Alžir

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Narodna Demokratska Republika Alžir
Položaj: Sjeverna Afrika
Glavni grad: Alžir
Službeni jezik: Arapski
Političko uređenje: : Republika
Površina ukupno: 2,381,741 km²
Stanovništvo: 44.177.969
Valuta: Alžirski dinar (DZD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA:
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 25.518.074,00 30.774.621,00 35.856.344,00 39.543.154,00 40.339.329,00 41.136.546,00 41.927.007,00 42.705.368,00 43.451.666,00 44.177.969,00
BND, PPP (USD) 171.460.213.214,85 248.948.935.932,59 469.889.943.452,13 464.956.187.403,21 466.787.785.435,93 478.552.633.868,99 490.702.347.615,43 504.852.207.229,84 486.938.504.895,60 524.016.535.377,95
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 6.720,00 8.090,00 13.100,00 11.760,00 11.570,00 11.630,00 11.700,00 11.820,00 11.210,00 11.860,00
BDP (USD) 62.048.562.947,25 54.790.392.746,19 161.207.270.185,25 165.979.279.263,17 160.034.163.871,46 170.097.014.589,13 174.910.878.623,05 171.767.403.748,19 145.009.181.490,62 163.044.443.983,76
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.431,55 1.780,38 4.495,92 4.197,42 3.967,20 4.134,94 4.171,80 4.022,15 3.337,25 3.690,63
Godišnji rast BDP – a (%) 0,80 3,80 3,60 3,70 3,20 1,30 1,20 1,00 -5,10 3,50
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 1.420.261.028,69 .. 12.220.267.767,31 -27.037.635.153,43 -26.204.046.336,60 -22.067.518.023,96 -16.905.642.520,79 -16.954.294.028,79 -18.187.037.296,13 -4.608.180.303,19
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 2,29 .. 7,58 -16,29 -16,37 -12,97 -9,67 -9,87 -12,54 -2,83
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,44 42,07 38,44 23,17 20,87 22,63 25,86 22,71 17,32 26,58
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,94 20,79 31,42 36,52 35,05 32,69 32,20 29,09 28,00 26,39
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 16,65 0,34 3,91 4,78 6,40 5,59 4,27 1,95 2,42 7,23
SDI, neto priljev (USD) 334.914,56 280.100.000,00 2.300.369.124,16 -537.792.920,92 1.638.263.953,78 1.230.243.450,88 1.466.116.068,03 1.381.200.049,59 1.126.709.389,51 869.681.818,90
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 22,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 .. ..

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

 

Najznačajnije industrijske grane

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo:
Industrija (uključujući građevinarstvo):
Usluge:

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i uzgoj uljarica (koštunjičavi plodovi).

Glavne grane sekundarnog sektora: eksploatacija prirodnog plina (energetika) i rudarstvo, kemijska industrija, metalna industrija, elektro – industrija, mašinska i industrija dijelova, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, transport, turizam, financije i druge uslužne djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Narodne Demokratske Republike Alžir na svjetsko tržište, u 2017. godini, iznosio je 35,19 mlrd. USD.
Shodno još nepotvrđenim podacima od strane partnera istoimenog izvora, u 2021. godini ukupan izvoz prethodno navedene zemlje iznosio je 37,91 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Narodne Demokratske Republike Alžir, u 2021. godini, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja, ... (88,2 %); umjetno gnojivo (3,64 %); anorganske kemikalije, ... (2,5 %); željezo i čelik (2,39 %); soli, sulfati, ... (0,86 %); šećer i proizvodi od šećera (0,5 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (0,38 %); mašine, mehanički uređaji, ... (0,2 %); organske kemikalije (0,16 %); te riba i rakovi, ... (0,11 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Narodne Demokratske Republike Alžir čine (1,06 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Narodne Demokratske Republike Alžir sa svjetskog tržišta, u 2017. godini, iznosio je 46,05 mlrd. USD.
Shodno još nepotvrđenim podacima od strane partnera istoimenog izvora, u 2021. godini ukupan uvoz prethodno navedene zemlje iznosio je 37,00 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Narodne Demokratske Republike Alžir, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, ... (12,09 %); žitarice (9,23 %); električne mašine i oprema i dijelovi, ... (6,92 %); plastika i proizvodi od plastike (5,87 %); vozila, osim .... (5,33 %); farmaceutski proizvodi (4,74 %); neklasificirani proizvodi (4,54 %); mliječni proizvodi, ... (3,6 %); životinjske i biljne masti i ulja i ... (3,14 %); te proizvodi od željeza ili čelika (3 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Narodne Demokratske Republike Alžir čine (41,54 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Narodna Demokratska Republika Alžir je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • Afrička unija – jedan od osnivača
 • ADB – jedan od osnivača
 • IBRD
 • ICC
 • IMF
 • IDB – član Vijeća guvernera
 • OSCE – zemlja partner
 • OPEC
 • OIC
 • WHO
 • WTO – posmatrač
 • itd.

