Ambasada Republike Češke traži partnere za promociju trgovine i ulaganja

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH obavještava da je Ambasada Republike Češke objavila na web stranici javni poziv u okviru Programa pomoći ekonomskim aktivnostima.

Ideja ovog Programa je pružanje mogućnosti lokalnim organizacijama da se prijave i dobiju sredstva za usluge koje će pružiti češkim kompanijama zainteresovanim za poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine. 70 % troškova vezanih za ove usluge bi bilo finansirano posredstvom ovog granta, a preostalih 30 % troškova bi plaćale češke kompanije za dobijene usluge.

Krajnji rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 5. novembar 2019. godine, a detaljnjije informacije možete dobiti na linku objavljenog javnog poziva, kao i identifikacioni formular za prijavu projekta.

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Privreda_i_trgovina/informacije_o_ceskoj_privredi_i/x2019_10_18_projektova_vyzva_ceske_velvyslanectvi_propea.html

Share This