Bugarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Bugarska
Položaj: Jugoistočna Evropa
Glavni grad: Sofija
Službeni jezik: Bugarski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 111.000 km²
Stanovništvo: 6.899.125 (2021.)
Valuta: Bugarski lev (BGN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 8.718.289,00 8.170.172,00 7.395.599,00 7.177.991,00 7.127.822,00 7.075.947,00 7.025.037,00 6.975.761,00 6.934.015,00 6.899.125,00
BND, PPP (USD) 60.580.031.209,25 51.187.454.187,73 108.311.143.456,01 127.908.285.406,36 138.638.398.847,75 148.500.455.903,38 156.452.025.140,58 166.063.021.184,95 167.089.416.837,55 179.351.563.395,81
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.950,00 6.270,00 14.650,00 17.820,00 19.450,00 20.990,00 22.270,00 23.810,00 24.100,00 26.000,00
BDP (USD) 20.632.090.909,09 13.245.833.843,55 50.682.061.053,20 50.781.996.712,76 53.953.897.624,43 59.199.447.421,49 66.363.422.450,21 68.915.416.141,96 69.889.347.433,43 80.271.119.426,11
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.366,53 1.621,24 6.853,00 7.074,68 7.569,48 8.366,29 9.446,70 9.879,27 10.079,20 11.634,97
Godišnji rast BDP – a (%) -9,12 4,59 1,54 3,43 3,04 2,76 2,68 4,04 -4,39 4,18
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -1.710.000.000,00 -703.685.705,88 -964.620.000,00 -123.190.000,00 1.560.850.000,00 1.987.340.000,00 559.360.000,00 1.263.580.000,00 -106.360.000,00 -256.760.000,00
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -8,29 -5,31 -1,90 -0,24 2,89 3,36 0,84 1,83 -0,15 -0,32
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,12 36,22 50,11 63,80 63,87 66,99 65,70 63,93 55,32 63,03
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 36,73 41,53 53,30 62,90 58,96 62,68 63,16 60,71 53,85 61,95
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 23,80 10,32 2,44 -0,10 -0,80 2,06 2,81 3,10 1,67 3,30
SDI, neto priljev (USD) 4.000.000,00 1.001.503.842,00 1.842.900.000,00 2.221.390.000,00 1.488.430.000,00 2.007.290.000,00 1.809.860.000,00 2.221.250.000,00 3.624.510.000,00 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 25,00 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske, 2021. godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (3,73 %)
 • Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (23,04 %)
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (60,18 %)

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija (duhan, žitarice, voće i povrće, … ). Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, turizam, transport i telekomunikacije.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Bugarske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 41,94 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Bugarske, su sljedeće: električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,57 %); bakar i proizvodi od bakra (8,99 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (8,12 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,6 %); žitarice (4,85 %); vozila – osim tračnih i ... (3,62 %); plastika i proizvodi od plastike (3,59 %); rude, kamen, ... (3,13 %); željezo i čelik (2,82 %); te farmaceutski proizvodi (2,76 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Bugarske čine (45,95 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Bugarske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 47,45 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Bugarske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (11,22 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,95 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (9,83 %); vozila, osim tračnih, i ... (6,36 %); rude, kamen, ... (5,28 %); plastika i proizvodi od navedenog (5,1 %); farmaceutski proizvodi (4,49 %); željezo i čelik (4,3 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,4 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,33 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Bugarske čine (37,74 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Bugarska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • EU
 • NATO
 • OSCE
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • EBRD
 • CEI
 • ICC
 • ILO
 • itd.

Internet domain: .bg
Telefonski kod: +359

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Bugarskoj

Standardna stopa PDV- a u Republici Bugarskoj iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (9 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda na tržištu Bugarske pronađite na navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na određene proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Bugarskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)58.875.631,5339.762.230,7568.334.775,2259.074.611,8924.323.291,13
UVOZ (KM)126.650.896,10160.262.161,05183.541.072,72201.071.457,5944.156.633,18
OBIM (KM)185.526.527,63200.024.391,80251.875.847,94260.146.069,4868.479.924,31
SALDO (KM)-67.775.264,57-120.499.930,30-115.206.297,50-141.996.845,70-19.833.342,05
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)46,4924,8137,2329,3855,08

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Bugarsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizira12,92%
7404Otpaci i ostaci, od bakra11,50%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe6,30%
7213Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima:5,15%
4415Sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; bubnjevi 3,43%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 3,13%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,97%
9406Montažne zgrade2,92%
8478Mašine i uređaji za pripremu ili preradu duhana, koje nisu spomenute niti uključene na drugom mjes2,83%
8422Mašine za pranje posuda; mašine za cišcenje i suše2,83%
Ostali46,02%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Bugarske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7005Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa ili bez slo6,27%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,5,79%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj5,34%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:4,99%
3903Polimeri stirena, u primarnim oblicima:4,23%
7208Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji ni4,15%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr4,02%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr madraci, jorgani, perine, jastuci i jas3,16%
1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:3,11%
9504Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, posebne stolove za 2,43%
Ostali56,51%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Bugarskom: link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07