Asocijacija građevinarstva i industrije građevinskog materijala

[vc_row][vc_column width=”3/4”][vc_custom_heading text=”Asocijacija građevinarstva i industrije građevinskog materijala” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”3705” img_size=”full”][vc_custom_heading text=”O građevinarstvu i energetici” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

BiH preduzeća su stekla solidan ugled u svim aspektima građevinskih projekata, počev od dizajna, graditeljstva, građevinarstva, pa do proizvodnje visoko kvalitetnih građevinskih materijala. Zemlja obiluje prirodnim resursima kao što su drvo, kamen, šljunak, pijesak, glina i metalne rude. Potencijal za rast tržišta građevinarstva u zemlji je zaista veliki, s tim da je prvobitni prioritet da se obnovi i oporavi postojeća imovina i infrastruktura.

Značajne mogućnosti za rast bh. građevinske industrije počivaju na projektima, pa tako pored Koridora Vc, tu postoje planovi za izgradnju brzih cesta, željeznica, i razvoja proizvodnje električne energije. Razvoj građevinarstva leži i u izgradnji privrednih i turističkih (banjski, seoski, planinski, morski turizam) objekata, te u izgradnji objekata u energetici (termoelektrane, cjevovodi, hidroenergetski projekti i dr.) Ovo su veliki građevinski projekti koji zahtijevaju osnivanje konzorcija za izvođenje širokog spektra radova koji bi bio konkurentan i na međunarodnim tenderima.

Energetski sektor u BiH je jedan od najznačajnijih privrednih sektora koji ima veliki uticaj na rast i razvoj privrede BiH, prije svega kroz tehnološki razvoj i povećanje konkurentnosti privrede. Energija je generator razvoja u tehnološkom, ekonomskom, naučnom i obrazovnom smislu.

Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim resursima koji su neophodni za proizvodnju električne energije – vodom i ugljem. Procjenjuje se da Bosna i Hercegovina raspolaže sa:

 • Preko 5,000 MW hidropotencijala, od čega je iskorišteno tek oko 35% po kapacitetu odnosno 38% u odnosu na maksimalno moguću proizvodnju električne energije, što je najniža iskorištenost hidropotencijala u Evropi,
 • Oko 5.8 milijardi tona ukupnih geoloških rezervi uglja, od čega je bilansnih 2,540 milijardi tona pa su potrebna velika sredstva da bi se potencijalne rezerve istražile i prevele u bilansne.

Bosna i Hercegovina ima pozitivnu energetsku statistiku, prije svega u kontekstu proizvodnje struje i njenog izvoza. Bosna i Hercegovina ima dobru povezanost sa elektroenergetskim sistemima u državama regiona, pa se tako najveći obim prekogranične razmjene tradicionalno obavlja sa Hrvatskom, zatim sa Crnom Gorom, a najmanje sa Srbijom. I dalje Hrvatska i Crna Gora imaju znatne bilansne deficite i vodeći su uvoznici i u regionalnim razmjerama.

S obzirom na trend rasta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kako u svijetu, tako i kod nas, pored hidropotencijala neophodno je spomenuti i potencijale energije vjetra i sunca. Energija vjetra se u BiH još uvijek nedovoljno koristi u energetske svrhe, iako postoje projekti čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Prema preliminarnim analizama, BiH ima značajne potencijale korištenja sunčeve energije, prije svega u južnim dijelovima svoje teritorije. Sadašnje korištenje solarne energije u BiH je ograničeno na upotrebu solarnih kolektora na manjem broju domaćinstava, te na pojedinim većim objektima korištenje i manjih fotovoltaičnih sistema. Međutim, proizvodnja električne energije pomoću sunčeve energije zahtijeva solarne sisteme, koji spadaju u naskuplje energetske tehnologije. U BiH postoje solarne elektrane ali su one većinom manjih instaliranih kapaciteta i priključene su na sisteme Elektroprivreda koje otkupljuju proizvedenu električnu energiju. Veliki broj instaliranih solarnih elektrana je u privatnom vlasništvu.

Takođe je interesantna i energija biomase. Najznačajniji izvor biomase za proizvodnju energije u BiH je drvna masa porijeklom iz šumarstva (ogrijevno drvo, šumski ostatak) i drvni otpad iz drvne industrije. Značajan energetski potencijal predstavljaju i ostaci iz poljoprivrede, biogas sa farmi, ostaci žitarica, otpad iz voćarstva, ostaci uljarica. Do sada je iskorištena samo mala količina biomase za proizvodnju električne energije i to pretežno kao ogrevno drvo i briketi za grijanje u domaćinstvima. U BiH postoji nekoliko postrojenja koja se bave proizvodnjom ovog načina dobivanja električne  energije, ali u budućnosti je potrebno uložiti veća sredstva u razvoj novih oblika dobijanja energije.

