Asocijacija grafičke i papirne industrije

O grafičkoj i papirnoj industriji

Papirna i grafička industrija su grane privrede koje imaju značajne kapacitete i potrebu znatno većeg izvoza. Iako su uvozno ovisne grane privrede, kontinuirano povećavaju i izvoz.Za veću konkurentnost u izvozu su neophodna velika ulaganja u nabavku savremene opreme, educiranje kadrova i promjena poslovne politike.

O Asocijaciji

Asocijacija grafičke i papirne industrije je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada papira i štampa. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

DE/21 PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA

 • proizvodnja celuloze, papira i kartona
 • proizvodnja proizvoda od papira i kartona

DE/22 ŠTAMPARSKA DJELATNOST

Zadaci Asocijacije

Asocijacija grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije grafičke i papirne industrije su usmjereni naročito na:

 • Pokretanje inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera koje će uticati na stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje firmi iz oblasti grafičke i papirne industrije i saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama u Bosni i Hercegovini;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iniciranih od strane članica;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi iz oblasti grafičke i papirne industrije u inozemstvu;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti grafičke i papirne industrije;
 • Organiziranje stručnih seminara i radionica u cilju upoznavanja članica sa najnovijim tehničko-tehnološkim dostignućima;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije o ostvarenim proizvodnim i izvozno-uvoznim rezultatima poslovanja;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članica Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Rad na Informativnom biltenu grafičara Bosne i Hercegovine koji se izdaje tromjesečno ( četiri broja u toku godine);
 • Promoviranje rada Asocijacije grafičke i papirne industrije publikovanjem aktuelnih informacija iz rada Asocijacije u časopisu «REG print» Zagreb, u glasilu „Balkan News“,“ časopisu Vanjskotrgovinske komore BiH „InfoKom“ i drugim sredstvima javnog informisanja;
 • Saradnja sa Fakultetom za tehničke studije u Kiseljaku, Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu, Srednjom tehničkom školom grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija u Sarajevu i drugim obrazovnim institucijama koje podržavaju razvoj grafičke i papirne industrije;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

bhprivreda