Bugarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Bugarska
Položaj: Jugoistočna Evropa
Glavni grad: Sofija
Službeni jezik: Bugarski
Političko uređenje: Parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 111.000 km²
Stanovništvo: 6.975.761 (2019.)
Valuta: Bugarski lev (BGN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2019)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2016. 2017. 2018. 2019.
Stanovništvo, ukupno 8.718.289,00 8.170.172,00 7.395.599,00 7.127.822,00 7.075.947,00 7.025.037,00 6.975.761,00
BND, PPP (mlrd. USD) 60,47 51,21 107,74 138,25 148,13 160,82 173,70
BND, PPP po glavi stan. (USD) 6.940,00 6.270,00 14.570,00 19.400,00 20.930,00 22.890,00 24.900,00
BDP (mlrd. USD) 20,63 13,25 50,38 53,81 58,97 66,23 68,56
BDP po glavi stan. (USD) 2.366,53 1.621,24 6.812,41 7.548,86 8.334,08 9.427,73 9.828,15
Rast BDP (godišnji) % -9,12 4,78 0,56 3,82 3,50 3,09 3,69
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -1,71 -0,70 -0,96 1,76 2,12 0,59 2,03
Bilans tekućeg računa (% BDP) -8,29 -5,31 -1,91 3,26 3,60 0,88 2,95
Izvoz roba i usluga (% BDP) 33,12 36,22 50,41 64,04 67,28 65,82 64,19
Uvoz roba i usluga (% BDP) 36,73 41,53 53,27 59,09 62,95 63,27 60,98
Inflacija (godišnja) % 23,80 10,32 2,44 -0,80 2,06 2,81 3,10
SDI (mil.USD) 4,00 1.001,50 1.842,90 1.476,50 2.020,34 1.805,76 1.643,90
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Najznačajniji privredni sektori

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Bugarske, 2019.godine:

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Bugarske (3,24%);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Bugarske iznosi (21,62%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (61,46%).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija (duhan, žitarice, voće i povrće).

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, turizam, transport i telekomunikacije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 31,76 mlrd.USD (2020.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: el.mašine, oprema I njihovi dijelovi (11,01%), bakar I proizvodi od bakra (8,66%), mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (8,41%), mineralna goriva, ulja I proizvodi njihove destilacije (4,51%), žitarice (4,17%), vozila – osim tračnih (3,78%), farmaceutski proizvodi (3,61%), plastika I proizvodi od plastike (3,45%), rude i kamen (3,16%), te namještaj, nosači, madraci (2,46%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 34,79 mlrd.USD (2020.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: el.mašine, oprema I njihovi dijelovi (10,72%), mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (10,53%), mineralna goriva, ulja I proizvodi njihove destilacije (8,28%), vozila – osim tračnih (6,11%), rude I kamen (6,08%), farmaceutski proizvodi (4,89%), plastika I proizvodi od plastike (4,74%), željezo I čelik (3,38%), proizvodi od željeza I čelika (2,54%), te mješoviti kemijski proizvodi (2,28%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, BSEC, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EU, FAO, G‐ 9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni odbori), ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO (čekaju na članstvo), ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NATO, NSG, OAS (promatrač), OIF, OPCW, OSCE, PCA, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .bg
Telefonski kod: +359

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Rumunija
 • Italija
 • Grčka
 • Turska
 • Francuska
 • Belgija
 • Kina
 • Holandija
 • Poljska

Bosna i Hercegovina nalazi se na 47. mjestu na listi zemalja – bugarskih partnera u izvozu u 2020. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Rumunija
 • Italija
 • Turska
 • Rusija
 • Kina
 • Grčka
 • Holandija
 • Mađarska
 • Poljska

Bosna i Hercegovina nalazi se na 74. mjestu na listi zemalja – bugarskih partnera u uvozu u  2020.godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna  stopa PDV-a je 20%. Postoje snižene stope od 9%. ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,16 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,26 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN):  4,1%.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja. ( Više informacija ) .

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Bugarskom

(KM) 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ 92.823.650,93 78.568.048,30 52.228.768,17 58.875.631,53 39.762.230,75
UVOZ 139.891.310,88 143.577.273,18 137.196.999,92 126.650.896,10 160.262.161,05
OBIM 232.714.961,81 222.145.321,48 189.425.768,09 185.526.527,63 200.024.391,80
SALDO -47.067.659,95 -65.009.224,88 -84.968.231,75 -67.775.264,57 -120.499.930,30
POKRIVENOST 66,35% 54,72% 38,07% 46,49% 24,81%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Republiku Bugarsku, 2020.

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom

izvozu BIH u Bugarsku, 2020.

9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, u 11,99%
8544 Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizira 10,71%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čeli 10,07%
7404 Otpaci i ostaci, od bakra 9,17%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiseli 6,22%
4202 Kovcezi, koferi, neseseri, atasekoferi, aktntasne, 3,89%
4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakov 3,85%
2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od naft 3,15%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proi 2,83%
9406 Montažne zgrade 2,76%
Ostali 35,37%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Republike Bugarske, 2020.

Tarifa Naziv Tarife Udio proizvoda u ukupnom

uvozu BIH iz Bugarske, 2020.

1512 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka… 11,20%
3004 Lijekovi … 8,28%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi… 6,31%
2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini… 4,25%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402)… 4,05%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi… 3,70%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza… 3,41%
9404 Nosači madraca; oprema za krevete i sl…. 2,75%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, … 2,56%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka… 2,47%
Ostali 51,03%

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH

Sporazumi

Što se tiče trgovinskih pitanja, 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. Bosna i Hercegovina je potpisala sa Bugarskom Sporazum o ekonomskoj saradnju

Izvor:  Ministarstvo vanjske trgovine I ekonomskih odnosa Bosne I Hercegovine

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.