Češka Republika

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Češka Republika
Položaj: Centralna Evropa, između Njemačke, Poljske, Slovačke i Austrije
Glavni grad: Prag
Službeni jezik: Češki
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 78.867 km²
Stanovništvo: 10.669.709 (2019.) 
Valuta: Češka kruna (CZK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2019)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno10.333.355,0010.255.063,0010.474.410,0010.566.332,0010.594.438,0010.629.928,0010.669.709,00
BND, PPP (mlrd.USD)..163,33270,39355,69389,28425,43443,57
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)..15.930,0025.810,0033.660,0036.740,0040.020,0041.570,00
BDP (mlrd.USD)40,7361,83209,07196,27218,63248,91250,68
BDP po glavi stanovnika (USD)3.941,506.029,0419.960,0718.575,2320.636,2023.415,8423.494,60
Rast BDP (godišnji)  %..4,002,432,545,173,182,34
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)..-2,69-7,353,462,961,26-0,68
Bilans tekućeg računa (% of BDP)..-4,35-3,521,761,350,51-0,27
Izvoz roba i usluga (% BDP)32,9248,0965,5479,1179,0376,9774,39
Uvoz roba i usluga (% BDP)30,5749,9662,4971,4871,5171,0368,37
Inflacija (godišnja)  %..3,781,470,682,452,152,85
SDI (mil.USD)..4.987,0810.167,8310.850,6111.234,748.324,679.332,86
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....32,0024,5024,5024,5024,50

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike, 2019.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike (1,93%);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike iznosi (31,43%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (56,89%).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska I elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 191,69 mlrd.USD (2020.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri I dijelovi (20,04%); el.mašine, oprema, njihovi dijelovi (19,21%); vozila – osim tračnih (19,15%); plastika I proizvodi od plastike (3,37%); proizvodi od željeza I čelika (3,27%); namještaj, nosači I madraci (2,67%); optički, fotografski, kinematografski I mjerni instrumenti (2,05%); igračke, igre, sportski rekviziti (2,01%); željezo I čelik (1,87%); te guma I proizvodi od gume (1,85%) .

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 170,14 mlrd.USD (2020.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: el.mašine, oprema I njihovi dijelovi (21,93%); mašine, mehanički uređaji, bojleri I dijelovi (18,71%); vozila – osim tračnih (9,09%); plastika I proizvodi od plastike (5,07%); mineralna goriva, ulja I proizvodi njihove destilacije (3,66%); farmaceutski proizvodi (3,49%); željezo I čeik (2,96%); proizvodi od željeza I čelika (2,59%); optiči, fotografski, kinematografski I mjerni uređaji (2,35%); te namještaj, nosači I madraci (1,96%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, BSEC (posmatrač), CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni odbori), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .cz
Telefonski kod: +420

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Slovačka
 • Poljska
 • Francuska
 • Austrija
 • Holandija
 • Velika Britanija
 • Italija
 • Mađarska
 • Španija

Bosna i Hercegovina nalazi se na 54. mjestu na listi zemalja – čeških partnera u izvozu u 2020. godini.

Izvor: ITC (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Poljska
 • Holandija
 • Slovačka
 • Italija
 • Austrija
 • Francuska
 • Mađarska
 • Belgija

Bosna i Hercegovina nalazi se na 54. mjestu na listi zemalja – čeških partnera u uvozu u  2020.godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 21%, a umanjene stope iznose PDV-a iznose 10% i 15%. ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,16 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,26 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,1 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja. ( Više informacija ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Češkom Republikom u KM

2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ158.138.342,11177.422.355,73216.494.808,71181.402.260,16138.806.175,69
UVOZ231.779.118,40281.168.682,86287.852.008,67285.543.983,54238.725.669,15
OBIM389.917.460,51458.591.038,59504.346.817,38466.946.243,70377.531.844,84
SALDO-73.640.776,29-103.746.327,13-71.357.199,96-104.141.723,38-99.919.493,46
POKRIVENOST  UVOZA IZVOZOM68,23%63,10%75,21%63,53%58,14%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Češku Republiku, 2020.

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu

BIH u Češku Republiku, 2020.

9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402)…14,04%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi13,20%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila11,00%
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodiziranu)7,40%
2106Prehrambeni proizvodi, neklasificirani6,42%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati)5,80%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje;4,75%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i sl.4,53%
2706Katran dobijen destilacom kamenog, mrkog ugljena…2,52%
7308Konstrukcije1,89%
Ostali28,45%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Češke Republike, 2020.

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu

BIH iz Češke Republike, 2020.

8703Osobni automobili i druga motorna vozila…14,27%
4403Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno …5,48%
3402Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna)…5,18%
2106Prehrambeni proizvodi, neklasificirani4,78%
7409Bakrene ploče, limovi i trake, …4,69%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafiju…3,76%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709)2,14%
7019Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) …2,08%
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva …1,82%
7308Konstrukcije …1,42%
Ostali54,38%

Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Češkom i Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja. Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o   stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese i kontakt podaci

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada http://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu A+A 2021, 26-29.10.2021, Dusseldorf, Njemačka

   Vanjskotrgovinska/Spoljnorgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa švicarskim programom za promociju uvoza SIPPO, po prvi put organizuje zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu za sigurnost, bezbjednost, zaštitu zdravlja i zaštitu na radu A+A 2021, koji se održava u periodu od 26-29.10.2021. u gardu Dusseldorf, Njemačka. Bh. firme nastupit će na štandu u Hali

   2021-10-26
  • Bosanskohercegovačke kompanije na sajmu ANUGA (FINE FOOD) u Kelnu

   Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na ANUGA (FINE FOOD), koje se održava u Kelnu – Njemačka, u periodu od 09.10.2021. – 13.10.2021.godine. Spomenutom prilikom, posjetiocima su u ponudi različiti proizvodi / usluge prijavljenih kompanija – izlagača na ANUGA (FINE FOOD), a od kojih izdvajamo nekolicinu

   2021-10-11
  • Poziv za učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021

   Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao članica Evropske preduzetničke mreže (www.een.ba) Vas poziva da uzmete učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021 https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/, koji će se održati od 15 . do 21. novembra 2021. godine, a koji uključuje online sastanke, sticanje znanja i ostvarivanje poslovnih kontakata u modnoj industriji, te okuplja kompanije, kupce, dobavljače, stručnjake

   2021-08-31
  • Organski krevet firme MALAK JANJ promoviran u brošuri imm cologne

   U susret narednom sajmu namještaja imm cologne 2022 koji će se održati od 17. do 23. januara/ siječnja 2022. godine u Kelnu, sajam nam nudi informacije o trendovima u industriji interijera koji će vladati scenom u budućnosti. Posljednje online izdanje brošure imm cologne ”trend.briefing”, posvećeno je trendovima u uređenju spavaćih soba i inovativnim proizvodima za

   2021-07-05