Češka Republika

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Češka Republika
Položaj: centralna Europa
Glavni grad: Prag
Službeni jezik: Češki
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 78.867 km²
Stanovništvo: 10.703.446 (podatak iz 2021.)
Valuta: Češka kruna (CZK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2021)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 10.333.355,00 10.255.063,00 10.474.410,00 10.546.059,00 10.566.332,00 10.594.438,00 10.629.928,00 10.671.870,00 10.697.858,00 10.703.446,00
BND, PPP (USD) 131.419.297.499,26 166.495.876.725,92 292.047.164.409,84 357.503.876.184,69 381.420.338.169,85 411.327.867.894,58 437.267.328.659,81 457.257.664.449,27 445.116.746.875,78 473.743.687.165,78
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 15.920,00 25.790,00 31.570,00 33.660,00 36.630,00 38.880,00 40.260,00 40.260,00 42.560,00
BDP (USD) 40.728.950.704,62 61.828.166.496,09 209.069.940.963,18 188.033.050.459,88 196.272.068.576,34 218.628.940.951,68 248.950.103.352,14 252.498.032.247,16 245.339.322.066,76 282.340.849.856,61
BDP po glavi stanovnika (USD) 3.941,50 6.029,04 19.960,07 17.829,70 18.575,23 20.636,20 23.419,74 23.660,15 22.933,50 26.378,50
Rast BDP (godišnji) % .. 4,00 2,43 5,39 2,54 5,17 3,20 3,03 -5,80 3,34
Bilans tekućeg računa (USD) .. -2.689.755.313,84 -7.351.204.483,71 845.256.960,75 3.462.558.729,34 2.960.666.451,91 1.259.692.069,46 898.074.466,88 4.967.256.072,57 -2.281.886.745,40
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -4,35 -3,52 0,45 1,76 1,35 0,51 0,36 2,02 -0,81
Izvoz roba i usluga (% BDP) 32,92 48,09 65,54 80,56 79,11 79,03 76,96 73,89 70,99 72,58
Uvoz roba i usluga (% BDP) 30,57 49,96 62,49 74,62 71,48 71,51 71,02 67,90 64,16 69,53
Inflacija (godišnja)  % .. 3,78 1,47 0,31 0,68 2,45 2,15 2,85 3,16 3,84
SDI (USD) .. 4.987.079.129,26 10.167.834.374,82 1.699.914.616,60 10.850.612.308,21 11.234.740.946,09 8.324.668.391,47 10.752.120.870,77 8.515.481.807,57 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 32,00 30,50 24,50 24,50 24,50 24,50 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Primarni 8(poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike, 2021. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike (1,95 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike iznosi (31,21 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (57,72 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 227,16 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Češke Republike: mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (18,97 %); el.mašine, oprema, njihovi dijelovi (18,53 %); vozila – osim tračnih (17,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,75 %); proizvodi od željeza i čelika (3,49 %); željezo i čelik (2,61 %); namještaj, nosači i madraci (2,56 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,22 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni instrumenti (2,11 %); te igračke, igre, sportski rekviziti i njihovi dijelovi (1,99 %). Ostale grupe proizvoda čine (25,79 %) ukupnog izvoza Češke Republike u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 211,84 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Češke Republike: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (19,91 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (17,44 %); vozila – osim tračnih (8,95 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,7 %); plastika i proizvodi od plastike (5,32 %); željezo i čelik (3,94 %); farmaceutski proizvodi (3,44 %); proizvodi od željeza i čelika (2,66 %); optički, fotografski, kinematografski i mjerni uređaji (2,28 %); te namještaj, nosači i madraci (1,92 %).
Ostale grupe proizvoda čine (28,44 %) ukupnog uvoza Češke Republike u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Češka Republika je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu kako slijedi u tekstu ispod:

CE, CEI, EBRD, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICC (nacionalni odbori), IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, WTO i dr.

Internet domain: .cz
Telefonski kod: +420

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Češke Republike, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Češku Republiku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 21%, dok niže stope PDV-a iznose 10 % i 15 %.

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna carina vezana za sve proizvode (MFN režim) iznosi 4,32 %;
Prosječna carina vezana za poljoprivredne proizvode (MFN režim) iznosi 5,58 %;
Prosječna carina vezana za industrijske proizvode (MFN režim) iznosi 3,96 %.

 

 Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-sanitarna uvjerenja. (Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Češkom Republikom u KM

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 177.422.355,73 216.494.808,71 181.402.260,16 138.806.175,69 180.086.105,24
UVOZ (KM) 281.168.682,86 287.852.008,67 285.543.983,54 238.725.669,15 273.098.427,68
OBIM (KM) 458.591.038,59 504.346.817,38 466.946.243,70 377.531.844,84 453.184.532,92
SALDO (KM) -103.746.327,13 -71.357.199,96 -104.141.723,38 -99.919.493,46 -93.012.322,44
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 63,10 75,21 63,53 58,14 65,94

 Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021.
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 12,73%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 11,34%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 10,50%
8544 Izolovana žica … 8,18%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 7,03%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; … 3,92%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 3,74%
2706 Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog ugljena … 3,71%
7308 Konstrukcije … 3,32%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 3,19%
Ostali 32,34%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021.
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 12,64%
4403 Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno … 4,21%
7409 Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od … 3,71%
7419 Ostali proizvodi od bakra: … 3,12%
3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna) … 2,95%
2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od … 2,90%
2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … 2,13%
2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … 2,12%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 1,66%
4403 Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno … 1,58%
  Ostali 62,97%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa    Republikom Češkom i Sporazum o unapređenju i zaštiti ulaganja – Odluka o ratifikaciji Sporazuma.

Također, potpisan je i Sporazum o ekonomskoj suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike (Odluka o ratifikaciji Sporazuma), a više informacija o sporazumima između dvije države možete naći na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država članica (s druge strane).

Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE.

Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese i kontakt podaci

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06