Članovi Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH posjetili VTK BiH

 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH gdin. Mario Karamatić, član Komisije gdin. Ognjen Tadić, te sekretar Komisije gdin. Nenad Pandurević posjetili su danas Vanjskotrgovinsku komoru BiH.

Tokom razgovora sa rukovodstvom VTK BIH, članovi Komisije su se upoznali sa organizacijom i načinom rada VTK BiH, kao i sa problemima sa kojima se suočava privreda BiH, te na koji način VTK BIH pomaže da se oni prevaziđu.

Kako je istaknuto tokom sastanka, VTK BiH je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorija BiH koja prvenstveno zastupa privrednike pred tijelima vlasti, te je ovom prilikom pozvala Komisiju da kao parlamentarno tijelo bude partner u stvaranju boljih uvjeta poslovanja bh privrede, s ciljem očuvanja radnih mjesta i privlačenja investicija.

Kao pozitivan primjer dosadašnje suradnje istaknuta je podrška koju je Komisija dala Komori prilikom donošenja Odluke o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina čime se, između ostalog, u značajnoj mjeri podstiče modernizacija opreme i proizvodnje bh kompanija.

Svi sudionici sastanka su istakli da današnji sastanak predstavlja dobar primjer suradnje VTK BIH sa vlastima u BiH, te da sličan vid suradnje u obostranom interesu treba biti i češći.

Share This