Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Narodna Republika Bangladeš
Položaj: jugoistok kontinenta „Azija“
Glavni grad: Daka
Službeni jezik: bengalski
Političko uređenje: republika – parlamentarni sistem vlasti
Površina ukupno: 130.170 km²
Stanovništvo: 171.186.372 (2022. )
Valuta: taka (BDT)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 129.193.327,00 148.391.139,00 157.830.000,00 165.516.222,00 167.420.951,00 169.356.251,00 171.186.372,00
BND, PPP (USD) 208.903.159.546,04 460.392.531.157,61 701.591.060.055,83 981.928.372.127,51 1.029.466.191.870,15 1.162.778.262.791,92 1.316.091.909.303,56
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 1.620,00 3.100,00 4.450,00 5.930,00 6.150,00 6.870,00 7.690,00
BDP (USD) 53.369.787.318,62 115.279.077.465,23 195.078.574.089,07 351.238.397.263,80 373.902.196.399,32 416.264.802.185,17 460.201.000.095,10
BDP po glavi stanovnika (USD) 413,10 776,86 1.236,00 2.122,08 2.233,31 2.457,92 2.688,30
Godišnji rast BDP – a (%) 5,29 5,57 6,55 7,88 3,45 6,94 7,10
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -305.831.650,65 2.108.502.536,74 2.579.621.008,78 -2.948.537.074,51 1.192.771.686,33 -15.775.415.833,07 -14.369.589.305,04
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -0,57 1,83 1,32 -0,84 0,32 -3,79 -3,12
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 12,34 16,02 17,34 13,09 10,44 10,66 12,88
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 16,98 21,78 24,75 18,48 15,83 17,06 20,90
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,21 8,13 6,19 5,59 5,69 5,55 7,70
SDI, neto priljev (USD) 280.384.629,68 1.232.258.246,59 2.831.152.765,16 1.908.045.387,03 1.525.312.160,40 1.723.856.464,12 1.555.404.914,94
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. .. 19,50 19,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Bangladeša, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora, u strukturi bruto domaćeg proizvoda Bangladeša, primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo) sudjeluje sa 11,22 % u spomenutoj vrijednosti.

Poljoprivreda je glavna grana navedenog sektora. U njenom je razvoju naglasak stavljen na ratarstvo – uzgoj poljoprivrednih kultura (šećerna trska), te na uzgoj industrijskih kultura (juta), kao i na stočarstvo. Jednako tako pažnja se poklanja i razvoju ribarstva, te se navedena grana primarnog sektora smatra jednom od najznačajnijih u Bangladešu, posebno u domeni izlova ribe, rakova, te drugih vrsti vodozemaca. U posljednje vrijeme posebna skrb i važnost pridaje se zaštiti ribljeg fonda, kao i planiranju sistemskog razvoja navedene grane primarnog sektora.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrije – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 33,92 %. Dobrim dijelom čine ga rudarstvo, kao i srodne industrijske grane. Brodogradnja je jedan od značajnijih segmenata sekundarnog sektora Bangladeša, potom tekstilna industrija, kožarska industrija, zatim prehrambena industrija, te farmaceutska industrija.

Tercijalni sektor obuhvata uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 51,04 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Bangladeša, čime i kreira najznačajniji dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje.

Trgovina, turizam, te ostale uslužne djelatnosti, predstavljaju osnovu razvoja tercijalnog sektora Bangladeša.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Prema procjeni korištenog izvora podataka, ukupan izvoz Bangladeša na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 65,97 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Bangladeša navodimo slijedom: „61“ – odjevni predmeti i ... (47,67 %), „62“ – odjevni predmeti i ... (37,94 %), „64“ – obuća, nabirnice ... (2,72 %), „63“ – ostali dorađeni tekstilni ... (2,56 %) „53“ – ostala biljna tekstilna ... (1,30 %), „65“ – pokrivala za glavu (1,12 %), „42“ – kožni artikli, ... (0,84 %), „03“ – riba i rakovi, ... (0,76 %), „67“ – obrađeno perje, ... (0,39 %), te „87“ – vozila osim željezničkih ... (0,30 %).
U izvozu Bangladeša u 2022. godini, ostale skupine proizvoda čine 6,96 % od njegovog ukupnog izvoza na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Shodno datom izvoru podataka, te prema njegovoj procjeni, ukupan uvoz Bangladeša sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 83,20 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Bangladeša jesu „27“ – mineralna goriva, ... (18,96 %), „52“ – pamuk (10,38 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (8,38 %), „85“ – električne mašine i ... (5,54 %), „72“ – željezo i čelik (5,17 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,45 %), „15“ – životinjske, biljne ... (3,29 %), „31“ – gnojiva (3,16 %), „10“ – žitarice (3,01 %), te „55“ – ručno predene niti ... (2,74 %).
Ostale tarifne glave čine 35,92 % od ukupnog uvoza ove zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Bangladeša u međunarodnim institucijama, asocijacijama, te organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira navedenih pravnih formi u kojima je ova zemlja član (institucija, asocijacija, organizacija) navodimo nekolicinu:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • ILO
 • WHO
 • UNHCR
 • UNESCO
 • WCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):         00 (880)

Internet domena:                               .bd

Glavni izvozni partneri / 2022 / %
Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) u Bangladešu iznosi 15 % i primjenjuje se na veoma mali broj proizvoda i (ili) usluga.

Snižene stope poreza na dodanu vrijednost kreću se u rasponu od 1,5 % do 9 %, što je točno i definirano poreskom klasifikacijom proizvoda i (ili) usluga, te odjeljeno po poreskim razredima.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeni su proizvodi i (ili) usluge poput onih iz kategorije prehrambenih proizvoda, potom knjige, te farmaceutski proizvodi.

Carine u Bangladešu

Carinske stope Bangladeša po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (14,04 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (15,82 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (13,46 %)

Tehnička sigurnost proizvoda, u novije vrijeme, osigurava se uvođenjem i primjenom standarda – praćenim regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje, ali i plasmana proizvoda na tržište, uz prethodno izvršenu certifikaciju.

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije. Spomenuta dokumentacija je potrebna u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i (ili) fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Bangladeša.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i (ili) organa Bangladeša. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonskom regulativom, izvedenom iz zakonodavne legislative Narodne Republike Bangladeš, čime se reguliraju carinski postupci putem provođenja procedura na tržištu.

Također je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Bangladeša.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Bangladešom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Bangladeš, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Bangladeša, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

SPORAZUMI

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Bangladeš, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Bangladeš, potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu pridobivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije o diplomatskim odnosima između dviju država, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Bangladeš pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Radi boljeg razumjevanja pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Bangladeš uvažite i odredbe sporazuma, te ostalih pravnih akata iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine, tako i Narodne Republike Bangladeš.

Korisne adrese

  • Svjetska banka
  • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
  • Ambasada Narodne Republike Bangladeš
  • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
  • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25