Bugarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Bugarska
Položaj: Jugoistočna Evropa
Glavni grad: Sofija
Službeni jezik: Bugarski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 111.000 km²
Stanovništvo: 6.899.125 (2021.)
Valuta: Bugarski lev (BGN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 8.718.289,00 8.170.172,00 7.395.599,00 7.177.991,00 7.127.822,00 7.075.947,00 7.025.037,00 6.975.761,00 6.934.015,00 6.899.125,00
BND, PPP (USD) 60.580.031.209,25 51.187.454.187,73 108.311.143.456,01 127.908.285.406,36 138.638.398.847,75 148.500.455.903,38 156.452.025.140,58 166.063.021.184,95 167.089.416.837,55 179.351.563.395,81
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.950,00 6.270,00 14.650,00 17.820,00 19.450,00 20.990,00 22.270,00 23.810,00 24.100,00 26.000,00
BDP (USD) 20.632.090.909,09 13.245.833.843,55 50.682.061.053,20 50.781.996.712,76 53.953.897.624,43 59.199.447.421,49 66.363.422.450,21 68.915.416.141,96 69.889.347.433,43 80.271.119.426,11
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.366,53 1.621,24 6.853,00 7.074,68 7.569,48 8.366,29 9.446,70 9.879,27 10.079,20 11.634,97
Godišnji rast BDP – a (%) -9,12 4,59 1,54 3,43 3,04 2,76 2,68 4,04 -4,39 4,18
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -1.710.000.000,00 -703.685.705,88 -964.620.000,00 -123.190.000,00 1.560.850.000,00 1.987.340.000,00 559.360.000,00 1.263.580.000,00 -106.360.000,00 -256.760.000,00
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -8,29 -5,31 -1,90 -0,24 2,89 3,36 0,84 1,83 -0,15 -0,32
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,12 36,22 50,11 63,80 63,87 66,99 65,70 63,93 55,32 63,03
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 36,73 41,53 53,30 62,90 58,96 62,68 63,16 60,71 53,85 61,95
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 23,80 10,32 2,44 -0,10 -0,80 2,06 2,81 3,10 1,67 3,30
SDI, neto priljev (USD) 4.000.000,00 1.001.503.842,00 1.842.900.000,00 2.221.390.000,00 1.488.430.000,00 2.007.290.000,00 1.809.860.000,00 2.221.250.000,00 3.624.510.000,00 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 25,00 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske, 2021. godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (3,73 %)
 • Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (23,04 %)
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (60,18 %)

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija (duhan, žitarice, voće i povrće, … ). Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, turizam, transport i telekomunikacije.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Bugarske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 41,94 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Bugarske, su sljedeće: električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,57 %); bakar i proizvodi od bakra (8,99 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (8,12 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,6 %); žitarice (4,85 %); vozila – osim tračnih i ... (3,62 %); plastika i proizvodi od plastike (3,59 %); rude, kamen, ... (3,13 %); željezo i čelik (2,82 %); te farmaceutski proizvodi (2,76 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Bugarske čine (45,95 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Bugarske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 47,45 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Bugarske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (11,22 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,95 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (9,83 %); vozila, osim tračnih, i ... (6,36 %); rude, kamen, ... (5,28 %); plastika i proizvodi od navedenog (5,1 %); farmaceutski proizvodi (4,49 %); željezo i čelik (4,3 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,4 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,33 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Bugarske čine (37,74 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Bugarska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • EU
 • NATO
 • OSCE
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • EBRD
 • CEI
 • ICC
 • ILO
 • itd.

Internet domain: .bg
Telefonski kod: +359

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Bugarskoj

Standardna stopa PDV- a u Republici Bugarskoj iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (9 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda na tržištu Bugarske pronađite na navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na određene proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Bugarskom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 1.048.997.856,94 222.145.321,48 189.425.768,09 185.526.527,63 200.024.391,80 251.875.847,94
2.) IZVOZ 297.769.453,97 78.568.048,30 52.228.768,17 58.875.631,53 39.762.230,75 68.334.775,22
3.) UVOZ 751.228.402,97 143.577.273,18 137.196.999,92 126.650.896,10 160.262.161,05 183.541.072,72
4.) SALDO: -453.458.949,00 -65.009.224,88 -84.968.231,75 -67.775.264,57 -120.499.930,30 -115.206.297,50
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 39,64 54,72 38,07 46,49 24,81 37,23

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Bugarsku, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Bugarsku
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 8.320.642,55 12,18%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … 6.938.818,34 10,15%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, u … 6.743.252,18 9,87%
2608 Rude cinka i koncentrata 5.979.820,18 8,75%
8544 Izolovana žica … 5.281.867,33 7,73%
7404 Otpaci i ostaci, od bakra 5.181.414,66 7,58%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 2.915.438,98 4,27%
6203 Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa … 2.728.180,68 3,99%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili … 2.258.649,36 3,31%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 1.507.362,32 2,21%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Bugarsku 47.855.446,58 70,03%
  Ostali 20.479.328,42 29,97%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Bugarske, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Bugarske
1512 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i … 20.279.520,39 11,05%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … 11.308.305,01 6,16%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 8.926.066,29 4,86%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, … 8.805.641,30 4,80%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 8.674.916,05 4,73%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili … 8.208.159,28 4,47%
7005 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano … 7.439.348,72 4,05%
9404 Nosači madraca; oprema za krevete i slični … 6.285.320,55 3,42%
2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini: … 6.200.950,51 3,38%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … 4.429.435,03 2,41%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Bugarske 90.557.663,13 49,34%
  Ostali 92.983.409,87 50,66%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Bugarskom: link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06