Carinski zahtjevi EU-UK – ažurirane smjernice o korištenju robe usluge kretanja vozila (GVMS)

HMRC je pripremio dva dodatna saopštenja dajući dalje ažurirane smjernice o korištenju usluge kretanja robnih vozila (GVMS):

– HMRC je svjestan da skraćeni period od 5 dana izaziva probleme nekim klijentima gdje je „pristigla“ izvozna deklaracija kreirana više od 5 dana prije prelaza. Ažurirali smo CHIEF-a da promijenimo pretpostavljeni period polaska na 15 dana koji je stupio na snagu od 00:01 21. januara 2022.

– Prazno kretanje u GMR-ovima. Podsjetnik da je za sva kretanja potreban GMR, uključujući prazna vozila i kontejnere.

Izvor: Carina UK (HMRC)