Kraljevina Belgija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Kraljevina Belgija
Položaj: zapadna Evropa
Službeni jezik:francuski, nizozemski, njemački
Glavnio grad: Brisel
Političko uređenje: ustavna monarhija (parlamentarna demokracija)
Površina ukupno: 30.528  km²
Stanovništvo: 11.592.952 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 10.251.250,00 10.895.586,00 11.274.196,00 11.488.980,00 11.538.604,00 11.592.952,00 ..
BND, PPP (USD) 292.223.592.683,96 440.721.000.699,25 528.249.820.624,55 646.603.741.489,77 632.264.562.262,59 694.627.644.247,45 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 28.510,00 40.450,00 46.850,00 56.280,00 54.800,00 59.920,00 ..
BDP (USD) 236.792.460.312,47 481.420.882.905,00 462.335.574.841,48 535.830.876.745,10 525.211.810.652,61 594.104.177.539,53 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 23.098,89 44.184,95 41.008,30 46.638,68 45.517,79 51.247,01 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 3,72 2,86 2,04 2,24 -5,36 6,13 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. 7.337.927.601,44 6.363.243.452,06 507.274.955,68 5.701.996.357,05 2.917.096.931,53 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. 1,52 1,38 0,09 1,09 0,49 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 72,55 75,85 77,81 82,40 79,45 86,86 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 69,68 74,15 76,39 81,77 77,73 85,81 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,54 2,19 0,56 1,44 0,74 2,44 9,60
SDI, neto priljev (USD) 88.738.714.000,00 125.491.894.873,02 -19.514.245.854,73 -21.379.939.833,50 -24.346.546.463,53 24.036.812.329,73 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 4,50 4,50 5,00 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

 Glavne grane primarnog sektora su ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora čine kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju trgovina, transport, telekomunikacije, turizam, ali i financijski uslužni sektor.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

 

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Belgije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 636,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) proizvoda - tarifnih glava (skupina tarifnih brojeva) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Belgije navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (17,95%), „30“ – farmaceutski proizvodi (16,23%), „87“ – vozila osim željezničkih ... (8,35%), „39“ – plastika i proizvodi ... (6,18%), „84“ – mašine, mehanički ... (5,47%), „29“ – organske kemikalije (5%), „72“ – željezo i čelik (3,9%), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (3,47%), „85“ – električne mašine i ... (2,94%), te „38“ – mješoviti kemijski proizvodi (2,51%).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Belgije čine (28%) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Belgije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 624,29 mlrd. USD.
Prvih deset (10) proizvoda - tarifnih glava (skupina tarifnih brojeva) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Belgije jesu „27“ – mineralna goriva, ... (22,13%), „30“ – farmaceutski proizvodi (12,82%), „87“ – vozila osim željezničkih ... (8,72%), „29“ – organske kemikalije (6,6%), „84“ – mašine, mehanički ... (5,9%), „85“ – električne mašine i ... (4,9%), „39“ - plastika i proizvodi ... (3,98%), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (3,24%), „72“ – željezo i čelik (3,09%), te „90“ – optički, fotografski ... (2,2%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Belgije čine (26,42%) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Belgija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OECD
 • ICC
 • NATO
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • EU
 • „Schengen Convention“
 • EBRD
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (32)

Internet domena:                             . be

Glavni izvozni partneri top 10/ 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Belgije, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %

Među izvoznicama proizvoda u Belgiju, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera Belgije.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Kraljevini Belgiji

Standardna stopa predmetnog poreza u Belgiji, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (21%).

Snižene stope PDV – a kreću se u rasponu od (6%) do (12%).

Stopa od (6%) primjenjuje se na proizvode i(ili) određene usluge, pa u prvospomenutu kategoriju (proizvodi) svrstavamo hranu, lijekove, umjetnička djela, novine i knjige, ali i uslužnu djelatnost transporta, dok se stopa od (12%) primjenjuje u uslužnoj djelatnosti ugostiteljstva.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za ispod navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32%)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96%)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja), na prostoru Europske unije, plaćaju se akcize.

Neophodna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste i uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD), ali je obavezno poštivati i eventualne dodatne legislativne zahtjeve pojedin(ih)e članic(a)e Europske unije.

Samom ovom činjenicom, moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije na prostoru članic(a)e Europske unije sukladno carinskom postupku važećem na tržištu.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Kraljevine Belgije, ali i Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija Europske unije i Kraljevine Belgije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Belgijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)78.699.060,6358.376.735,7875.048.243,91130.883.805,1130.807.102,26
UVOZ (KM)193.971.819,95168.214.878,06192.650.199,12262.667.931,3156.313.199,52
OBIM (KM)272.670.880,58226.591.613,84267.698.443,03393.551.736,4287.120.301,78
SALDO (KM)-115.272.759,32-109.838.142,28-117.601.955,21-131.784.126,20-25.506.097,26
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)40,5734,7038,9649,8354,71

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Belgiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:16,05%
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mjestu:10,37%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 6,18%
7610Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i6,03%
6401Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase, čiji gornji 4,96%
6405Ostala obuća:4,48%
0811Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodatim ili bez dodatog 4,48%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj4,38%
3926Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 33,65%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 93,04%
Ostali36,38%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Belgije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7901Cink u sirovim oblicima:11,69%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):7,58%
3909Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:7,08%
8429Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), 6,15%
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:4,34%
3902Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima:4,14%
2004Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini,3,48%
3901Polimeri etilena, u primarnim oblicima:2,99%
1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:2,19%
7604Šipke i profili od aluminija:2,11%
Ostali48,25%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

 

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07