Bh. delegacija u Briselu prisustvovala sastanku o proširenju Europske unije

Danas je u prostorijama Europskog gospodarskog i socijalnog komiteta u Briselu održana sjednica Generalne skupštine Eurokomore, na kojoj su usvojeni budžet i plan aktivnosti za naredne dvije godine. Prisutni članovi su za mandatni period 2024/2025. godine izabrali predsjednika Eurokomore Vladimira Dlouhy-ija (Češka), a za zamjenike su izabrani Wouter Van Gulck (Belgija), Juho Romakkaniemi (Finska) i Aigars Rostovskis (Latvija).

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković potvrđen je za člana Upravnog odbora u ime pridruženih i korespondentnih članica Eurokomore za navedeni mandatni period.

Bh. delegacija, sastavljena od predstavnika VTK/STK BiH i predstavnika kompanija AS Holding i Mikroelektronika AD, prisustvovala je sastanku gospodarstvenika sa šefom Jedinice za politiku i regionalnu strategiju Zapadnog Balkana Glavne uprave za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Thomasom Hagleitnerom, koji je odgovoran za koordinaciju strategije proširenja EU. Predstavnici kompanija i gospodarskih komora iz zemalja-kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo su tijekom sastanka iznijeli svoje stavove o mogućnostima i izazovima pristupnog procesa EU, kao i doprinosu koji poslovna zajednica iz navedenih zemalja može imati u ovom procesu. Bh. delegacija je posjetila i CEFTA sekretarijat, a razgovarano je o suradnji i i unaprjeđenju sporazuma.

Jučer je bh. delegacija sudjelovala na zasjedanju Europskog parlamenta poduzeća, za koji je prijavljeno 639 kompanija iz 31 zemlje, a na sesijama je razgovarano o potencijalima i prilagođavanju jedinstvenog tržišta demografskim promjenama, energetskoj krizi i jačanju konkurentnosti europskih zemalja.

Eurokomora predstavlja više od 20 milijuna poduzeća putem svojih članova i mreže od 1700 regionalnih i lokalnih komora diljem Europe. Eurochambres je vodeći glas poslovne zajednice na razini EU-a, koji se temelji na snažnim vezama komora s lokalnim gospodarstvom i njihovoj praktičnoj podršci poduzetnicima. Poduzeća, članice komora – od kojih su više od 93 % mala i srednja poduzeća – zapošljavaju više od 120 milijuna ljudi.