BATA i VTK/STK BiH obilježili Svjetski dan akreditacije

 

 

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirali su konferenciju za novinare povodom 9. juna- Svjetskog dana akreditacije i tom prilikom ukazali na značaj akreditacije i ovogodišnje teme „Akreditacija: doprinosi unapređenju sigurnosti hrane“.

Na konferenciji za novinare, održanoj danas u prostorijama Komore u Sarajevu, istaknuto je da je ovogodišnja tema posebno značajna jer akreditacija ima tu ulogu u cijelom lancu opskrbe hranom, od poljoprivrednog gazdinstva do tanjura, počevši od proizvodnje, prerade i pakiranja hrane, preko skladištenja i transporta, pa do maloprodaje i ugostiteljstva doprinoseći pri tome stvaranju povjerenja u opskrbne lance.

Direktor Sektora privrede VTK/STK BiH Ognjenka Lalović je kazala da je bezbjedna hrana ključna za prehrambenu bezbjednost, ljudski razvoj i uopšte ekonomiju te međunarodnu trgovinu.

– Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, svjetska trgovina prehrambenim proizvodima se utrostručila u protekle dvije decenije. Zemlje u razvoju uzimaju sve veće učešće u globalnoj trgovini hranom i kao izvoznici i kao uvoznici. Istovremeno, globalni poljoprivredni lanci vrijednosti se usložnjavanju. Standardi i akreditacija su navedeni i u WTO Sporazumu u djelu tehničkih prepreka i igraju značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini. Pravilnom primjenom standarda i akreditovanog ocjenjivanja usaglašenosti omogućava se rješavanje svih eventualnih prepreka u međunarodnoj trgovini- kazala je Lalović i podsjetila da akreditacija ima ulogu u cijelom lancu snabdijevanja hranom, „od polja do stola“.

– U današnje vrijeme proizvođači hrane na prvo mjesto stavljaju sigurnost potrošača, u smislu obezbjeđenja zdravstveno ispravne sigurne hrane za upotrebu. Zdravstvenu sigurnost hrane kompanije mogu osigurati kroz uvođenje standarda i sistema sigurnosti hrane poput HCCP-a, GLOBAL GAP-a. U BiH za razliku od prethodnih godina imamo sve veći broj akreditovanih laboratorija i inspekcijskih tijela za ispitivanje hrane što značajno doprinosi kvalitetu sigurnosti hrane na domaćem tržištu, a posebno olakšava izvoz iste na ino tržišta- istaknula je Lalović.

Direktor Instituta za akreditiranje BiH g. Željko Medak je kazao, između ostalog, da akreditacija ima potpuno jasan cilj: njen cilj je da poduzećima, krajnjim korisnicima i donosiocima odluka, pruži garanciju da tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOU), kao što su certifikacijska ili inspekcijska tijela, ispitni, kalibracioni ili medicinski laboratoriji, posjeduju odgovarajuću tehničku kompetentnost i neovisnost u radu.

– Akreditacijska tijela ocjenjuju niz različitih ključnih funkcija tijela za ocjenu usklađenosti (TOU) i to prema normama koje je izradila svjetska zajednica putem Organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC). Prehrambenom sektoru ISO nudi preko 1.600 normi koji rade na poboljšanju poljoprivrednih metoda i distribuciji proizvoda kao i promoviranju održive proizvodnje, istovremeno poboljšavajući sigurnost hrane i kvaliteta ishrane. Pored toga, inspekcijska tijela, tijela za certifikaciju i laboratoriji koji su akreditirani prema ovim normama i njihov rad spram ovih normi direktno doprinosi postizanju Cilja 2 održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji ima zadatak da do 2030.godine „okonča glad, osigura bezbjednost hrane i bolju ishranu te promovira održivu poljoprivredu“. Bitno je naglasiti da je proces akreditiranja koje provodi Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine, BATA u suglasju s ovim međunarodnim normama i da su inspekcijska tijela, tijela za certifikaciju i laboratorije koji su akreditirani, prošli neovisnu provjeru kojom je potvrđena njihova sposobnost da kompetentno i nepristrano pružaju usluge inspekcije, certifikacije i ispitivanja u svim segmentima lokalnih, nacionalnih i međunarodnih prehrambenih lanaca- kazao je direktor Medak.

Gospodin Esad Brković, član Odbora Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju pri VTK/STK BiH i pomoćnik direktora za laboratoriju u Federalnom zavodu za poljoprivredu, predstavio je djelokrug Federalnog zavoda za poljoprivredu i ukazao na značaj BATA-e i akreditacije.

– Federalni zavod za poljoprivredu je proširio svoje kapacitete i dodatno akreditirao značajan broj metoda ispitivanja kontrole kvaliteta uzoraka hrane i poljoprivrednih proizvoda usklađenih s najvišim standardima BiH i Evropske unije, a u ovoj godini smo akreditirani i za certificiranje proizvoda. Zavod je u 2019. godini analizirao oko 12 000 a u pet mjeseci 2020. godine oko 3 800 uzoraka- kazao je Brkrović.

U narednom periodu, kako je kazao, potrebno je inspekcijski nadzor logistike hrane svih nivoa vlasti podići na veći nivo preko službenih uzoraka, odnosno da uzorak bude ispravno uzet i dostavljen.

U Bosni i Hercegovini s 01.06.2020. godine ima ukupno 135 akreditiranih tijela, od kojih su 75 ispitne laboratorije, 2 medicinske laboratorije, 8 umjernih/kalibracionih laboratorija, 46 inspekcijskih tijela i 4 certifikacijska tijela. Dvadeset i osam (28), od 135 akreditirana tijela, je u svrhu unapređenja sigurnosti hrane.

 

Video-Akreditacija doprinosi unapređenju sigurnosti hrane 

Brošura BATA

Katalog Asocijacije OCV VTK/STK BiH

 

Share This