Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Crna Gora
Položaj: jugoistočna Europa
Glavni grad:  Podgorica
Službeni jezik:  crnogorski
Političko uređenje:  parlamentarni sistem državne vlasti
Površina ukupno:  13.812 km²
Stanovništvo:  616.159 (podatak iz 2022.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 604.950,00 619.428,00 622.159,00 622.028,00 621.306,00 619.211,00 616.159,00
BND, PPP (USD) 3.814.884.916,93 8.387.696.611,71 10.384.200.626,47 14.965.871.316,35 12.946.293.425,84 14.814.303.710,41 16.960.713.563,94
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.310,00 13.540,00 16.690,00 24.060,00 20.840,00 23.920,00 27.530,00
BDP (USD) 984.292.969,88 4.142.983.897,83 4.054.728.172,94 5.542.053.845,29 4.769.995.511,55 5.861.430.525,58 6.095.978.867,70
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.627,06 6.688,40 6.517,19 8.909,65 7.677,37 9.465,97 9.893,52
Godišnji rast BDP – a (%) 3,10 2,73 3,39 4,06 -15,31 13,04 6,09
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. -852.057.845,55 -443.138.379,65 -795.654.394,40 -1.237.027.266,50 -541.201.377,19 -825.021.543,82
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. -20,57 -10,93 -14,36 -25,93 -9,23 -13,53
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 36,81 37,04 42,12 43,85 26,00 42,83 52,68
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 51,11 62,74 60,57 65,00 61,01 62,20 75,97
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 0,65 1,55 0,36 -0,26 2,41 13,04
SDI, neto priljev (USD) .. 758.254.398,56 699.855.695,33 417.589.860,08 530.903.011,48 693.740.795,71 872.574.936,66
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 12,00 12,00 12,00 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su šumarstvo (obnova, očuvanje i certificiranje šuma), poljoprivreda – stočarstvo (uzgoj ovaca, svinja, koza), uzgoj krmnih i industrijskih poljoprivrednih kultura (krompir, kukuruz, uljarice – masline), voćarstvo (agrumi, sezonsko voće), te ribarstvo (izlov ribe, rakova, mekušaca).

Glavne grane sekundarnog sektora čine rudarstvo, metalna industrija, mašinska industrija, drvna industrija, te prehrambena industrija (mesna i mesoprerađivačka industrija, mljekarstvo i mliječna industrija, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića).

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju turizam, financije, trgovina, transport.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Crne Gore na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 0,74 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Crne Gore navodimo slijedom: „27“ – Mineralna goriva, ... (29,97 %), „76“ – Aluminij i proizvodi ... (25,75 %), „44“ – Drvo i proizvodi ... (6,87 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (4,73 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (4,45 %), „26“ – Rude, kamen ... (3,49 %), „02“ – Meso i jestivi ... (3,12 %), „22“ – Pića, alkoholi ... (2,56 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (2,43 %), te „85“ – Električne mašine i ... (1,37 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Crne Gore čine (15,26 %) od ukupnog izvoza navedenog prostora na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Crne Gore sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 3,72 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Crne Gore jesu „27“ – Mineralna goriva, ... (17,61 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (6,63 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (6,57 %), „85“ – Električne mašine i ... (6,04 %), „76.“ – Aluminij i proizvodi ... (4,44 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (4,25 %), „02“ – Meso i jestivi ... (3,25 %), „94“ – Namještaj, ležajevi ... (2,82 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (2,62 %), te „22“ – Pića, alkoholi ... (2,56 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Crne Gore čine (43,21 %) od ukupnog uvoza Crne Gore sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Crna Gora aktivno učestvuje u radu mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, kao i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • WCO
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • NATO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (382)

Internet domena:                             .me

Glavni izvozni partneri / 2022. / %

Promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 vanjskotrgovinskih partnera Crne Gore na čijim tržištima je realiziran uvoz iz Crne Gore.

Glavni uvozni partneri / 2022. / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 vanjskotrgovinskih partnera Crne Gore sa čijih je tržišta registriran izvoz u Crnu Goru.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa predmetnog poreza, koja se primjenjuje na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 21 %.

Ovisno o vrsti proizvoda i (ili) usluge kao predmetu oporezivanja, snižena stopa PDV – a iznosi 7 %, a istodobno se primjenjuje i nulta stopa spomenutog poreza (0 %).

Carine u Crnoj Gori

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dalje navedenu klasifikaciju proizvoda u Crnoj Gori iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (3,66 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,86 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (2,88 %)

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih dodatnih zahtjeva institucija, tijela i organa Crne Gore. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom tržišta (zemlje), jer se upravo na takav način i reguliraju carinski postupci na određenom tržištu, odnosno njegovom carinskom prostoru.

Akcize

Na mineralna goriva, mineralna ulja, alkohol, alkoholna pića, duhan, duhanske proizvode, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, kao i gaziranu vodu, na spomenutom se tržištu plaćaju akcize.

Porez na kafu u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na kafu, a predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi ili eventualno proizvodi na prostoru Crne Gore.

Prilikom provođenja carinskog postupka, carinska administracija može zahtjevati i dodatnu dokumentaciju.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda, koji su istodobno praćeni poštivanjem regulative o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, kao i implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme i plasmana proizvoda.

Pored navedenog, potrebno je obratiti pažnju na važeće propise vezane za marketing, oglašavanje i promociju proizvoda i (ili) usluga na datom tržištu.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga – veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno ostalu dokumentaciju koju zahtjevaju nadležne institucije, organi i tijela.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)448.691.796,97325.535.641,16427.803.214,65577.170.338,97140.501.522,83
UVOZ (KM)73.043.564,5972.910.451,31116.603.376,38145.967.092,3231.767.113,08
OBIM (KM)521.735.361,56398.446.092,47544.406.591,03723.137.431,29172.268.635,91
SALDO (KM)375.648.232,38252.625.189,85311.199.838,27431.203.246,65108.734.409,75
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)614,28446,49366,89395,41442,29

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2716Električna energija26,80%
7213Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima:5,68%
2607Rude olova i koncentarta5,17%
0401Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodatog šećera ili drugih sladila:3,68%
7314Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde od željezne ili čelične žice; želje3,27%
0403Mlacenica, kiselo mlijeko, pavlaka, jogurt, kefir 2,48%
0207Meso peradi i jestivi klaonični proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili2,45%
7214Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiski2,39%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,35%
1101Brašno od pšenice ili napolice1,51%
Ostali44,22%
Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Crne Gore, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2716Električna energija25,49%
4410Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) i slične ploče ( na primjer wafer-ploče) od drva8,26%
2606Rude aluminijuma i koncentarta7,31%
7601Aluminij u sirovim oblicima:6,46%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari5,86%
4411Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala, aglomerirane ili neaglomerirane smola3,48%
2204Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 203,38%
4101Sirove krupne i sitne govede koze i koze kopitara2,61%
0803Banane, svježe ili suhe2,46%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s1,96%
Ostali32,73%
Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Crnom Gorom potpisala „Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija“.

Odluku o ratifikaciji spomenutog Sporazuma možete pogledati na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Crne Gore u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07