Anketa o uticaju COVID-19 na ekonomije ZB otvorena do 20. juna

 

 

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Komorskim investicionim forumom zapadnobalkanske šestorke sprovodi anketu o uticaju pandemije COVID-19 na ekonomije Zapadnog Balkana.

Rezultati istraživanja će ukazati na izazove sa kojima se suočavaju privredni subjekti u regionu i doprinijeti procjeni efikasnosti vladinih mjera podrške, kreiranih sa ciljem ublažavanja uticaja pandemije. Takođe će doprinijeti naporima kreatora politika na Zapadnom Balkanu u razvijanju mjera koje najbolje podržavaju poslovanje privrede tokom ovih izazovnih vremena.

Anketu možete popuniti ovdje do 20. juna 2020. godine.

Popunjavanje traje do pet minuta, a vaši odgovori biće potpuno anonimni.

Anketni upitnik možete popuniti samo jednom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti putem e-maila na adresu danijela.kovac@komorabih.ba.

Share This