Pozivni (telefonski broj zemlje):               00 (213)

Internet domena:                                           .dz

Glavni izvozni partneri / 2017/ %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 150 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2017 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV) u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet snižene stope od 9 % ili nulte stope), iznosi 19 %.

Snižena stopa PDV – a od 9 % primjenjuje se kod isporuke prirodnog plina namjenjenog potrošnji, isporuke električne energije, te u slučaju elektronske trgovine.

Nulta stopa PDV – a primjenjuje se kod izvoza roba i usluga, usluga vezanih za građevinarstvo i javne radove od općeg interesa za stanovništvo i državu (izgradnja infrastrukture i ulaganja u infrastrukturu), istraživanje i razvoj, kao i u slučaju kompanija koje pokreću svoj vlastiti biznis prvi put, pogotovo kada je riječ o malim i srednjim poduzećima.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 19,03 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi 20,74 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 18,45 % u 2020. godini

Izvor:        World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Komercijalna faktura, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, polica osiguranja.

Shodno proizvodu neophodno je predočiti i veterinarska, sanitarna, te fito – patološka uvjerenja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Alžirom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM)            
1.) UKUPNO: 51.745.397,96 8.721.191,61 14.554.359,45 7.374.301,23 7.936.260,47 13.159.285,20
2.) IZVOZ 51.697.875,99 8.718.257,87 14.548.962,70 7.366.912,10 7.936.260,47 13.127.482,85
3.) UVOZ 47.521,97 2.933,74 5.396,75 7.389,13 0,00 31.802,35
4.) SALDO: 51.650.354,02 8.715.324,13 14.543.565,95 7.359.522,97 7.936.260,47 13.095.680,50
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 108.787,32 297.172,14 269.587,49 99.699,32 #DIV/0! 41.278,34

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Narodnu Demokratsku Republiku Alžir, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Narodnu Demokratsku Republiku Alžir
2704 Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena, … 12.902.987,41 98,29%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 109.917,65 0,84%
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 98.378,25 0,75%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … 13.886,40 0,11%
7307 Pribor za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci) 1.322,14 0,01%
8507 Električni akumulatori, uključujući njihove … 691,40 0,01%
8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje 230,46 0,00%
4015 Odjeća i pribor za odjeću … 69,14 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Narodnu Demokratsku Republiku Alžir 13.127.482,85 100,00%
  Ostali 0,15 0,00%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Narodne Demokratske Republike Alžir, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Narodne Demokratske Republike Alžir
2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … 31.802,35 100,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Narodne Demokratske Republike Alžir 31.802,35 100,00%
  Ostali -0,35 0,00%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Narodnom Demokratskom Republikom Alžir, detaljnije informacije pronađite na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u segmentu vezanom za bilateralne trgovinske odnose.

Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Narodne Demokratske Republike Alžir posjetite web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
 • Ambasada Narodne Demokratske Republike Alžir
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06