CEFTA

Albanija

Albanija

BiH je sa Albanijom potpisala:Sporazum o unapredenju i zaštiti investicija, Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja…

Crna Gora

Crna Gora

Bosna i Hercegovina, sa Crnom Gorom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje.

Kosovo

Kosovo

Ažuriranje podataka je u toku….

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Sjevernom Makedonijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje

Moldavija

Moldavija

Ažuriranje podataka je u toku…

Srbija

Srbija

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Srbijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.