Asocijacija drvne industrije i šumarstva

O drvnoj industriji

Preko polovine površine Bosne i Hercegovine je pokriveno šumom, što je čini jednom od najbogatijih zemalja u regiji Jugoistočne Europe, a njeni stanovnici su s pravom ponosni na dugogodišnju tradiciju proizvodnje drvnih proizvoda i njihovog izvoza.

Bosanskohercegovačke šume su većinom prirodne šume, raznovrsne po vrstama drveća, sa značajnim udjelom stabala većih prosječnih prečnika, što sve čini dobru komparativnu osnovu za razvoj drvne industrije.

Širok asortiman proizvoda koji nastaju u BiH je pretežno baziran na sirovinama: bukve, jele, smrče, bora, a znatno manje oraha, hrasta, jasena.
Glavno strateško opredjeljenje drvne industrije je što viši nivo finalizacije i što veći izvoz finalnih proizvoda od drveta. No, i pored toga, značajan udio u proizvodnji čine i proizvodi nižeg stupnja prerade, kao što su: razana građa, peleti, palete, briketi i slično.

Širok je dijapazon komfornih proizvoda koji nastaju u BiH, od namještaja od punog drveta, preko masivnih drvenih ploča, pa sve do građevinske stolarije, parketa i podova i rezane građe.

Drvna industrija je značajna grana privrede Bosne i Hercegovine. Svoj razvoj zasniva na korištenju pretežno domaćih sirovinskih resursa, a tradicionalno je izvozno orijentisana. Drvna industrija je organizovana u okviru većeg broja malih i srednjih preduzeća privatnog vlasništva i jedina je grana privrede Bosne i Hercegovine koja već duži niz godina ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni. S obzirom na kvalitetan sirovinski potencijal, pretežno bukve, te izražen trend upotrebe drveta kao ekološkog i obnovljivog materijala u svijetu, realno je očekivati povećanje proizvodnje i izvoza drvne industrije Bosne I Hercegovine.

O Asocijaciji

Asocijacija drvne industrije i šumarstva je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada proizvoda od drveta. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

 • DD/20 PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
  – proizvodnja rezane građe i impregnacija;
  – proizvodnja furnira i ploča;
  – proizvodnja građevinske stolarije i elemenata;
  – proizvodnja drvene ambalaže;
  – proizvodnja ostalih drvenih proizvoda.
 • DN/36 OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  – proizvodnja stolova i stolica;
  – proizvodnja ostalog namještaja za trgovine i poslovne prostore;
  – proizvodnja kuhinjskog namještaja
  – proizvodnja ostalog namještaja.
 • A/02 ŠUMARSTVO I ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

Zadaci Asocijacije

Asocijacija drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije drvne industrije i šumarstva su usmjereni naročito na:

 • Iniciranje donošenja mjera sistemske podrške organizaciji, dizajnu, marketingu i drugim funkcijama u poslovanju preduzeća, te učešće u izradi strategija razvoja i izvoza drvne industrije i šumarstva;
 • Saradnja sa nadležnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini u cilju donošenja zakonskih propisa iz domena proizvodnje i prerade drveta koji će omogućiti povoljnije poslovanje i integrirsanje drvne industrije u evropske privredne tokove;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova iz oblasti drvne industrije u inozemstvu, privrednim izložbama i sl.;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Unapređenje saradnje između preduzeća šumarstva i drvne industrije u cilju sigurnijeg snabdijevanja prerađivačkih kapaciteta sirovinom;
 • Organiziranje stručnih seminara iz oblasti drvne industrije i šumarstva u skladu sa interesima članica;
 • Izrada promotivnih publikacija, analiza, ekonomskih istraživanja;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije i drugih zainteresiranih subjekata o pokazateljima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inozemstvom drvne industrije;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članova Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije drvne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

drvo
 • Poziv za učešće na konferenciji drvne industrije PIT DrwoCon 2023 u BiH

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da Targer E&C, PIT.ba i Namještaj.shop organizuju generalnu konferenciju drvne industrije PIT DrwoCon 2023 u BiH. Konferencija će se održati 16. i 17.03.2023. godin u hotelu Hollywood u Sarajevu, sa početkom u 09.00 sati. Drvno-prerađivačka industrija je suficitarna grana privrede, te upravo zbog toga PIT DrwoCon 2023

  2023-03-06
 • Poziv za poslovnu posjetu sajmovima drvne i građevinske industrije u Beogradu

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s ADONIS GROUP (ekskluzivni predstavnik ITF) poziva bh. kompanije da poslovno posjete Internacionalni sajam drvne tehnologije- ALL4WOOD i Internacionalni sajam prozora, vrata, stakla i opreme- WINDOSHOW koji će biti održani od 8. do 11. marta 2023. godine u Beogradu. Kompanije iz Bosne i Hercegovine zainteresovane za poslovnu posjetu

  2023-02-03
 • Posjete i podrška kompanijama bh. drvne industrije

  Radi unapređenja podrške VTK/STK BiH kompanijama-članicama, stručna savjetnica za promociju izvoza drvnog sektora Lejla Međedović posjetila je kompaniju AS Nostro d.o.o. te s predstavnicima menadžmenta razgovarala o zajedničkim aktivnostima promocije izvoza ove firme u inozemstvu. Kompanija AS Nostro osnovana je pod nazivom Hit Design 2017. godine u Tešnju, a početkom 2021. napravljen je značajan iskorak

  2022-12-22
 • Poziv za kompanije iz drvne i industrije namještaja za Bayern-Fit for Partnership

  Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK) organizira poslovno putovanje Bayern – Fit for Partnership (BFP) “Drvna industrija i industrija namještaja”. Putovanje će biti organizirano u pokrajini Bavarska u periodu od 28.11. do 2.12. 2022. godine. Bayern – Fit for Partnership” (BFP) je međunarodni program daljnjeg obrazovanja. Finansira ga bavarsko Ministarstvo privrede, a provodi njegova podružnica

  2022-10-11