Australija

Službeni naziv zemlje: Australija (Commonwealth of Australia)
Glavni grad: Canberra
Položaj: Oceanija
Političko uređenje: federalna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 7.692.024 km2
Broj stanovnika: 25.687.041 (podatak iz 2020.godine)
Službeni jezik: engleski
Valuta: australski dolar (AUD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 17.065.100 19.153.000 22.031.750 23.815.995 24.190.907 24.601.860 24.982.688 25.365.745 25.687.041
BND, PPP (mlrd.USD) 285,30 489,58 832,24 1.079,87 1.118,10 1.160,30 1.215,64 1.281,93 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 16.720,00 25.560,00 37.770,00 45.340,00 46.220,00 47.160,00 48.660,00 50.540,00 ..
BDP (mlrd.USD) 310,78 415,22 1.146,14 1.351,69 1.208,85 1.329,19 1.432,88 1.396,57 1.330,90
BDP po glavi stanovnika (USD) 18.211,50 21.679,25 52.022,13 56.755,72 49.971,13 54.027,97 57.354,96 55.057,20 51.812,15
Rast BDP – a (godišnji) % 3,57 3,93 2,07 2,19 2,77 2,30 2,95 2,16 -0,28
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -15,53 -15,49 -44,71 -56,96 -41,04 -35,95 -29,78 8,03 33,83
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -5,00 -3,73 -3,90 -4,21 -3,39 -2,70 -2,08 0,58 2,54
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 15,15 19,43 19,81 19,98 19,25 21,21 21,82 24,11 23,92
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 17,07 21,59 20,84 21,51 21,53 20,61 21,44 21,60 20,06
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 7,33 4,46 2,92 1,51 1,28 1,95 1,91 1,61 0,85
SDI, neto priljev  (mil.USD) 8.457,78 14.892,98 35.210,73 46.892,81 42.969,51 47.281,95 61.526,70 40.197,03 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), stočarstvo, kao i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija – inžinjering, kemijska i farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te tekstilna industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, turizam, ali i građevinske usluge.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura 2020.

0

Ukupno: 254,53 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Australije: rude, kamen, pepeo (35,66 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (25,95 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (7,68 %); meso i klaonički proizvodi (4,09 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,1 %); anorganske kemikalije, organske i anorganske komponente plemenitih ili rijetkih metala, ... (2,03 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi istih (1,72 %); žitarice (1,5 %); farmaceutski proizvodi (1,36 %); te električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (1,22 %).

Uvoz / vrijednost i struktura 2020.

0

Ukupno: 202,28 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Australije: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (15,11 %); električne mašine i oprema i dijelovi istih, ... (11,87 %); vozila – osim tračnih (11,75 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (8,41 %); farmaceutski proizvodi (4,32 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (4,29 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni, medicinski, kirurški, ... (3,96 %); plastika i proizvodi od plastike (3,04 %); namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ... (2,31 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,2 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:

 

 • UN;
 • APEC;
 • ASEAN;
 • OECD;
 • WTO.

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Vlade Australije (Odjel za vanjske poslove i trgovinu).

 Internet domain:   .au

 Telefonski kod:     +61

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura u Australiji

Standardna stopa PDV-a u Australiji iznosi  (10 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a i izuzeća od plaćanja PDV – a, a pod kojima podrazumijevamo slijedeće: osnovne živežne namirnice, medicinski proizvodi, usluge za zaštitu zdravlja, te usluge vezane za edukaciju.

Carine i akcize u Australiji

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,45 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (0,98 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,97 %) u 2019.godini.

Akcize u Australiji se plaćaju na alkohol i alkoholne proizvode, naftu i gas, te duhan i duhanske proizvode.

Zahtjeve australskog tržišta, kada je u pitanju uvoz robe stranog porijekla na navedeno tržište, možete pronaći ( ovdje ).

Restrikcije uvoza u Australiju vezane su za određene proizvode kao što su: naoružanje, proizvodi koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje, kao i biljne i životinjske vrste, narkotici, pojedini poljoprivredni proizvodi i sl.

Više informacija o navedenoj tematici možete pronaći – ovdje .

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Australijom

 

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 2.305.821,30 3.324.158,46 5.077.638,86 6.230.697,78 7.513.569,73
UVOZ (KM) 52.354.762,71 2.146.094,90 734.620,58 872.781,33 667.780,43
OBIM (KM) 54.660.584,01 5.470.253,36 5.812.259,44 7.103.479,11 8.181.350,16
SALDO (KM) -50.048.941,41 1.178.063,56 4.343.018,28 5.357.916,45 6.845.789,30
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 4,40 154,89 691,19 713,89 1.125,16

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

                                                                                                                               

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Australiju, 2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Australiju, 2020.godina
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini … 30,42%
9506 Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, … 10,41%
0811 Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … 9,55%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … 5,16%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 4,77%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 4,10%
4409 Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, … 3,06%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 2,86%
6809 Proizvodi od gipsa ili od smjese na osnovi gipsa: … 2,41%
7323 Željezni ili čelični stoni, kuhinjski i drugi … 1,48%
Ostali 25,77%

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Australije, 2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Australije, 2020.godina
9031 Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili … 14,38%
8202 Ručne pile; listovi za pile svih vrsta … 10,89%
8701 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): … 10,60%
9905 Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje … 8,21%
7013 Proizvodi od stakla koji se koriste za stolom, u … 6,06%
6309 Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali … 5,85%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 4,24%
3307 Preparati za brijanje, ukljucujuci prije i poslije … 3,91%
9015 Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru … 3,85%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 3,77%
Ostali 28,23%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Australije ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06