Argentina

Službeni naziv zemlje: Republika Argentina

Položaj: Južna Amerika

Glavni grad: Buenos Airos

Službeni jezik: španski

Političko uređenje: federalna republika

Površina ukupno: 2.780.400 km2

Stanovništvo: 44.494.502 (*podatak iz 2018.)

Valuta: pesos (ARS)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 32.618.651,00 36.870.787,00 40.788.453,00 43.131.966,00 43.590.368,00 44.044.811,00 44.494.502,00
BND, PPP (mlrd.USD) 224,41 417,02 711,61 847,33 859,27 1.011,35 999,57
BND po glavi stan., PPP (USD) 6.880,00 11.310,00 17.450,00 19.650,00 19.710,00 22.960,00 22.470,00
BDP (mlrd.USD) 141,35 284,20 423,63 594,75 557,53 642,70 519,87
BDP po glavi stan. (USD) 4.333,48 7.708,10 10.385,96 13.789,06 12.790,24 14.591,86 11.683,95
Realan rast BDP (% godišnje) -2,47 -0,79 10,13 2,73 -2,08 2,67 -2,48
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) 4,55 -8,98 -1,62 -17,62 -15,10 -31,16 -27,28
Bilans tekućeg računa (% BDP) 3,22 -3,16 -0,38 -2,96 -2,71 -4,85 -5,25
Izvoz (% BDP) 10,36 10,99 18,93 10,71 12,53 11,24 14,28
Uvoz (% BDP) 4,63 11,64 16,04 11,78 13,57 13,98 16,42
Inflacija (% promjene) .. .. .. .. .. .. 34,28
SDI (mil.USD) 1.836,00 10.418,31 11.332,72 11.758,99 3.260,16 11.516,86 11.872,86
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 24,50 24,50 24,50 24,50 11,00

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Argentine, u 2018.godini:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Argentine iznosi (6,10%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Argentine iznosi (22,97%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Argentine iznosi (55,48%).

 Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, stočarstvo i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog sektora): energetika, metalna i mašinska industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog sektora): transport, turizam, financije i telekomunikacije.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

 SPORAZUMI

Prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, FNRJ i SFRJ su sa Republikom Argentinom potpisale nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Argentine, u 2019.godini, iznosio je: 65,12 mlrd.USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Argentine sa svijetom su: ostatci prehrambene industrije i stočna hrana (14,61%); žitarice (14,45%); vozila – osim tračnih (8,92%); razni proizvodi – ne klasificirani (7,25%); životinjske i biljne jestive masti (7,19%); sjemenke i plodovi uljarica (6,29%); meso i klaonički proizvodi (5,87%); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (4,54%); prirodni i kultivisani biseri (3,92%); te ribe i mekušci (2,76%). Ostale grupe proizvoda sudjeluju sa (24,2%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Argentine, u 2019.godini, iznosio je: 49,13 mlrd.USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Argentine iz svijeta, su: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (15,43%); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,1%); vozila – osim tračnih (11,46%); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (8,53%); organske kemikalije (4,82%); plastika i proizvodi od plastike (4,31%); farmaceutski proizvodi (4,25%); sjemenke i plodovi uljarica (3,41%); optički, fotografski, kinematografski i ostali precizni mjerni uređaji (2,82%); te mješoviti kemijski proizvodi (2,71%). Ostale grupe proizvoda sudjeluju sa (29,16%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Argentina je članica mnogih međunarodnih organizacija, kao što su: UN, IMF, IBRD, ICC, IFC, WCO, WTO i dr.

 Telefonski kod zemlje: (+54)

Internet domena: .ar

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Australija
 • Kina
 • SAD
 • Vijetnam
 • Čile
 • Indija
 • Holandija
 • Indonezija
 • Švicarska
 • Alžiz
 • Ostale zemlje

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 143.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 76.mjesto.

Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Australija
 • Kina
 • SAD
 • Njemačka
 • Paragvaj
 • Bolivija
 • Tajland
 • Italija
 • Meksiko
 • Španija
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U ARGENTINI

 Standardna stopa PDV-a u Argentini iznos 21% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu upredmet snižete stope PDV ili izuzeća od plaćanja PDV-a.

Viša stopa PDV-a od standardne (27%) primjenjuje se na robe i usluge kao što su:  prirodni plin, voda, struja i telekomunikacije.

Snižene stope PDV-a u Argentini:

 Stopa od 10,5%: lijekovi i medicinska oprema, građevinski radovi, voće, povrće, meso, te određeni elektronski proizvodi;

 1. Stopa od 2,5%: uvoz, štampani i elektronski časopisi i novine, te oglašavanje;
 2. Stopa od 0% – izuzeće od PDV-a: izvoz roba i usluga.

  CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 13,34 % u 2018 .godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi 8,87% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 14,92% u 2018.godini.

 Akcize se plaćaju na duhan, vino, bezalkoholna pića, alkoholna pića, benzin, naftu i naftna ulja, automobilske gume, parfeme, nakit, premije osiguranja, te drago kamenje.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Argentinom

KM

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 58.674,06 292.287,25 238.889,28 411.918,31 38.660,82
UVOZ 2.500.454,67 5.424.183,67 4.736.275,34 6.566.864,76 4.777.970,19
OBIM 2.559.128,73 5.716.470,92 4.975.164,62 6.978.783,07 4.816.631,01
SALDO -2.441.780,61 -5.131.896,42 -4.497.386,06 -6.154.946,45 -4.739.309,37
POKRIVENOST 2,35% 5,39% 5,04% 6,27% 0,81%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Argentinu, 2019.godine

 

Tarifa Naziv Tarife Učešće pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Argentinu, 2019.
0713 Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili ne 34,47%
1202 Kikiriki, nepržen niti drukčije pripremljen, u ljusci 21,00%
0805 Agrumi, svježi ili suhi 10,02%
0206 Jestivi klaonični proizvodi od životinja 5,49%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, …) 5,36%
1005 Kukuruz 5,14%
0813 Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do … 3,82%
0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso 3,16%
0808 Jabuke, kruške i dunje, svježe 2,42%
0303 Ribe smrznute, osim ribljih fileta i ostalog 2,22%

 

*Ostali proizvodi u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Argentinu sudjeluju sa (6,9%).

 

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Argentine, 2019.godine

        

Tarifa Naziv Tarife Učešće pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Argentine, 2019.
7205 Granule i prah, od sirovog željeza, ogledalastog 73,51%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje 24,98%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre 1,52%

 

 

*Ostali proizvodi u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Argentine sudjeluju sa

(-0,01%).

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

Ambasada Republike Argentine;

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine;

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.