Bh. kompanije u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na sajmu „PLMA’s WORLD OF PRIVATE LABEL”, 31.05-01.06.2022. u Amsterdamu (Holandija)

U periodu od 31.05 i 01.06.2022. godine, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizirala posjetu bh. kompanija Međunarodnom sajmu „PLMA’s WORLD OF PRIVATE LABEL”, u Amsterdamu (Holandija).

Svrha poslovne posjete sajmu PLMA je bilo omogućiti uspostavljanje kontakata s potencijalnim partnerima i unapređenje izvoznih poslova bh. kompanija.

U okviru poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine u posjeti sajmu PLMA u Amsterdamu je učestvovalo 7 kompanija i to: AS Holding, EuroCompany99, Jami, MBA Centar, Mljekara Livno, Milkos, Šeherconi.

Podsjećanja radi, na Međunarodnom sajmu PLMA’s „World of Private Label“ je predstavljeno više od 2500 izlagača/kompanija, uključujući gotovo 50 nacionalnih i regionalnih paviljona. Izložbeni program sajma je uključivao svježu, zamrznutu i rashlađenu hranu, sušene proizvode i pića, kao i kategorije neprehrambenih proizvoda kao što su kozmetika, sredstva za higijenu, zdravlje i ljepotu, različiti potrošački proizvodi za domaćinstva i kuhinje.

Više od 35 godina, PLMA Međunarodni sajam „World of Private Label” okuplja trgovce na malo, veletrgovce i druge profesionalce privatnih robnih marki zajedno s proizvođačima i pomaže im da pronađu nove proizvode, uspostave nove kontakte i otkriju nove ideje koje će pomoći njihovim privatnim robnim markama označiti programe za uspjeh i rast.

Svih 7 bosanskohercegovačkih kompanija je predstavljeno na stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u E-katalogu na sljedećem linku: https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2022/05/E-catalogue-PLMA-Amsterdam.pdf.