BH. delegacija dogovorila bolju iskorištenost detašmana i brže dobijanje dozvola

 

 

Delegacija Bosne i Hercegovine koju čine predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i entitetskih gospodarskih komora održala je sastanak s predstavnicima Bundesagentur für Arbeit (Njemačke savezne agencije za rad) na kojem su dogovoreni dalji koraci koji će biti poduzeti radi ostvarenja što bolje i efikasnije iskorištenosti detašmana.

Dogovoreno je da se, što je moguće prije, u prostorijama Komore, održi dvodnevni seminar za sve kompanije koje već koriste, ali i one koje žele i planiraju koristiti detašmane. Seminaru će prisustvovati i predstavnici Savezne agencije za rad, kao i svi drugi relevantni akteri koji će razgovarati o zakonskim okvirima i svim ostalim pitanjima i temama značajnim za realizaciju detašmana. Između ostalog, radi bržeg i jednostavnijeg dobijanja dozvola, dogovoreno je da se ubuduće iz Komore Saveznoj agenciji za rad dostavljaju skenirani dokumenti.

Posjeta je pozitivno ocjenjena, te su svi učesnici sastanka izrazili zadovoljstvo postignutim dogovorima.

Share This