Službeni naziv zemlje:         Republika Argentina
Položaj:                                 južna Amerika
Glavni grad:                          Buenos Aires
Službeni jezik:                      španjolski
Političko uređenje:               republika
Ukupna površina:                2.780.400 km2
Stanovništvo:                       46.234.830[1]
Valuta:                                   peso (ARS)
[1] Podatak iz 2022. godine

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 37.070.774,00 40.788.453,00 43.131.966,00 44.938.712,00 45.376.763,00 45.808.747,00 46.234.830,00
BND, PPP (USD) 416.543.213.705,88 711.692.954.086,86 850.943.025.662,52 993.329.077.050,99 918.808.241.581,09 1.066.236.039.957,51 1.203.497.308.940,73
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 11.240,00 17.450,00 19.730,00 22.100,00 20.250,00 23.280,00 26.030,00
BDP (USD) 284.203.750.000,00 423.627.422.092,49 594.749.285.413,21 447.754.686.715,08 385.540.406.815,60 487.227.125.385,64 632.770.284.408,51
BDP po glavi stanovnika (USD) 7.666,52 10.385,96 13.789,06 9.963,67 8.496,43 10.636,12 13.686,01
Godišnji rast BDP – a (%) -0,79 10,13 2,73 -2,00 -9,94 10,40 5,24
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -8.980.617.892,63 -1.622.995.871,25 -17.621.985.168,21 -3.492.479.581,08 3.120.746.311,28 6.707.548.184,71 -3.787.737.338,59
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -3,16 -0,38 -2,96 -0,78 0,81 1,38 -0,60
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 10,99 18,93 10,71 17,92 16,61 18,03 16,78
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 11,64 16,04 11,78 14,71 13,61 14,95 15,30
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. .. .. .. .. .. ..
SDI, neto priljev (USD) 10.418.314.339,14 11.332.718.626,43 11.758.994.011,29 6.649.187.837,99 4.722.648.813,09 6.782.348.887,22 15.087.398.354,48
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 24,50 24,50 11,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Argentine, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Argentine primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 6,44 % u spomenutoj vrijednosti. Poljoprivreda je glavna grana navedenog sektora, pri čemu je poseban naglasak u njenom razvoju stavljen na ratarstvo i stočarstvo – uzgoj stoke krupnog zuba, a potom kao jednu od važnijih grana izdvajamo i ribarstvo.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 23,40 %, ali ga dobrim dijelom čine energetika, metalna industrija, mašinska industrija, te prehrambena industrija.

Tercijalni sektor obuhvata uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 53,02 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Argentine, kreirajući time najveći dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje. Transport, telekomunikacije, turizam, ali i financijske usluge konfiguriraju navedeni sektor zajedno sa ostalim uslužnim djelatnostima.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Argentine na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 88,27 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Argentine navodimo slijedom: „10“ – žitarice (16,36 %), „99“ – neklasificirani proizvodi (14,76 %), „23“ – ostaci i otpatci ... (10,95 %), „15“ – životinjske, biljne ... (8,79 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (8,46 %), „27“ – mineralna goriva, ... (6,54 %), „12“ – sjeme uljarica i ... (4,78 %), „02“ – meso i jestivi ... (4,56 %), „38“ – mješoviti kemijski proizvodi (3,18 %), te „71“ – prirodni ili kultivisani ... (2,07 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Argentine na međunarodno tržište čine 19,55 % od ukupnog izvoza Argentine u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Argentine sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 76,16 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Argentine jesu „27“ – mineralna goriva, ... (15,87 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (14,34 %), „85“ – električne mašine i ... (10,63 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (9,81 %), „29“ – organske kemikalije (5,53 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (4,4 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,04 %), „31“ – gnojiva (3,29 %), „12“ – sjeme uljarica i ... (2,8 %), te „72“ – željezo i čelik (2,33 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Argentine čine 29,96 % od ukupnog uvoza Argentine sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Republike Argentine u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih organizacijskih pravnih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • WTO
 • ICC
 • IMF
 • IBRD
 • IFC
 • WCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (54)

Internet domena:                             .ar

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Argentine na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Argentine, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Argentine sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Argentinu.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa PDV – a u Argentini iznosi 21 % i primjenjuje se na skoro sve proizvode i usluge (osim onih koji nisu predmet oporezivanja višom stopom PDV – a, sniženom stopom PDV – a, nisu predmet oprezivanja PDV – om).

Viša stopa PDV – a u Republici Argentini iznosi 27 % i primjenjuje se na prirodni plin, vodu, struju, telekomunikacijske usluge.

Snižena stopa PDV – a od 10,5 % u primjeni je na lijekove, medicinsku opremu, građevinske radove, voće, povrće, meso, pojedine elektroničke proizvode. Nadalje, stopa PDV – a od 2,5 % aplicira se na uvoz, štampane časopise, elektronske časopise, novine, oglašavanje.

Izvoz roba i usluga oslobođen je plaćanja PDV – a, odnosno spomenute aktivnosti nisu predmet oporezivanja PDV – om, tj. za spomenuto vrijedi nulta stopa (0%) PDV – a.

Carine u Argentini

Carinske stope Argentine, po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (13,13 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (8,86 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (14,64 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Republike Argentine.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Republike Argentine. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom zemlje, čime se reguliraju carinski postupci i procedure na određenom tržištu.

Na duhan, duhanske proizvode, alkoholna pića, naftu, naftna ulja, benzin, automobilske gume, parfeme, nakit, drago kamenje, te premije osiguranja plaćaju se akcize na tržištu Argentine.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište.

Također je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Argentine.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina sa Argentinom nema potpisanih bilateralnih pravnih akata (sporazum, aneks, protokol, memorandum, …) u području diplomatskih odnosa, ali ni na polju ekonomske, tehničke, naučne, kulturne i druge vrste suradnje. Spomenuto se dalo zaključiti pregledom objavljenih informacija (do 24.07.2023. godine) na web stranicama Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

U sadržajnom dijelu spomenutih web stranica nalazimo kronološki pregled bilateralnih pravnih akata potpisanih u periodu FNRJ ili SFRJ sa Republikom Argentinom, koji je vezan za bilateralne sporazume između spomenutih država.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Argentinom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Argentinu, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Argentine, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Argentine
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25