BH. delegacija dogovorila bolju iskorištenost detašmana i brže dobijanje dozvola

Delegacija Bosne i Hercegovine koju čine predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i entitetskih gospodarskih komora održala je sastanak s predstavnicima Bundesagentur für Arbeit (Njemačke savezne agencije za rad) na kojem su dogovoreni dalji koraci koji će biti poduzeti radi ostvarenja što bolje i efikasnije iskorištenosti detašmana.

Dogovoreno je da se, što je moguće prije, u prostorijama Komore, održi dvodnevni seminar za sve kompanije koje već koriste, ali i one koje žele i planiraju koristiti detašmane. Seminaru će prisustvovati i predstavnici Savezne agencije za rad, kao i svi drugi relevantni akteri koji će razgovarati o zakonskim okvirima i svim ostalim pitanjima i temama značajnim za realizaciju detašmana. Između ostalog, radi bržeg i jednostavnijeg dobijanja dozvola, dogovoreno je da se ubuduće iz Komore Saveznoj agenciji za rad dostavljaju skenirani dokumenti.

Posjeta je pozitivno ocjenjena, te su svi učesnici sastanka izrazili zadovoljstvo postignutim dogovorima.