Prema analizama Spoljnotrgovinske komore BiH i USAID/Sweden FARMA II projekta, izvoz u sektoru voća i povrća u 2018. godini iznosio je 180 miliona KM, odnosno bilježi pad od 16% u odnosu na 2017. godinu (-33 miliona KM), dok se uvoz nije bitno promijenio i iznosi 347 miliona KM. Treba napomenuti da u uvozu tropsko voće učestvuje sa 147 miliona KM. Dva ključna razloga za pad izvoza su kišno ljeto i zabrana izvoza jabuka u Rusku Federaciju, koja je bila na snazi od 22. januara do 11. jula prošle godine.

Velibor Trifković, rukovodilac sektora voća i povrća na USAID/Sweden FARMA II projektu naglašava da su uprkos svim izazovima, smrznute maline u 2018. godini količinski zabilježile rekordan izvoz od 23.458 tona, dok je vrijednost izvoza zbog nižih cijena pala za 6% i iznosi 66 miliona KM. Pad izvoza zabilježen je i kod drugih ključnih kultura, pogotovo jabuka gdje je izvoz manji za 12 miliona KM (61%).

S druge strane, analize su pokazale da je u prosjeku svaki Bosanac i Hercegovac u prošloj godini pojeo 99 KM uvoznog voća i povrća, od čega je 55 KM voća, 25 KM povrća i 23 KM prerađevina od voća i povrća (najviše uvozimo sokove).

Kada su u pitanju tržišta, Tijana Muhamedagić, sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH ističe da je Njemačka sa 32,9 miliona KM prvo izvozno tržište za ovaj sektor, nakon čega slijedi Srbija sa 31,7 miliona KM, s tim da sa Srbijom bilježimo deficit u razmjeni. Ruska Federacija bilježi pad od 23 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, te je sada treće tržište po vrijednosti izvoza. Suficit bilježimo i u razmjeni sa Austrijom.

Analiza ujedno upozorava potrošače da obrate pažnju na kvalitet uvoznog voća i povrća, jer je zabilježeno da je u prošloj godini više od 700 šlepera konzumne jabuke uvezeno po cijeni od 0,10 do 0,30 KM po kilogramu, što dovodi u pitanje kvalitet tih proizvoda.

Više informacija o spoljnotrgovinskoj razmjeni u sektoru voća i povrća za period 2014. do 2018. godine možete naći u prezentaciji ovdje.

FINALNA Analiza razmjene za sektor voca i povrca BiH 2014-2018

U okviru priprema za međunarodne nastupe relevantne za sektor voća i povrća, STK BiH i USAID/Sweden FARMA II projekat priredili su katalog 38 izvoznika iz ovog sektora. Prvo predstavljanje kataloga planirano je na najvećem sajmu hrane na svijetu Anuga 2019 u Njemačkoj, koji će se održati u oktobru ove godine i na kojem će se na zajedničkom bh. štandu predstaviti vodeći bh. izvoznici.

Katalog je urađen na engleskom i ruskom jeziku, a dostupan je i na stranici https://komorabih.ba/publikacije/ .