Češka Republika

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Češka Republika
Položaj: Centralna Evropa, između Njemačke, Poljske, Slovačke i Austrije
Glavni grad: Prag
Službeni jezik: Češki
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 78.867 km²
Stanovništvo: 10.629.928 (2018. procjena)
Valuta: Češka kruna (CZK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2018)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:1990200020102015201620172018
Populacija 10.333.35510.255.06310.474.41010.546.05910.566.33210.594.43810.629.928
GNP ppp (milijarde US$)….163,00268,403331,373348,125378,037378,780
GNP ppp po glavi stanovinika US$ ….15.89025.62031.42032.95035.68037.530
GDP (US$ milijardi)

(tekuće cijene):

40.47761.649207.477186.829195.090215.913245.222
GDP po glavi stanovnika (US$):3.9176.01119.80817.71518.46320.37923.078
Rast realnog GDP

 (% promjene)

3,13,72,92,01,52,01,5
Balans tekućeg računa (milijarde US$):….-2,689-7,351460,9913,05,9073,148860,048
Balans tekućeg računa

(% GDP):

-4,4-3,50,21,51,50,4
Izvoz (% GDP):33,148,266,081,079,679,778,4
Uvoz (%GDP)30,750,062,975,171,872,272,0
Inflacija (% promjene)…..1,8-1,41,21,31,42,5
FDI ( milioni USD)..4,98710,1671,69910,85011,2348,493
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana)32,030,524,524,524,5

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Prema procjeni iz 2018. godine: sektor poljoprivrede čini 2,0%, industrija  32,3 %, a usluge čini  55,8 % GDP‐a.

Glavni poljoprivredni proizvodi: pšenica, krumpir, šećerna repa, hmelj, voće; svinje, perad.

Glavni indutrijski proizvodi: motorna vozila, metalurgija, mašine i oprema, staklo, naoružanje.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

198,852,420 milijarde USD (2019.)
Glavni izvozni proizvodi: Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge - nosače podataka i mašine za obradu takvih podataka koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: (8471); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju, uključujući žične telefone sa bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom i telekomunikacijske aparate za žične sisteme sa nosivom strujom ili sa digitalnim prijenosom; videofoni (8517); Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi (9401); Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu),kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolirani električni vodiči, sa priključnim uređajima ili bez njih; kablovi od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), čak i kada sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima (8544); Električni aparati za uklapanje, isklapanje, zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utične naprave, grla za sijalice I (spojni ormarići), za napone do 1000 V (8536 ).; Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta (9503); Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima; elevatori tečnosti (8413); Televizijski prijemnici, uključujući sa ugrađenim prijemnikom radiodifuzije ili aparatom za pohranjivanje ili reprodukciju zvuka ili slike; video-monitori i video-projektori (8528);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

178,552,266 milijarde USD (2019.)
Glavni uvozni proizvodi: Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju, uključujući žične telefone sa bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom i telekomunikacijske aparate za žične sisteme sa nosivom strujom ili sa digitalnim prijenosom; videofoni (8517); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge - nosače podataka i mašine za obradu takvih podataka koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu (8471); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sistem primjene) ili u oblike ili pakovanja za pojedinačnu prodaju (3004); Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709), Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi (8542); Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolirani električni vodiči, sa priključnim uređajima ili bez njih; kablovi od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), čak i kada sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima.,(8544);
Dijelovi i pribor (osim pokrivača, kovčega za mašine i sl.) prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama iz tarifnih brojeva 8469 do 8472 (8473); Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 8608) (8530);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, BSEC (posmatrač), CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni odbori), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .cz
Telefonski kod: +420

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Njemačka
 • Slovačka
 • Poljska
 • Francuska
 • Velika Britanija
 • Austrija
 • Holandija
 • Italija
 • Mađarska
 • Španija
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Poljska
 • Slovačka
 • Italija
 • Francuska
 • Holandija
 • Rusija
 • Rusija
 • Austrija
 • SAD

Bosna i Hercegovina nalazi se na  54.  mjestu na listi izvoznih partnera   Ceske Republike  u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 59. mjestu na listi uvoznih partnera  Ceske  Republike   u 2019. godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 21%, a umanjene stope iznose 0%, 10% i 15%.

Dodatne informacije možete naći na

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,0 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

Dodatne informacije možete naći na: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/documents-customs-clearance

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Češkom Republikom u KM

 (KM)20152016201720182019
Izvoz143.910.063158.138.342177.422.356216.494.809181.402.260
Uvoz     168.666.574231.779.118281.168.683 

287.852.009

285.543.984
Obim312.576.637389.917.460458.591.039504.346.818466.946.244
Saldo-24.756.511-73.640.776-103.746.327-71.357.200-104.141.724
Pokrivenost %

(I / U)

85,32%68,23%63,10%75,21%

 

63,53%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Vodeći izvozni proizvodi 2019.  (top 10):

9401  Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

 

18,35%

 

8708   Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705;10,68%
9403    Ostali namještaj i njegovi dijelovi;9,68%
8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) I ostali izolirani električni vodiči, sa priključnim uređajima ili bez njih;9,49 %
2836   Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev karbamat;5,44%

 

2106    Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;4,98%
2706     Katran dobiven destilacijom kamenog uglja, mrkog uglja ili treseta, te ostali mineralni katrani, dehidratizirani ili ne, djelimično destilirani ili ne, uključujući rekonstituirane katrane;4,92%
5701     Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, dovršeni ili nedovršeni;4,09%
8421    Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili plinova: – centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje;3,38%

 

8548     Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi mašina i aparata, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovoj glavi;1,96%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa “karavan”, “kombi” itd. i trkaće automobile;

 

17,91%
3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401;4,47%
4403   Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom;3,98%
2106  Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;                                                      3,74%
8517  Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi;3,65%
7409  Bakrene ploče, limovi i trake, ;3,13%
2710   Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja;2,91%
2701   Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja;2,20%
7019   Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i prozivodi od njih (npr. pređa, tkanina);1,99%
2708   Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenog uglja ili od drugih mineralnih katrana;1,71%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa    Republikom Češkom i Sporazum o    promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o  stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

Korisne adrese i kontakt podaci

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada http://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24