Asocijacija metalske i elektro industrije

O metalnoj i elektro industriji

Metalni sektor u Bosni i Hercegovini uz baznu proizvodnju metala, tradicionalno je najjači i najuspješniji industrijski i izvozni sektor koji u prosjeku čini oko 34,2% od ukupnog izvoza zemlje, što mu daje veliku prednost nad drugim izvoznim kategorijama.

Elektroindustrija je ostvarila najveću pozitivnu promjenu izvoza (36,24%).
Tri najperspektivnija lanca u BiH su: metalni dijelovi za autoindustriju; elektroindustrija; mašine i dijelovi mašina – upravo oni segmenti u kojima se ostvaruje najveća dodana vrijednost u proizvodnji.

Preko 50% izvoza plasira se na 4 velika tržišta: Njemačka (17%); Slovenija (15%); Austrija (14%) i Hrvatska (10%), a imajući u vidu apsorpcionu moć ovih tržišta izvozno orijentisane kompanije će fokus svojih izvozno promotivnih aktivnosti nastaviti upravo na ovim tržištima, ostavljajući pri tom i mogućnost za otvaranje novih tržišta.

Vodeći proizvodi:

Autoindustrija: sjedišta, dijelovi kočionih sistema, filteri, transmisije, kočioni diskovi, zupčanici, vjetrobrani, svjećice, motori, pumpe, opruge, poklopci za filtere, točkovi, sirene, felge, izduvni sistemi, vratila, kompresori, ležajevi, autokablovi, ležajevi, akumulatori,

Elektroindustrija: trafo stanice, liftovi, pogoni za dizalice, telekomunikacioni ormari, razvodni ormari, klima komore, izmjenjivači toplote, elektromotori, energetski kablovi, sijalice.

Metalne konstrukcije i komponente za građevinarstvo, brodogradnju, energetiku, industriju i sl.

Asocijacija metalske i elektro industrije je oblik interesnog udruživanja izvozno orjentisanih preduzeća iz Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost po SKD klasifikaciji slijedeća:

O Asocijaciji

Asocijacija metalske i elektro industrije je oblik interesnog udruživanja izvozno orjentisanih preduzeća iz Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost po SKD klasifikaciji slijedeća:

CB/13 – Vađenje ruda metala,
DF/23 – Proizvodnja koksa,
DJ/27 – Proizvodnja metala i metalnih proizvoda,
DJ/28 – Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i opreme,
DK/29 – Proizvodnja mašina i uređaja,
DL – Proizvodnja elektro i optičke opreme,

DL/31 – Proizvodnja elektro mašina i aparata,
DL/32 – Proizvodnja radio i televizijskih komponenti,
DL-33 – Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata,
DL/34 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,
DM/35 – Proizvodnja ostalih saobračajnih sredstava,
DN/37 – Reciklaža

Zadaci Asocijacije

Zadaci Asocijacije MEI proizilaze iz zadataka Komore, s tim da Asocijacija MEI svoju aktivnost usmjerava prema potrebama i interesima članice, a naročito na:

 • Izrada strategije razvoja članica Asocijacije MEI, u okviru ukupne strategije razvoja BiH;
 • Izrada godišnjeg plana rada;
 • Pokretanje, učešće i koordinacija bilateralnih sporazuma i aktivnosti vezanih za nastup i realizaciju poslova članova na tržištima pojedinih zemalja, te njihov zajednički nastup sa preduzećima iz drugih zemalja na tržištima trećih zemalja;
 • Praćenje i podsticanje razvoja tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd., u okviru Komore;
 • Koordinacija i realizacija aktivnosti na upoznavanju članica sa mogućnostima i propisima, vezanim za pojedine zemlje, a iz kojih proizilaze zadaci Asocijacije MEI i od interesa su za članove;
 • Koordinacija aktivnosti na edukaciji i osposobljavanju kadrova za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, u domenu struke i potrebnih znanja za rad u inostranstvu;
 • Kroz učešće i organizaciju međunarodniih stručnih skupova, okruglih stolova i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, BH institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Izrada stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Asocijacije MEI;
 • Izrada kataloga i drugih promotivnih materijala;
 • Učešće u organizaciji sajmova i bilateralnih susreta u zemlji i inostranstvu;
 • Obavljanje drugih poslova koji su u interesu članica, a koji su u nadležnosti, ili su povjereni Asocijaciji MEI.

Statistika

Mašine, aparati mehanički uređaji, kotlovi, vozila, oružje (pokrivenost uvoza izvozom)
2016 43.57%
2017 45.76%
2018 49.74%
Rude, metali i proizvodi od metala (pokrivenost uvoza izvozom)
2016 120.52%
2017 107.06%
2018 105.37%
mei

Kontakt:

Adela Vukotić- Terek
Tel: 033 566 182
Fax: 033 566 188, 033 214 292