COVID-19 ažuriranje: zdravstveni protokol koji se primjenjuje na transport u Francuskoj, teretni, putnički

Generalni direktorat za infrastrukturu, saobraćaj i more (DGITM) prenio je zdravstveni protokol koji se primjenjuje na transport, ažuriran 15. marta 2022. Ova dva aneksa su dostupna na francuskom prilikom otvaranja publikacije Flash Info. Glavni zahtjevi su slobodno prevedeni u nastavku:

Aneks 1: nacionalne obaveze koje se primjenjuju na javni kopneni prijevoz na velike udaljenosti (teritorijalni balans vozova, usluge slobodno organizovanog prijevoza putnika, TGV, autobusi i povremeni kolektivni prijevoz putnika autobusima)
1. Putovanje do i sa nacionalne teritorije podliježe posebnim pravilima, koja variraju u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja u dotičnoj zemlji.
Putovanje kopnenim putem iz drugih država članica Evropske unije, svrstanih u zelenu zonu, ne podliježe predočenju zdravstvenog pasoša kada su:
– Za period kraći od 24 časa u okviru perimetra definisanog radijusom od 30 kilometara oko mjesta stanovanja.
– Profesionalne prirode i čija je hitnost ili učestalost nespojiva sa obavljanjem skrining testa ili pregleda.

2. Nošenje hirurške maske ili maske sa nivoom filtracije većim od 90% je obavezno, kako za putnike starije od šest godina, tako i za osoblje koje je u kontaktu sa javnošću, u vozilima za javni prijevoz putnika, kao i u prostorijama gdje je pristup rezervisan za nosioce prijevozne karte.
Putnici se pozivaju da prije putovanja konsultuju namjenske informativne sajtove u vezi sa validnošću zdravstvenog pasoša, testovima i sertifikatima koji mogu biti potrebni da bi se pridržavali najnovijih pravila na snazi: ovdje.

3. Ostale obaveze za preduzeća
– Rukovodioci željezničkih i autobuskih stanica moraju putnicima omogućiti pristup punktu za vodu da operu ruke ili da im obezbjede hidroalkoholni rastvor u stanicama, obezbjeđujući dostupnost i broj punktova.
– Od kompanije se zahtjeva, osim ako je tehnički nemoguće, da uspostavi sistem za prethodnu rezervaciju (na primjer, online ili telefonska prodaja karata).
– Kompanija komunicira sa putnicima, posebno tako što na svakom vozilu ili voznom parku prikazuju takozvane higijenske mjere „barijere“ specifične za javni prijevoz.

Aneks 2: nacionalne obaveze koje se primjenjuju na teretni transport i logistiku
– Za obavljanje poslova transporta roba, takozvana „barijerska higijenska mjesta, definisana na nacionalnom nivou mora biti primijenjena od strane vozača transportnih vozila, kao i osoblja na utovarnim i istovarnim mjestima.
– Kada mjesta za utovar ili istovar nemaju punkt za vodu, treba da bude dostupan hidroalkoholni gel.
– Vozilo je opremljeno vodom i sapunom, kao i peškirima za jednokratnu upotrebu ili hidroalkoholnim gelom.
– Kada se poštuju gore navedene mjere, vozaču se ne može odbiti pristup mjestu utovara ili istovara, uključujući i punkt za vodu kada je to mjesto obezbjeđeno, iz zdravstvenih razloga u vezi sa epidemijom COVID-19.

Izvor: AFTRI