Češka Republika

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Češka Republika
Položaj: centralna Europa
Glavni grad: Prag
Službeni jezik: Češki
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 78.867 km²
Stanovništvo: 10.703.446 (podatak iz 2021.)
Valuta: Češka kruna (CZK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2021)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 10.333.355,00 10.255.063,00 10.474.410,00 10.546.059,00 10.566.332,00 10.594.438,00 10.629.928,00 10.671.870,00 10.697.858,00 10.703.446,00
BND, PPP (USD) 131.419.297.499,26 166.495.876.725,92 292.047.164.409,84 357.503.876.184,69 381.420.338.169,85 411.327.867.894,58 437.267.328.659,81 457.257.664.449,27 445.116.746.875,78 473.743.687.165,78
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 15.920,00 25.790,00 31.570,00 33.660,00 36.630,00 38.880,00 40.260,00 40.260,00 42.560,00
BDP (USD) 40.728.950.704,62 61.828.166.496,09 209.069.940.963,18 188.033.050.459,88 196.272.068.576,34 218.628.940.951,68 248.950.103.352,14 252.498.032.247,16 245.339.322.066,76 282.340.849.856,61
BDP po glavi stanovnika (USD) 3.941,50 6.029,04 19.960,07 17.829,70 18.575,23 20.636,20 23.419,74 23.660,15 22.933,50 26.378,50
Rast BDP (godišnji) % .. 4,00 2,43 5,39 2,54 5,17 3,20 3,03 -5,80 3,34
Bilans tekućeg računa (USD) .. -2.689.755.313,84 -7.351.204.483,71 845.256.960,75 3.462.558.729,34 2.960.666.451,91 1.259.692.069,46 898.074.466,88 4.967.256.072,57 -2.281.886.745,40
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -4,35 -3,52 0,45 1,76 1,35 0,51 0,36 2,02 -0,81
Izvoz roba i usluga (% BDP) 32,92 48,09 65,54 80,56 79,11 79,03 76,96 73,89 70,99 72,58
Uvoz roba i usluga (% BDP) 30,57 49,96 62,49 74,62 71,48 71,51 71,02 67,90 64,16 69,53
Inflacija (godišnja)  % .. 3,78 1,47 0,31 0,68 2,45 2,15 2,85 3,16 3,84
SDI (USD) .. 4.987.079.129,26 10.167.834.374,82 1.699.914.616,60 10.850.612.308,21 11.234.740.946,09 8.324.668.391,47 10.752.120.870,77 8.515.481.807,57 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 32,00 30,50 24,50 24,50 24,50 24,50 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Primarni 8(poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike, 2021. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike (1,95 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike iznosi (31,21 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (57,72 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 227,16 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Češke Republike: mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (18,97 %); el.mašine, oprema, njihovi dijelovi (18,53 %); vozila – osim tračnih (17,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,75 %); proizvodi od željeza i čelika (3,49 %); željezo i čelik (2,61 %); namještaj, nosači i madraci (2,56 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,22 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni instrumenti (2,11 %); te igračke, igre, sportski rekviziti i njihovi dijelovi (1,99 %). Ostale grupe proizvoda čine (25,79 %) ukupnog izvoza Češke Republike u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 211,84 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Češke Republike: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (19,91 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (17,44 %); vozila – osim tračnih (8,95 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,7 %); plastika i proizvodi od plastike (5,32 %); željezo i čelik (3,94 %); farmaceutski proizvodi (3,44 %); proizvodi od željeza i čelika (2,66 %); optički, fotografski, kinematografski i mjerni uređaji (2,28 %); te namještaj, nosači i madraci (1,92 %).
Ostale grupe proizvoda čine (28,44 %) ukupnog uvoza Češke Republike u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Češka Republika je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu kako slijedi u tekstu ispod:

CE, CEI, EBRD, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICC (nacionalni odbori), IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, WTO i dr.

Internet domain: .cz
Telefonski kod: +420

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Češke Republike, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Češku Republiku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 21%, dok niže stope PDV-a iznose 10 % i 15 %.

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna carina vezana za sve proizvode (MFN režim) iznosi 4,32 %;
Prosječna carina vezana za poljoprivredne proizvode (MFN režim) iznosi 5,58 %;
Prosječna carina vezana za industrijske proizvode (MFN režim) iznosi 3,96 %.

 

 Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-sanitarna uvjerenja. (Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Češkom Republikom u KM

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 177.422.355,73 216.494.808,71 181.402.260,16 138.806.175,69 180.086.105,24
UVOZ (KM) 281.168.682,86 287.852.008,67 285.543.983,54 238.725.669,15 273.098.427,68
OBIM (KM) 458.591.038,59 504.346.817,38 466.946.243,70 377.531.844,84 453.184.532,92
SALDO (KM) -103.746.327,13 -71.357.199,96 -104.141.723,38 -99.919.493,46 -93.012.322,44
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 63,10 75,21 63,53 58,14 65,94

 Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021.
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 12,73%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 11,34%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 10,50%
8544 Izolovana žica … 8,18%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 7,03%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; … 3,92%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 3,74%
2706 Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog ugljena … 3,71%
7308 Konstrukcije … 3,32%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 3,19%
Ostali 32,34%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021.
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 12,64%
4403 Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno … 4,21%
7409 Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od … 3,71%
7419 Ostali proizvodi od bakra: … 3,12%
3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna) … 2,95%
2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od … 2,90%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 2,13%
2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … 2,12%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 1,66%
4403 Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno … 1,58%
  Ostali 62,97%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa    Republikom Češkom i Sporazum o unapređenju i zaštiti ulaganja – Odluka o ratifikaciji Sporazuma.

Također, potpisan je i Sporazum o ekonomskoj suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike (Odluka o ratifikaciji Sporazuma), a više informacija o sporazumima između dvije države možete naći na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država članica (s druge strane).

Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE.

Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese i kontakt podaci

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07