Austrija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Austrija
Položaj: Centralna Evropa, sjeverno od Italije i Slovenije
Glavni grad: Beč
Službeni jezik: Njemački
Političko uređenje: parlamentarna demokratija (federalna republika)
Površina ukupno: 83.871 km²
Stanovništvo: 8.916.864 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 7.677.850,00 8.011.566,00 8.363.404,00 8.642.699,00 8.736.668,00 8.797.566,00 8.840.521,00 8.879.920,00 8.916.864,00
BND, PPP (USD) 150.105.193.631,37 233.298.406.822,24 354.280.862.988,16 426.732.539.405,34 460.248.078.658,21 472.121.614.071,58 498.627.781.704,54 513.848.884.230,03 495.985.448.757,14
BND, PPP po glavi stan. (USD) 19.462,00 29.376,02 42.009,44 49.865,90 52.684,02 54.172,99 56.960,09 58.076,35 55.685,97
BDP (USD) 166.463.386.179,35 197.289.625.479,91 392.275.107.258,67 381.971.148.530,54 395.837.353.031,50 417.261.151.844,98 455.168.151.938,94 445.011.872.704,47 433.258.467.676,52
BDP po glavi stan. (USD) 21.680,99 24.625,60 46.903,76 44.195,82 45.307,59 47.429,16 51.486,58 50.114,40 48.588,66
Rast BDP (godišnji) % 4,35 3,38 1,84 1,01 1,99 2,26 2,50 1,49 -6,73
Bilans tekućeg računa (USD) .. .. 11.472.431.144,44 6.634.070.794,97 10.771.582.681,01 5.650.780.663,77 4.379.291.489,39 9.341.428.336,63 8.160.347.493,16
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. .. 2,92 1,74 2,72 1,35 0,96 2,10 1,88
Izvoz roba i usluga (% BDP) 35,70 43,35 51,26 53,09 52,41 54,05 55,44 55,44 51,44
Uvoz roba i usluga (% BDP) 35,79 42,01 47,76 49,34 48,58 50,89 52,44 52,04 48,56
Inflacija (godišnja) % 3,26 2,34 1,81 0,90 0,89 2,08 2,00 1,53 1,38
SDI (USD) 653.000.000,00 8.501.013.451,00 -22.007.325.156,28 -7.975.773.543,92 -28.939.340.169,03 13.518.864.836,29 -28.605.757.320,13 -13.120.994.312,91 -18.214.727.038,89
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 25,00 22,00 21,00 21,00 21,00 21,00 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije, 2020. godina:

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije (1,10 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije iznosi (25,46 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije iznosi (63,15 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financijske usluge, transport, telekomunikacije, trgovina.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 202,93 mlrd.USD (2021.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (16,71 %); el.mašine aparati i njihovi dijelovi (10,59 %); vozila – osim tračnih (9,26 %); farmaceutski proizvodi (7,1 %); plastika i njeni dijelovi (4,89 %); željezo i čelik (4,19 %); drvo i proizvodi od drveta (3,72 %); proizvodi od željeza i čelika (3,38 %); optički, fotografski, kinematografski i drugi mjerni instrumenti (2,79 %); te papir, karton i proizvodi od papira i kartona (2,59 %). Ostale grupe proizvoda čine (34,78 %) ukupnog izvoza Republike Austrije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 219,26 mlrd.USD (2021.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,56 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (11,26 %); vozila – osim tračnih (9,45 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (7,51 %); farmaceutski proizvodi (4,9 %); plastika i proizvodi od plastike (4,45 %); prirodni biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, … (3,08 %); proizvodi od željeza i čelika (3,05 %); željezo i čelik (2,88 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni uređaji (2,66 %). Ostale grupe proizvoda čine (38,2 %) ukupnog uvoza Republike Austrije u spomenutoj godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Austrija članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu, slijedom:

CE, CEI, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, IBRD, ICC, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, OECD, OSCE, Schengen Convention, SECI (posmatrač), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, te WTO.

 Internet domain: .at

Telefonski kod: +43

Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – uvoznika austrijskih proizvoda, nalazi se među prvih 50 u 2021. godini.

 

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021/ %

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – izvoznika proizvoda u Austriju, nalazi se među prvih 50 u 2021. godini.

Izvor:    ITC (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba i pružanje usluga. Standardna stopa PDV-a je 20%. Niže stopa od 13% i 10% primjenjuje se na određene transakcije. (Više informacija).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

 

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja. (Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Austrijom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 908.855.950,47 1.032.846.516,05 1.098.048.667,23 1.014.002.986,43 1.289.751.325,16
UVOZ (KM) 906.272.148,73 998.538.561,16 1.058.044.895,73 958.846.143,52 1.134.439.352,69
OBIM (KM) 1.815.128.099,20 2.031.385.077,21 2.156.093.562,96 1.972.849.129,95 2.424.190.677,85
SALDO (KM) 2.583.801,74 34.307.954,89 40.003.771,50 55.156.842,91 155.311.972,47
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 100,29 103,44 103,78 105,75 113,69

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Austriju, 2021. godina 

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Austriju, 2021.
8544 Izolovana žica … 14,23%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 8,75%
7308 Konstrukcije … 7,63%
8482 Kuglični ili valjkasti ležaji: … 5,63%
3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji … 3,46%
6403 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … 3,09%
7326 Ostali proizvodi od željeza ili čelika: … 3,04%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 2,57%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 2,52%
8501 Električni motori i električni generatori … 2,52%
Ostali 46,57%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Austrije, 2021. godina 

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Austrije, 2021.
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 6,15%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 4,45%
8007 Ostali proizvodi od kalaja 3,56%
8544 Izolovana žica … 2,88%
7307 Pribor za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci) … 2,59%
7326 Ostali proizvodi od željeza ili čelika: … 2,58%
8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje … 2,26%
8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi … 2,09%
3902 Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim … 1,45%
0203 Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: … 1,41%
Ostali 70,58%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala niz sporazuma sa Republikom Austrijom, te Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija (Odluka o ratifikaciji Sporazuma).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o   stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine).

 Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06