Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Sektor za statistiku i informatiku
Tel.: 033 566 151; 033 566 152
Fax: 033 214 292

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja