Brazil

Službeni naziv zemlje: Federativna Republika Brazil

Položaj: Južna Amerika

Glavni grad: Brazilia

Službeni jezik:  portugalski

Političko uređenje:  federativna republika

Površina ukupno:  8.515.767 km2

Stanovništvo:  209.469.333 (*podatak iz 2018.)

Valuta: real (BRL)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 149.003.223,00 174.790.340,00 195.713.635,00 204.471.769,00 206.163.058,00 207.833.831,00 209.469.333,00
BND, PPP (mlrd.USD) 971,96 1.538,13 2.712,17 2.957,95 2.876,58 2.961,28 3.043,39
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.520,00 8.800,00 13.860,00 14.470,00 13.950,00 14.250,00 14.530,00
BDP (mlrd.USD) 461,95 655,42 2.208,87 1.802,21 1.795,70 2.062,83 1.885,48
BDP po glavi stanovnika (USD) 3.100,28 3.749,75 11.286,24 8.814,00 8.710,10 9.925,39 9.001,23
Realan rast BDP (% promjene) -3,10 4,39 7,53 -3,55 -3,28 1,32 1,32
Bilans  tekućeg računa (mlrd. USD) -3,82 -24,22 -79,01 -54,47 -24,23 -15,01 -41,54
Bilans tekućeg računa (% BDP) -0,83 -3,70 -3,58 -3,02 -1,35 -0,73 -2,20
Izvoz (% BDP) 8,20 10,19 10,87 12,90 12,47 12,52 14,89
Uvoz (% BDP) 6,96 12,45 11,91 14,05 12,07 11,80 14,51
Inflacija (% promjene) 2.947,73 7,04 5,04 9,03 8,74 3,45 3,66
SDI (mil.USD) 989,00 32.994,72 82.389,93 64.738,15 74.294,62 68.885,07 78.162,57
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. .. 86,00 82,50 82,50 20,10

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila, u 2018.godini:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (4,42%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (18,13%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (63,01%).

Glavne grane primarnog sektora: uzgoj soje, kukuruza, kafe, šećerne trske, duhana,  pamuka, te stočarstvo (uzgoj goveda i uzgoj svinja).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog sektora): rudarstvo, energetika, građevinarstvo, tekstilna i prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog sektora): transport, telekomunikacije, financije i sl.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Brazila, u 2019.godini, iznosio je: 224 mlrd. USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Brazila sa svijetom su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (13,41%); uljano sjeme i plodovi - mješana sjemena i plodovi uljarica (11,81%); rude, kamen i pepeo (11,28%); meso i klaonički proizvodi (6,76%); mehanički uređaji, mašine, bojleri i njihovi dijelovi (5,56%); željezo i čelik (4,87%); vozola – osim tračnih (4,1%); žitarice (3,53%); pulpa od drveta i celuloze -ostatci i otpatci (3,35%); te ostatci i otpatci od industrije hrane, gotova stočna hrana (2,81%). Ostali proizvodi učestvuju sa (32,52%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Brazila, u 2019.godini, iznosio je: 177,34 mlrd.USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Brazila iz svijeta, su: mineralna goriva i ulja, proizvodi njihove destilacije (13,51%); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,45%); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,01%); vozila – osim tračnih (6,9%); organske kemikalije (6,18%); gnojiva (5,16%); plastika i proizvodi od plastike (4,16%); farmaceutski proizvodi (4,11%); mješoviti kemijski proizvodi (3,03%); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (3%). Ostali proizvodi čine (29,49%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Federativna Republika Brazil je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, IMF, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+55)

Internet domena: .br

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • SAD
 • Holandija
 • Argentina
 • Japan
 • Čile
 • Meksiko
 • Njemačka
 • Španija
 • Republika Koreja
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • SAD
 • Argentina
 • Njemačka
 • Republika Koreja
 • Indija
 • Meksiko
 • Japan
 • Italija
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U BRAZILU

 Standardna stopa PDV-a u Brazilu, u prosjeku, iznosi  (17%). Ovisno o regiji, u pojedinim dijelovima zemlje, isti varira od 17-20%.

Akcize u Brazilu plaćaju se, ovisno o vrsti proizvoda, u rangu od 5%—15 % (u pojedinim slučajevima znaju dostizati i 330%).

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi  13,58% u 2018 .godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi 8,87% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 15,24% u 2018.godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, SFRJ je sa Federativnom Republikom Brazil potpisala niz sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Brazilom

KM

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 1.006.419,23 1.390.240,19 2.109.126,59 1.303.558,70 1.328.783,64
UVOZ 9.405.788,62 3.597.184,74 2.790.392,49 4.266.939,75 2.936.884,53
OBIM 10.412.207,85 4.987.424,93 4.899.519,08 5.570.498,45 4.265.668,17
SALDO -8.399.369,39 -2.206.944,55 -681.265,90 -2.963.381,05 -1.608.100,89
POKRIVENOST 10,70% 38,65% 75,59% 30,55% 45,24%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Brazil, 2019.godine

 

Tarifa Naziv Tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Brazil, 2019.
8482 Kuglični ili valjkasti ležaji 61,45%
6005 Pleteni materijali po osnovi 16,56%
4415 Sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i sl. 11,44%
2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni 8,97%
8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje 0,77%

 * Ostali proizvodi u izvozu Bosne i Hercegovine u Brazil sudjeluju sa (0,81%).

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Brazila, 2019.godine

 

Tarifa Naziv Tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Brazila, 2019.
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina 15,28%
8467 Pneumatski ili hidraulični alati 13,55%
6402 Ostala obuća sa vanjskim đonovima 12,91%
2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kahve, čaja 10,36%
1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) 9,93%

 *Ostali proizvodi u uvozu Bosne i Hercegovine iz Brazila čine (37,97%).

 Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

Ambasada Federativne Republike Brazil u Bosni i Hercegovini;

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine;

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.