Australija

Službeni naziv zemlje: Australija (Commonwealth of Australia)
Glavni grad: Canberra
Položaj: Oceanija
Političko uređenje: federalna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 7.692.024 km2
Broj stanovnika: 25.687.041 (podatak iz 2020.godine)
Službeni jezik: engleski
Valuta: australski dolar (AUD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 17.065.100 19.153.000 22.031.750 23.815.995 24.190.907 24.601.860 24.982.688 25.365.745 25.687.041
BND, PPP (mlrd.USD) 285,30 489,58 832,24 1.079,87 1.118,10 1.160,30 1.215,64 1.281,93 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 16.720,00 25.560,00 37.770,00 45.340,00 46.220,00 47.160,00 48.660,00 50.540,00 ..
BDP (mlrd.USD) 310,78 415,22 1.146,14 1.351,69 1.208,85 1.329,19 1.432,88 1.396,57 1.330,90
BDP po glavi stanovnika (USD) 18.211,50 21.679,25 52.022,13 56.755,72 49.971,13 54.027,97 57.354,96 55.057,20 51.812,15
Rast BDP – a (godišnji) % 3,57 3,93 2,07 2,19 2,77 2,30 2,95 2,16 -0,28
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -15,53 -15,49 -44,71 -56,96 -41,04 -35,95 -29,78 8,03 33,83
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -5,00 -3,73 -3,90 -4,21 -3,39 -2,70 -2,08 0,58 2,54
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 15,15 19,43 19,81 19,98 19,25 21,21 21,82 24,11 23,92
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 17,07 21,59 20,84 21,51 21,53 20,61 21,44 21,60 20,06
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 7,33 4,46 2,92 1,51 1,28 1,95 1,91 1,61 0,85
SDI, neto priljev  (mil.USD) 8.457,78 14.892,98 35.210,73 46.892,81 42.969,51 47.281,95 61.526,70 40.197,03 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), stočarstvo, kao i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija – inžinjering, kemijska i farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te tekstilna industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, turizam, ali i građevinske usluge.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura 2020.

0

Ukupno: 254,53 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Australije: rude, kamen, pepeo (35,66 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (25,95 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (7,68 %); meso i klaonički proizvodi (4,09 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,1 %); anorganske kemikalije, organske i anorganske komponente plemenitih ili rijetkih metala, ... (2,03 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi istih (1,72 %); žitarice (1,5 %); farmaceutski proizvodi (1,36 %); te električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (1,22 %).

Uvoz / vrijednost i struktura 2020.

0

Ukupno: 202,28 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Australije: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (15,11 %); električne mašine i oprema i dijelovi istih, ... (11,87 %); vozila – osim tračnih (11,75 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (8,41 %); farmaceutski proizvodi (4,32 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (4,29 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni, medicinski, kirurški, ... (3,96 %); plastika i proizvodi od plastike (3,04 %); namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ... (2,31 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,2 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:

 

 • UN;
 • APEC;
 • ASEAN;
 • OECD;
 • WTO.

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Vlade Australije (Odjel za vanjske poslove i trgovinu).

 Internet domain:   .au

 Telefonski kod:     +61

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura u Australiji

Standardna stopa PDV-a u Australiji iznosi  (10 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a i izuzeća od plaćanja PDV – a, a pod kojima podrazumijevamo slijedeće: osnovne živežne namirnice, medicinski proizvodi, usluge za zaštitu zdravlja, te usluge vezane za edukaciju.

Carine i akcize u Australiji

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,45 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (0,98 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,97 %) u 2019.godini.

Akcize u Australiji se plaćaju na alkohol i alkoholne proizvode, naftu i gas, te duhan i duhanske proizvode.

Zahtjeve australskog tržišta, kada je u pitanju uvoz robe stranog porijekla na navedeno tržište, možete pronaći ( ovdje ).

Restrikcije uvoza u Australiju vezane su za određene proizvode kao što su: naoružanje, proizvodi koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje, kao i biljne i životinjske vrste, narkotici, pojedini poljoprivredni proizvodi i sl.

Više informacija o navedenoj tematici možete pronaći – ovdje .

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Australijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)6.230.697,787.513.569,735.438.572,816.252.562,222.123.382,45
UVOZ (KM)872.781,33667.780,4359.891.799,0513.054.723,8621.517.941,26
OBIM (KM)7.103.479,118.181.350,1665.330.371,8619.307.286,0823.641.323,71
SALDO (KM)5.357.916,456.845.789,30-54.453.226,24-6.802.161,64-19.394.558,81
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)713,891.125,169,0847,909,87

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Australiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini24,05%
9506Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući15,18%
0811Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodatim ili bez dodatog 9,20%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj6,58%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:6,22%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,5,69%
9406Montažne zgrade5,53%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s2,48%
2204Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 202,18%
2203Pivo dobijeno od slada1,75%
Ostali21,14%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Australije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja:90,78%
9905Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb.2,31%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):1,76%
8431Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za mašine iz tarifnih brojeva 84250,39%
9503Ostale igracke; umanjeni modeli i slicni modeli za0,38%
6309Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv0,38%
8430Ostale mašine za premještanje, ravnanje, struganje, odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključujući k0,36%
8519Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka:0,30%
4205Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože0,25%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:0,24%
Ostali2,85%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Australije ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07