Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Azerbejdžan
Položaj:jugozapadna Azija
Glavni grad: Baku
Službeni jezik: azerbejdžanski (značajno se koriste ruski i turski jezik)
Političko uređenje: republika (polupredsjednički sistem)
Površina ukupno: 86.600 km²
Stanovništvo: 10.137.750 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: manat (AZN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 8.048.600,00 9.054.332,00 9.649.341,00 10.024.283,00 10.093.121,00 10.137.750,00
BND, PPP (USD) 26.729.639.909,01 124.948.063.267,16 139.536.668.196,98 145.069.061.977,34 145.208.915.844,93 157.380.657.197,01
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 3.320,00 13.800,00 14.460,00 14.470,00 14.390,00 15.520,00
BDP (USD) 5.272.798.390,70 52.909.294.791,93 53.074.370.486,04 48.174.235.294,12 42.693.000.000,00 54.622.176.470,59
BDP po glavi stanovnika (USD) 655,12 5.843,53 5.500,31 4.805,75 4.229,91 5.388,00
Godišnji rast BDP – a (%) 11,10 5,05 1,09 2,50 -4,30 5,60
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -167.773.000,00 15.040.436.000,00 -222.495.000,00 4.364.886.019,23 -227.568.000,00 8.291.580.000,00
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -3,18 28,43 -0,42 9,06 -0,53 15,18
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 40,17 54,30 37,79 49,05 35,62 46,66
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 38,38 20,68 34,81 36,77 36,39 29,91
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,81 5,73 4,03 2,61 2,76 6,65
SDI, neto priljev (USD) 129.937.000,00 3.352.997.000,00 4.047.630.000,00 1.503.918.000,00 507.151.800,00 -1.707.666.000,00
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. 8,00 3,50 3,50 .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Sektor poljoprivrede čini 7,2% BDP‐a zemlje, industrijski sektor čini 49,6% BDP‐a, a sektor usluga čini 43,3% BDP‐a. (procjena 2016.)

Glavni poljoprivredni proizvodi su: voće, povrće, žito, riža, grožđe, čaj, pamuk, duhan; goveda, svinje, ovce, koze.

Glavni industrijski proizvodi: nafta i naftni derivati, prirodni plin, naftna oprema; čelik, željezna ruda; cement; kemikalije i petrokemijske tvari; tekstil.

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Azerbejdžan na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio je 22,21 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Republike Azerbejdžan navodimo slijedom: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (88,4 %); plastika i proizvodi od plastike (1,99 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (1,85 %); pamuk (1,23 %); jestivo povrće, korijenje, ... (0,99 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, ... (0,93 %); aluminij i proizvodi od aluminija (0,85 %); gnojiva (0,55 %); organske kemikalije (0,45 %), te željezo i čelik (0,4 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Azerbejdžan čine (2,36 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
12.48 milijarde USD (2016. procjena)
Glavni izvozni proizvodi: nafta i plin oko 90%, strojevi, prehrambeni proizvodi, pamuk

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Azerbejdžan sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 11,70 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Republike Azerbejdžan jesu mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ... (15,08 %); vozila, osim tračnih i ... (9,96 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (8,42 %); farmaceutski proizvodi (4,52 %); proizvodi od željeza i čelika (4,48 %); žitarice (3,32 %); plastika i proizvodi od plastike (3,32 %); željezo i čelik (2,94 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (2,86 %); te drvo i proizvodi od drveta, ... (2,77 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Azerbejdžan čine (42,33 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
8.53 milijarde USD (2016. procjena)
Glavni uvozni proizvodi: strojevi i oprema, prehrambeni proizvodi, metali, kemikalije

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Azerbejdžan je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • Svjetska banka
 • MMF
 • Vijeće Europe
 • EBRD
 • OSCE
 • NATO – Partnerstvo za mir
 • itd.

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (994)

Internet domena:                             .az

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021/ %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Azerbejdžan

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Azerbejdžan, primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji su eventualno predmet snižene ili nulte stope, iznosi 18 %.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda su sljedeće:

 • „Svi proizvodi“ (8,45 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (9,09 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (8,24 %)

Akcize u Republici Azerbejdžan primjenjive su na kategorije akciznih roba, a koje definira zakonodavstvo Republike Azerbejdžan. Akcize se između ostalog plaćanju na duhan i duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, automobile, naftu i goriva, jahte, kožu i krzno, energetska pića, e – cigarete, te uvezene plemenite metale i dijamante.

Potrebnom carinskom dokumentacijom smatramo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od vlasti Republike Azerbejdžan.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom redu se odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno (dodatno) označavanje proizvoda, dok je paralelno neophodno obratiti pažnju i na dozvole i zahtjeve tržišta vezane za marketing, kao i oglašavanje pojedinih proizvoda i / ili usluga.

Također, ugovori između partnera (vezano za uvoz lijekova u Azerbejdžan) moraju se registrovati kod Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede ove zemlje. Istu proceduru potrebno je ispoštovati i kod uvoza kemikalija i medicinske opreme.

Kod uvoza duhana i duhanskih proizvoda, te alkohola i alkoholnih pića potrebna je dozvola nadležnog ministarstva Republike Azerbejdžan.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Azerbejdžanom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)0,00669.173,66589.787,301.433.556,58238.039,97
UVOZ (KM)0,00353.959,46279.000,895.670.797,75249.679,62
OBIM (KM)0,001.023.133,12868.788,197.104.354,33487.719,59
SALDO (KM)0,00315.214,20310.786,41-4.237.241,17-11.639,65
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)0,00189,05211,3925,2895,34

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Azerbejdžan, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.031,35%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral21,26%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:17,10%
3304Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući prepar14,86%
8438Mašine i uređaji koji nisu spomenuti niti uključeni u druge tarifne brojeve ove glave, za industri6,85%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):5,10%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:1,21%
8716Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi:1,13%
3401Sapun; organski povrsinski aktivni proizvodi i pre0,88%
4813Cigaret papir, izrezan ili neizrezan u određene veličine ili je u obliku knjižica ili cijevčica i0,26%
Ostali0,00%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Azerbejdžan, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral97,78%
3917Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa:1,83%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari0,22%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:0,17%
Ostali0,00%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

  • Svjetska banka
  • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
  • Ambasada Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini
  • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
  • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07