Kraljevina Belgija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Kraljevina Belgija
Položaj: zapadna Evropa
Službeni jezik: holandski i francuski
Glavnio grad: Brisel
Političko uređenje: ustavna monarhija
Površina ukupno: 30.528  km²
Stanovništvo: 11.544.241  (2020. godina)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 9.967.379,00 10.251.250,00 10.895.586,00 11.274.196,00 11.331.422,00 11.375.158,00 11.427.054,00 11.488.980,00 11.544.241,00
BND, PPP (USD) 186.759.015.388,66 292.167.103.278,03 440.743.653.863,62 528.249.820.624,55 555.959.647.175,26 579.048.881.302,26 605.554.359.498,28 629.492.134.526,72 619.358.815.283,80
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 18.740,00 28.500,00 40.450,00 46.850,00 49.060,00 50.900,00 52.990,00 54.790,00 53.650,00
BDP (USD) 205.331.747.947,85 236.792.460.312,47 481.420.882.905,00 462.335.574.841,48 476.062.757.356,93 502.764.720.556,35 543.273.794.572,39 535.288.715.240,00 521.861.292.586,62
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 20.600,38 23.098,89 44.184,95 41.008,30 42.012,62 44.198,48 47.542,77 46.591,49 45.205,34
Rast BDP (godišnji) % 3,14 3,72 2,86 2,04 1,27 1,62 1,82 2,15 -5,66
Bilans tekućeg računa (USD) .. .. 7.337.927.601,44 6.363.243.452,06 2.646.800.222,53 3.518.201.465,33 -4.258.522.982,09 831.716.256,74 4.323.693.070,32
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. .. 1,52 1,38 0,56 0,70 -0,78 0,16 0,83
Izvoz (% BDP) 61,61 72,55 75,85 77,81 79,43 83,18 83,04 82,19 80,01
Uvoz (% BDP) 59,85 69,68 74,15 76,39 78,24 82,14 83,28 81,53 78,61
Inflacija (godišnja) % 3,45 2,54 2,19 0,56 1,97 2,13 2,05 1,44 0,74
SDI (USD) 8.046.730.000,00 88.738.714.000,00 125.491.894.873,02 -19.514.245.854,73 57.538.351.507,07 -37.288.840.312,45 -41.601.387.266,75 -30.075.472.852,87 -17.570.640.274,10
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

                Najznačajniji privredni sektori

 

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Belgije, 2020. godina:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Belgije (0,64 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Belgije iznosi (19,47 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Belgije iznosi (69,58 %).

 Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, prehrambena industrija i dr.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, turizam, financijske usluge i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 547,54 mlrd. USD. (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Belgije: farmaceutski proizvodi (17,6 %); vozila – osim tračnih (9,45 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (9,4 %); plastika i proizvodi od plastike (7,12 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,38 %); organske kemikalije (5,47 %), prirodni i kultivisani biseri, plemeniti metali i drago kamenje (4,07 %); željezo i čelik (3,93 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (3,32 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti (2,59 %).
Ostale grupe proizvoda, u ukupnom izvozu Kraljevine Belgije, čine 30,67 %.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 516,59 mlrd.USD. (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Belgije: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (13,69 %); farmaceutski proizvodi (11,88 %); vozila – osim tračnih (10 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (7,41 %); organske kemikalije (6,92 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,38 %); plastika i njihovi dijelovi (4,62 %); prirodni i kultivisani biseri, plemeniti metali i drago kamenje (3,88 %); željezo i čelik (3,49 %); te optički, fotografski, kinematografski i mjerni instrumenti (2,72 %).
Ostale grupe proizvoda, u ukupnom uvozu Kraljevine Belgije, čine 30,01 %.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Belgija članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu u nastavku teksta:

CE, EBRD, ECB, EIB, EMU, EU, FAO, IBRD, ICC (nacionalni komitet), IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, te WTO.

Internet domain: .be
Telefonski kod: +32

Glavni izvozni partneri top 10/ 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kraljevine Belgije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 belgijskih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Belgiju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 belgijskih partnera u 2021. godini.

Izvor:    ITC (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV‐a je 21%. Postoje snižene stope od 12% i 6% koje se primjenjuju u određenim slučajevima. Stopa od 6% se primjenjuje na neke proizvode / usluge (npr. transport, hrana, lijekovi, umjetnička djela, novine i knjige), a stopa od 12% se primjenjuje kod djelatnosti restorana i sl. (Više informacija).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,36 %.

 Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, policv osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarni i fito-sanitarni certifikati. (Više informacija).

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

www.europa.eu

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Belgijom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 59.195.497,56 62.541.314,89 78.699.060,63 58.376.735,78 75.048.243,91
UVOZ (KM) 163.050.999,80 172.390.486,24 193.971.819,95 168.214.878,06 192.650.199,12
OBIM (KM) 222.246.497,36 234.931.801,13 272.670.880,58 226.591.613,84 267.698.443,03
SALDO (KM) -103.855.502,24 -109.849.171,35 -115.272.759,32 -109.838.142,28 -117.601.955,21
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 36,30 36,28 40,57 34,70 38,96

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Belgiju, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Belgiju, 2021. godina
3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, … 13,39%
7610 Konstrukcije od aluminija … 7,40%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 7,13%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 7,09%
0811 Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … 4,88%
7308 Konstrukcije … 4,76%
3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od … 4,74%
7320 Željezne ili čelične opruge i listovi za opruge: … 3,94%
8443 Mašine za štampu za štampanje pomoću ploča, … 3,29%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 2,96%
Ostali 40,42%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Belgije, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Belgije, 2021. godina
7901 Cink u sirovim oblicima: … 10,04%
3909 Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u … 7,64%
8429 Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, … 6,41%
8701 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): … 4,43%
3907 Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u … 3,79%
0201 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: … 3,67%
5903 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, … 3,63%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … 2,65%
2004 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na … 2,62%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 2,47%
Ostali 52,66%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Kraljevinom Belgijom potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija.

Više informacija o sporazumima između dvije zemlje dostupno je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država članica (s druge strane).
(Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine).

Izvor: Ministarstvo vanjskih / spoljnjih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06