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”O Asocijaciji” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Članice Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala BiH su pravna lica čija je osnovna djelatnost:

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Područje F-Građevinarstvo (gradnja građevina visokogradnje, niskogradnje i specijalizirane građevinske djelatnosti);
 • Područje B-Oblast 08-Grana 08.1 i Područje C-Oblast 23-Grane 23.2, 23.3, 23.5, 23.6 i 23.7-Industrija građevinskih materijala;
 • Područje M-Oblast 71-Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko ispitivanje i analiza;
 • Ostale djelatnosti koje su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa investicionim radovima.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_separator][vc_custom_heading text=”Zadaci Asocijacije” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Asocijacija svoj rad realizuje kroz slijedeće aktivnosti:

 • Izrada strategije razvoja članica Asocijacije građevinarstva i IGM, u okviru ukupne strategije razvoja;
 • Izrada godišnjih planova rada;
 • Koordinacija pripreme i realizacije poslova za angažovanje članica za nastup na izvođenju investicionih radova u zemlji i inostranstvu;
 • Pokretanje, učešće i koordinacija bilateralnih sporazuma i aktivnosti vezanih za nastup i realizaciju poslova članica na tržištima pojedinih zemalja, te njihov zajednički nastup sa preduzećima iz drugih zemalja na tržištima trećih zemalja i u našoj zemlji;
 • Praćenje i podsticanje razvoja tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada na projektovanju i izvođenju investicionih radova;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd., u okviru VTK BiH;
 • Koordinacija i realizacija aktivnosti na upoznavanju članica sa mogućnostima i propisima vezanim za rad u zemlji i za pojedine zemlje u inostranstvu, a iz kojih proizilaze zadaci Asocijacije građevinarstva i IGM koji su od interesa su za članice;
 • Koordinacija aktivnosti na edukaciji i osposobljavanju kadrova za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, u domenu struke i potrebnih znanja za rad na poslovima realizacije investicionih projekata u inostranstvu;
 • Promocija mogućnosti članova za nastup na izvođenju radova u inostranstvu, kroz učešće na međunarodnim stručnim skupovima, okruglim stolovima i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Izrada stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Asocijacije građevinarstva i IGM;
 • Obavljanje drugih poslova koji su u interesu članova, a koji su u nadležnosti, ili su povjereni Asocijaciji građevinarstva i IGM.

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Statistika” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”2021.” tab_id=”1566554053301-5b568b55-7ded”][vc_btn title=”Vrijednosti izvršenih radova u inostranstvu za I, II i III kvartal 2021. godine i poređenje sa istim periodom u 2020. godini” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2Fgradjevina_statistika_2021.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”I kvartal 2020.” tab_id=”1656065066155-a80a6d2f-a9b7”][vc_btn title=”Vrijednosti novih narudžbi, izvršenih radova i prosječan broj radnika u inostranstvu, prvi kvartal 2020. godine” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fnove_narudbe_izvrseni_radovi_pr_br_radnika_inostr_prvi_kv_20.pdf|||”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2018.- 2019.” tab_id=”1550219415652-215c9ef3-453e”][vc_btn title=”Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu, 2019. i 2018.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fradovi-u-inostranstvu-u-2019-2018-godini.pdf|||”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2017.-2019.” tab_id=”1590393215755-c3af5a02-f618”][vc_btn title=”Pregled vanjskotrgovinske razmjene industrije građevinskih materijala BiH 2017.-2019.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fvtr_grad_novo.pdf|||”][vc_btn title=”Izvještaj o stanju primjenjivosti EUROKODOVA u Bosni I Hercegovini” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Feurokod_izvjestaj.pdf|||”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2018.- 9 mjeseci 2019.” tab_id=”1590393122282-c5dd02b0-5e83”][vc_btn title=”Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu, januar – septembar 2019. i 2018.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fgrad_radovi_inostr-I-III-KVARTAL-2019.pdf|||”][vc_btn title=”Cijene novih stanova i broj izgrađenih stanbenih jedinica I-III kvartal 2019” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fgradevina-I-III-kvartal-2019.pdf|||”][vc_btn title=”Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu, januar – juni 2019. i 2018.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fgrad_radovi_inostr-I-II-KVARTAL-2019.pdf|||”][vc_btn title=”Cijene novih stanova i broj izgrađenih stanbenih jedinica I-II kvartal 2019” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fweb-gradevina-I-II-kvartal-2019.pdf|||”][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/4”][stm_sidebar sidebar=”7255”][vc_custom_heading text=”Pogledajte promo video o BiH privredi” font_container=”tag:h6|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_video link=”https://www.youtube.com/embed/5bIIcN9-xUM” image=”2750”][vc_btn title=”Promotivni video o eurokodovima” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” i_icon_fontawesome=”fab fa-youtube” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOHXdwQVF5tA”][vc_column_text]

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i objavljen promotivni video o eurokodovima.

U videu su na zanimljiv i slikovit način predstavljeni eurokodovi te njihov značaj, ciljevi i prednosti korištenja. Također predstavljene su i aktivnosti Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u toj oblasti, najznačanije realizovane aktivnosti koje se odnose na eurokodove i nacionalne dodatke te planovi za naredni period. Više infomracija na linku: https://isbih.gov.ba/p/vijesti/promotivni-video-o-eurokodovima

[/vc_column_text][stm_news loop=”size:4|post_type:post|tags:168” posts_per_row=”1”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_custom_heading text=”Linkovi:” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2”][vc_custom_heading text=”Kontakt:” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][stm_contact style=”style_2” name=”Ognjenka Lalović” phone=”033 566 180” email=”ognjenka.lalovic@komorabih.ba”][/vc_column][/vc_row]

Share This