Austrija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Austrija
Položaj: Centralna Evropa, sjeverno od Italije i Slovenije
Glavni grad: Beč
Službeni jezik: Njemački
Političko uređenje: parlamentarna demokratija (federalna republika)
Površina ukupno: 83.871 km²
Stanovništvo: 8.916.864 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno7.677.850,008.011.566,008.363.404,008.642.699,008.736.668,008.797.566,008.840.521,008.879.920,008.916.864,00
BND, PPP (USD)150.105.193.631,37233.298.406.822,24354.280.862.988,16426.732.539.405,34460.248.078.658,21472.121.614.071,58498.627.781.704,54513.848.884.230,03495.985.448.757,14
BND, PPP po glavi stan. (USD)19.462,0029.376,0242.009,4449.865,9052.684,0254.172,9956.960,0958.076,3555.685,97
BDP (USD)166.463.386.179,35197.289.625.479,91392.275.107.258,67381.971.148.530,54395.837.353.031,50417.261.151.844,98455.168.151.938,94445.011.872.704,47433.258.467.676,52
BDP po glavi stan. (USD)21.680,9924.625,6046.903,7644.195,8245.307,5947.429,1651.486,5850.114,4048.588,66
Rast BDP (godišnji) %4,353,381,841,011,992,262,501,49-6,73
Bilans tekućeg računa (USD)....11.472.431.144,446.634.070.794,9710.771.582.681,015.650.780.663,774.379.291.489,399.341.428.336,638.160.347.493,16
Bilans tekućeg računa (% BDP)....2,921,742,721,350,962,101,88
Izvoz roba i usluga (% BDP)35,7043,3551,2653,0952,4154,0555,4455,4451,44
Uvoz roba i usluga (% BDP)35,7942,0147,7649,3448,5850,8952,4452,0448,56
Inflacija (godišnja) %3,262,341,810,900,892,082,001,531,38
SDI (USD)653.000.000,008.501.013.451,00-22.007.325.156,28-7.975.773.543,92-28.939.340.169,0313.518.864.836,29-28.605.757.320,13-13.120.994.312,91-18.214.727.038,89
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....25,0022,0021,0021,0021,0021,00..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije, 2020. godina:

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije (1,10 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije iznosi (25,46 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Austrije iznosi (63,15 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financijske usluge, transport, telekomunikacije, trgovina.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 202,93 mlrd.USD (2021.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (16,71 %); el.mašine aparati i njihovi dijelovi (10,59 %); vozila – osim tračnih (9,26 %); farmaceutski proizvodi (7,1 %); plastika i njeni dijelovi (4,89 %); željezo i čelik (4,19 %); drvo i proizvodi od drveta (3,72 %); proizvodi od željeza i čelika (3,38 %); optički, fotografski, kinematografski i drugi mjerni instrumenti (2,79 %); te papir, karton i proizvodi od papira i kartona (2,59 %). Ostale grupe proizvoda čine (34,78 %) ukupnog izvoza Republike Austrije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 219,26 mlrd.USD (2021.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,56 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (11,26 %); vozila – osim tračnih (9,45 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (7,51 %); farmaceutski proizvodi (4,9 %); plastika i proizvodi od plastike (4,45 %); prirodni biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, … (3,08 %); proizvodi od željeza i čelika (3,05 %); željezo i čelik (2,88 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni uređaji (2,66 %). Ostale grupe proizvoda čine (38,2 %) ukupnog uvoza Republike Austrije u spomenutoj godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Austrija članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu, slijedom:

CE, CEI, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, IBRD, ICC, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, OECD, OSCE, Schengen Convention, SECI (posmatrač), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, te WTO.

 Internet domain: .at

Telefonski kod: +43

Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %
 • Njemačka
 • Italjja
 • SAD
 • Švajcarska
 • Poljska
 • Slovačka
 • Francuska
 • Mađarska
 • Češka Republika
 • Kina
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – uvoznika austrijskih proizvoda, nalazi se među prvih 50 u 2021. godini.

 

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021/ %
 • Njemačka
 • Italija
 • Švajcarska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Kina
 • Poljska
 • Mađarska
 • Slovačka
 • Francuska
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – izvoznika proizvoda u Austriju, nalazi se među prvih 50 u 2021. godini.

Izvor:    ITC (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba i pružanje usluga. Standardna stopa PDV-a je 20%. Niže stopa od 13% i 10% primjenjuje se na određene transakcije. (Više informacija).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

 

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja. (Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Austrijom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)908.855.950,471.032.846.516,051.098.048.667,231.014.002.986,431.289.751.325,16
UVOZ (KM)906.272.148,73998.538.561,161.058.044.895,73958.846.143,521.134.439.352,69
OBIM (KM)1.815.128.099,202.031.385.077,212.156.093.562,961.972.849.129,952.424.190.677,85
SALDO (KM)2.583.801,7434.307.954,8940.003.771,5055.156.842,91155.311.972,47
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)100,29103,44103,78105,75113,69

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Austriju, 2021. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Austriju, 2021.
8544Izolovana žica …14,23%
8503Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo …8,75%
7308Konstrukcije …7,63%
8482Kuglični ili valjkasti ležaji: …5,63%
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji …3,46%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase …3,09%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika: …3,04%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih …2,57%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi: …2,52%
8501Električni motori i električni generatori …2,52%
Ostali46,57%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Austrije, 2021. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Austrije, 2021.
8503Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo …6,15%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, …4,45%
8007Ostali proizvodi od kalaja3,56%
8544Izolovana žica …2,88%
7307Pribor za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci) …2,59%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika: …2,58%
8536Električni aparati za uključivanje i isključivanje …2,26%
8517Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi …2,09%
3902Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim …1,45%
0203Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: …1,41%
Ostali70,58%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala niz sporazuma sa Republikom Austrijom, te Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija (Odluka o ratifikaciji Sporazuma).

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o   stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine).

 Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.