Austrija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Austrija
Položaj: centralna Europa
Glavni grad: Beč
Službeni jezik: njemački
Političko uređenje: federalna republika
Površina ukupno: 83.871 km²
Stanovništvo: 8.955.797 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 8.011.566,00 8.363.404,00 8.642.699,00 8.879.920,00 8.916.864,00 8.955.797,00 ..
BND, PPP (USD) 233.343.398.222,48 354.262.775.265,28 426.732.539.405,34 528.716.204.491,03 507.688.751.740,23 532.804.643.743,02 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 29.130,00 42.360,00 49.370,00 59.540,00 56.940,00 59.490,00 ..
BDP (USD) 197.289.625.479,91 392.275.107.258,67 381.971.148.530,54 444.621.176.100,55 435.225.238.000,44 480.368.403.893,36 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 24.625,60 46.903,76 44.195,82 50.070,40 48.809,23 53.637,71 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 3,38 1,84 1,01 1,52 -6,45 4,56 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. 11.472.431.144,44 6.634.070.794,97 10.635.667.872,70 12.896.713.731,99 1.626.883.166,52 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. 2,92 1,74 2,39 2,96 0,34 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 43,35 51,26 53,09 55,76 51,61 55,90 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 42,01 47,76 49,34 52,13 48,61 55,32 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,34 1,81 0,90 1,53 1,38 2,77 8,55
SDI, neto priljev (USD) 8.501.013.451,26 -22.007.325.156,28 -7.975.773.543,92 -12.394.032.432,55 -11.666.737.766,21 12.326.601.370,85 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 25,00 22,00 21,00 .. .. ..

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo, ali i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financijske usluge, transport, telekomunikacije, kao i trgovina.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Austrije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 211,7 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Austrije navodimo slijedom: „Mašine, mehanički ...“ (16,02%), „Električne mašine i ...“ (10,67%), „Vozila osim željezničkih ...“ (9,34%), „Farmaceutski proizvodi“ (6,51%), „Željezo i čelik“ (4,61%), „Plastika i proizvodi ...“ (4,58%), „Proizvodi od željeza ...“ (3,66%), „Mineralna goriva, ...“ (3,56%), „Drvo i proizvodi ...“ (3,21%), te „Papir i karton ...“ (2,9%).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Austrije čine (34,94%) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Austrije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 232,35 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Austrije jesu „Mineralna goriva, ...“ (11,76%), „Mašine, mehanički ...“ (11,67%), „Električne mašine i ...“ (11,2%), „Vozila osim željezničkih ...“ (8,37%), „Farmaceutski proizvodi“ (4,36%), „Plastika i proizvodi ...“ (4,18%), „Prirodni i kultivisani ...“ (3,54%), „Proizvodi od željeza ...“ (3,03%), „Željezo i čelik“ (3%), te „Organske kemikalije“ (2,54%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Austrije čine (36,35%) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Austrija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • OECD
 • IMF
 • IBRD
 • ICC
 • UNESCO
 • Vijeće Europe
 • OSCE
 • „Schengen Convention“
 • EU
 • EBRD
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (43)

Internet domena:                             .at

Glavni izvozni partneri top 10 / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Austrije, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 50 partnera.

 

 

Glavni uvozni partneri top 10 / 2022/ %

Među izvoznicama proizvoda u Austriju, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 50 partnera Austrije.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Austriji

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Austriji, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (20%).

Snižene stope PDV – a kreću se u rasponu od (10%) do (13%)

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32%)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96%)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Europske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Austrije, odnosno Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Austrije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Austrijom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Austriju, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Austrije, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25