismeno obaviješteni.
Od 11. novembra, a najmanje mjesec dana, Covid-19 je kategorisan od strane Danske komisije za epidemije kao bolest kritična za zajednicu.
Kompanijama je takođe zakonski dozvoljeno da zahtijevaju Covid sertifikat od posjetilaca. Za vozače u teretnom saobraćaju to znači da se od njih može tražiti da dokažu imunitet, obavljenu vakcinaciju ili negativan test na COVID-19. Negativan test važi 48 sati za antigensko testiranje i 72 sata za PCR testiranje.
Preporučuje se kontaktiranje  danskih partnera radi provjere da li koriste mogućnost zahtjevanja Covid sertifikata na uvid.