Ažuriranje Direktorija bh izvoznika

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (Agencija za promociju izvoza BiH) poziva sve bh izvozno orjentisane kompanije da se upišu u Direktorij izvoznika.

Upisom u Direktorij izvoznika kompanije će pravovremeno i besplatno dobijati informacije o svim aktivnostima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (aktuelnim programima, sajmovima, poslovnim forumima, seminarima, prezentacijama i sl.). Podaci o kompaniji će takođe biti objavljeni u Direktoriju izvoznika na internet stranici VTK/STK BiH-BHEPA i dostupni za potencijalne poslovne partnere.

Osim toga, u pripremi je šesto izdanje multimedijalnog DVD-a Direktorija Izvoznika BiH („B&H Exporters Directory, 6th edition“). Pored ovog suštinskog sadržaja (baze sa osnovnim podacima o preko 1.000 bh izvoznika), DVD sadrži i profil BiH sa podacima o najznačajnijim sektorima privrede (uključujući i promotivne filmove); informacije o sporazumima o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini koje BiH ima sa drugim zemljama i td. Materijal je na engleskom jeziku i namijenjen je inostranim privrednicima, bh ambasadama u inostranstvu i inostranim ambasadama u BiH, inostranim komorama i svim drugim zainteresovanim subjektima, a njegov cilj je promocija bh privrednika u inostranstvu i njihovo lakše povezivanja sa potencijalnim partnerima. S tim u vezi, DVD će se koristiti u promotivnim i drugim aktivnostima VTKBIH/BHEPA-e prilikom nastupa na sajmovima u inostranstvu, na sajmovima u zemlji, prilikom posjeta stranih privrednih delegacija Bosni i Hercegovini, poslovnih misija bh privrednika u inostranstvo i sl.

Upis u direktorij izvoznika je besplatan!

Zainteresovani za upis u direktorij izvoznika popuniti elektronsku prijavu na https://komorabih.ba/registruj-se/

Kompanije koje su već upisane u direktorij mogu dostaviti popunjen obrazac radi ažuriranja ranije dostavljenih podataka.

Za više informacija o uslugama Agencije za promociju izvoza VTK BiH i pregled direktorija izvoznika posjetite https://komorabih.ba/bhepa-agencija-za-promociju-izvoza/

Share This